Huyện Hoài Đức có 95 sản phẩm OCOP được công nhận

13:15:08 | 7/8/2023

Những năm qua, huyện Hoài Đức (Tp.Hà Nội) đã tập trung thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đây là hướng đi nhằm góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn hợp lý, tăng thu nhập, nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn và thực hiện có hiệu quả nhóm tiêu chí “Kinh tế và tổ chức sản xuất” trong bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, góp phần thúc đẩy quá trình đô thị hóa theo hướng phường, quận.

Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Trung Thuận cho biết: Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm OCOP" đã tạo ra "sân chơi" bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh giữa các nhà sản xuất, phát huy những giá trị tiềm năng của các làng nghề, đặc sản vùng miền. Thông qua đó, đưa được nhiều sản phẩm chất lượng tốt đến tay người tiêu dùng, góp phần thiết thực thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tại Hoài Đức, trong 3 năm (2019 - 2021), các xã đã có 68 sản phẩm OCOP (7 sản phẩm 3 sao, 60 sản phẩm 4 sao và 1 sản phẩm tiềm năng 5 sao); 62 sản phẩm (chiếm 91,2%) thuộc nhóm thực phẩm, 6 sản phẩm (chiếm 8,8%) thuộc nhóm đồ lưu niệm - nội thất - trang trí; đã có 25 chủ thể có sản phẩm được công nhận OCOP, trong đó 16% là các HTX, 28% là doanh nghiệp vừa và nhỏ, 56% là cơ sở/hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh.

Tuy nhiên, để bảo đảm mục tiêu phát triển kinh tế, Chương trình OCOP sẽ được huyện đẩy mạnh hơn nữa về chất lượng và số lượng sản phẩm trên địa bàn; đợt 1, huyện đã được đánh giá, phân hạng 17 sản phẩm với 6 sản phẩm tiềm năng 4 sao, 11 sản phẩm tiềm năng 3 sao; đợt 2, hội đồng huyện đã tổ chức đánh giá, phân hạng thêm 10 sản phẩm trình hội đồng thành phố xem xét. Luỹ kế đến nay, huyện đã có 95 sản phẩm OCOP của 36 doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất ở 14/20 xã, thị trấn trên địa bàn.

“Trong năm vừa qua, việc ra mắt điểm trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP thứ 3 (tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Minh Dương, Cụm công nghiệp Di Trạch, xã Di Trạch), với nhiều sản phẩm làng nghề (thực phẩm chế biến sẵn, hoa quả, rau xanh…), nhằm quảng bá và phát huy giá trị sản phẩm đặc sản, sản phẩm làng nghề truyền thống của huyện; tạo cơ hội xúc tiến thương mại, giúp người dân biết, ưu tiên lựa chọn sản phẩm có thương hiệu, sản phẩm an toàn” - Ông Nguyễn Trung Thuận chia sẻ thêm.

Đình Bảo (Vietnam Business Forum)