Đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

09:54:13 | 13/7/2023

Phát triển các loại hình du lịch gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững được xác định là một trong những định hướng chiến lược quan trọng của tỉnh Ninh Bình. Đến năm 2025, tỉnh phấn đấu đón 8 triệu lượt khách du lịch, doanh thu 8.000 tỷ đồng trở lên, đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.


Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu tại Lễ kỷ niệm 50 năm Công ước về bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới

Nằm ở cực Nam đồng bằng Bắc bộ, cách Thủ đô Hà Nội khoảng 90km về phía Nam, là vùng ranh giới của 3 khu vực địa lý: Tây Bắc, Châu thổ sông Hồng và Bắc Trung bộ, Ninh Bình là tỉnh có nhiều tiềm năng phát triển du lịch với nhiều danh lam, thắng cảnh và di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng. Tỉnh được xác định là một trong 16 khu du lịch trọng điểm của cả nước, là trung tâm du lịch của vùng duyên hải Bắc bộ.

Ngoài ra, hệ động, thực vật phong phú đã giúp Ninh Bình hình thành nhiều khu du lịch có cảnh quan thiên nhiên đẹp, nổi tiếng như Tam Cốc - Bích Động, Vườn quốc gia Cúc Phương, Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long,… Địa phương cũng là vùng đất giàu truyền thống lịch sử văn hóa với 1.821 di tích lịch sử văn hóa, trong đó có 3 di tích quốc gia đặc biệt, 81 di tích quốc gia, 279 di tích cấp tỉnh. Theo định hướng phát triển, sản phẩm chủ yếu của Ninh Bình là du lịch sinh thái; loại hình du lịch văn hóa tập trung vào các điểm khu di tích lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư, du lịch tâm linh Bái Đính,… Ngoài ra, Ninh Bình còn phát triển thêm các loại hình du lịch mới như du lịch cuối tuần, trên sông, nghỉ dưỡng, du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, thể thao, làng nghề,…

Những năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, du lịch tỉnh Ninh Bình có những bước phát triển mạnh mẽ. Công tác quản lý nhà nước về du lịch từng bước được kiện toàn và hoạt động hiệu quả; hạ tầng du lịch được đầu tư, nâng cấp; lượt khách, doanh thu du lịch, số lao động trong ngành,… ngày càng tăng. Từ đó có đóng góp không nhỏ trong cơ cấu GRDP toàn tỉnh, bước đầu tạo được sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương theo hướng tăng tỷ trọng khối dịch vụ; đồng thời thúc đẩy nhiều ngành, nhiều lĩnh vực khác phát triển.

Ước tính 6 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh đón 4,5 triệu lượt khách, gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách nội địa đón 4,3 triệu lượt khách, khách quốc tế đón 220 nghìn lượt khách. Doanh thu ước đạt 3.750 tỷ đồng. Kế hoạch năm 2023, toàn tỉnh ước đón được 5,35 triệu lượt khách. Trong đó, khách nội địa đón 5 triệu lượt khách, khách quốc tế đón 350 nghìn lượt. Doanh thu ước đạt 5.150 tỷ đồng.

Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết: Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030, đưa du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng Ninh Bình trở thành điểm đến “An toàn - thân thiện - chất lượng - hấp dẫn”. Đến năm 2045, phấn đấu Ninh Bình trở thành trung tâm du lịch lớn, nằm trong nhóm 10 điểm đến du lịch hàng đầu của cả nước và khu vực Đông Nam Á, du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, đóng góp khoảng 10% GRDP.

Thời gian tới, ngành Du lịch tỉnh sẽ tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp về phát triển du lịch; quy hoạch phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch; phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch gắn với các giá trị lịch sử, văn hóa. Tăng cường xúc tiến, quảng bá và phát triển thương hiệu điểm đến du lịch tỉnh Ninh Bình gắn với hình ảnh, giá trị lịch sử - văn hóa Cố đô Hoa Lư và Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An theo hướng chuyên nghiệp, đồng bộ, hiện đại. Đồng thời, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch để đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0,…

“Qua đó, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy nhiều ngành, lĩnh vực khác phát triển, đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo…, đưa Ninh Bình phát triển nhanh và bền vững”, ông Bùi Văn Mạnh khẳng định.

Hoài Nam (Vietnam Business Forum)