Vĩnh Phúc: Khen thưởng các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022

14:08:42 | 8/8/2023

Vừa qua, Ban Quản lý các Khu công nghiệp (KCN) Vĩnh Phúc (Trưởng Khối thi đua doanh nghiệp trong các KCN tỉnh) tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Hà Đình Nhã, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh chủ trì hội nghị.


Trưởng Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc Hà Đình Nhã trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong SXKD năm 2022

6 tháng đầu năm 2023, công tác thi đua khen thưởng được lãnh đạo Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc quan tâm triển khai thực hiện theo kế hoạch của tỉnh phát động, đi vào trọng tâm, trọng điểm. Công chức, viên chức của Ban đã chủ động, sáng tạo, đoàn kết, trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban được đưa vào giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh theo quy định; tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng và trước hạn đạt 99,3%.

Cùng với đó, hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư, quản lý, triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng tại các KCN được Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc đặc biệt chú trọng. Ban đã chủ động tiếp cận, xúc tiến các doanh nghiệp, tập đoàn lớn, các dự án phù hợp với quy hoạch, tính chất ngành nghề thu hút đầu tư vào các KCN của tỉnh, đồng thời hướng dẫn, đưa các nhà đầu tư đi tham quan các KCN, khảo sát địa điểm, thủ tục đầu tư, để mời gọi, thu hút dự án đầu tư mới.


Phó Trưởng Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc Vũ Kim Thành trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các DN có thành tích xuất sắc trong SXKD năm 2022

Với những nỗ lực đó, 6 tháng đầu năm 2023, các KCN Vĩnh Phúc thu hút được 16 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 19 lượt dự án. Trên địa bàn tỉnh có thêm 8 dự án FDI đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh; lũy kế có 399 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh (329 dự án FDI và 70 dự án DDI), chiếm 87% tổng số dự án đầu tư, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các doanh nghiệp trong KCN thu hút và tạo việc làm mới cho 4.499 lao động; lũy kế đến ngày 15/6/2023, tổng số lao động làm việc trong KCN là 132.529 người, trong đó lao động là người Vĩnh Phúc là 74.002 người, chiếm 55,8% tổng số lao động.

Khối thi đua doanh nghiệp trong các khu công nghiệp có hơn 412 thành viên, nhiệm vụ trọng tâm của các đơn vị trong khối là hoạt động sản xuất kinh doanh với nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau. Với vai trò là Trưởng Khối thi đua doanh nghiệp trong các KCN, ngay từ đầu năm 2023, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc đã ban hành quyết định phân 412 doanh nghiệp thành 5 cụm thi đua; tổ chức ký kết, phát động phong trào thi đua và phát động thi đua của Khối đến tất cả các doanh nghiệp thành viên trong Khối. Ban đã chủ động tuyên truyền tới các doanh nghiệp trong việc xây dựng mô hình điển hình trong sản xuất kinh doanh, khuyến khích doanh nghiệp có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao; tích cực đầu tư mở rộng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh; thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế và chính sách đối với người lao động; đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự, môi trường. Theo dõi, chú trọng tới những doanh nghiệp có nhiều thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đóng góp cho xã hội để hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký thi đua và trình các cấp khen thưởng hàng năm. Các đơn vị trong khối đã tổ chức triển khai hưởng ứng các phong trào thi đua thiết thực sát với thực tế tại doanh nghiệp; nội dung thi đua gắn liền với các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp và được triển khai tới toàn thể cán bộ, công nhân, người lao động của đơn vị, các đơn vị.

6 tháng cuối năm 2023, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc sẽ tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các KCN. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các KCN đã được cấp Chứng nhận đầu tư; tăng cường xúc tiến đầu tư tại chỗ, thu hút đầu tư có chọn lọc, lấy yếu tố chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường làm tiêu chí ưu tiên; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng giữa các nhà đầu tư; chủ động đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các dự án, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý dự án sau đầu tư, góp phần hoàn thành mục tiêu và kế hoạch đề ra.

Tại hội nghị, nhằm ghi nhận những đóng góp của các doanh nghiệp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ông Hà Đình Nhã, Trưởng Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc và ông Vũ Kim Thành, Phó Trưởng Ban đã trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 05 doanh nghiệp và tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 06 doanh nghiệp trong Khối đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

Nguyệt Thắm (Vietnam Business Forum)