Bắc Giang: Tiếp tục cải cách, nâng tầm vị thế

09:20:01 | 7/9/2023

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư và nâng cao các chỉ số quản trị - điều hành tuy nhiên với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, Bắc Giang vẫn đang không ngừng nỗ lực, quyết tâm cải cách, duy trì sự bứt phá, từng bước nâng tầm vị thế, hình ảnh của tỉnh.


Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án nhà ở xã hội cho công nhân

Bứt phá nâng tầm vị thế

Năm 2022, Bắc Giang đã gặt hái được nhiều kết quả đột phá trong tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư, trở thành điểm sáng với tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 19,3%, cao nhất từ trước đến nay, đứng thứ 02/63 tỉnh, thành phố và gấp 2,5 lần cả nước. Quy mô GRDP cả năm đạt 155,9 nghìn tỷ đồng, tương đương 6,5 tỷ USD, nằm trong nhóm 13 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước; GRDP/người đạt 3.400 USD, tăng 15,3%; thu hút gần 1,7 tỷ USD vốn đầu tư quy đổi, tăng 6,5%, riêng thu hút đầu tư FDI xếp thứ 9 cả nước,… 6 tháng đầu năm 2023, tỉnh tiếp tục giữ đà phát triển với GRDP tăng 10,94%, đứng thứ 02 cả nước; thu hút 1.477,8 triệu USD vốn đầu tư, tăng 47% so với cùng kỳ năm 2022.

Ngoài ra, môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh được cải thiện mạnh mẽ. Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022 đứng 02/63 tỉnh, thành phố (tăng 8,06 điểm và 29 bậc so với năm 2021); Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) đứng thứ 04/63 tỉnh, thành phố, đặc biệt 3 năm liên tiếp tỉnh dẫn đầu cả nước trong lĩnh vực "Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số".

Phát huy những kết quả này, những tháng cuối năm 2023, tỉnh tiếp tục vào cuộc quyết liệt, nỗ lực triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, trong đó tập trung vào một số trọng tâm:

Triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tận dụng tốt cơ hội tạo không gian phát triển mới. Vận dụng sáng tạo các chủ trương, cơ chế, chính sách của Trung ương, đồng thời chủ động theo dõi sát diễn biến tình hình trong và ngoài nước, các xu thế phát triển để có giải pháp điều hành linh hoạt; phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.

Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng; trọng tâm là hạ tầng giao thông, hạ tầng khu, cụm công nghiệp (CCN) và hạ tầng dịch vụ hỗ trợ, phục vụ phát triển công nghiệp: Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng diện tích còn lại của các khu công nghiệp (KCN) Việt Hàn, Quang Châu, Hòa Phú, Song Khê - Nội Hoàng (phía Nam) và các KCN mới Yên Lư, Tân Hưng và Hòa Phú mở rộng. Hoàn thiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu, CCN nhằm tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư.

Triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thực hiện các giải pháp đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng chế biến, chế tạo và giảm tỷ trọng gia công, lắp ráp.

Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; duy trì thứ hạng PCI nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và tỉnh về Chỉ số Par Index, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI); Chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI);… đồng thời triển khai mạnh mẽ Đề án “Truyền thông về môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2023 - 2025”.

Nâng cao tính năng động, tiên phong, quyết tâm của lãnh đạo các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Người đứng cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; sâu sát cơ sở, tăng cường tiếp xúc người dân và doanh nghiệp (DN), thực hành tốt phương châm “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân”.

Thực hiện nhất quán chủ trương “đồng hành cùng DN”, kịp thời giải quyết phản ánh, kiến nghị của nhà đầu tư, DN tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Phan Thế Tuấn cho biết: Nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề nhưng với quyết tâm, sự nhất trí, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn, tin tưởng Bắc Giang sẽ thực hiện tốt các mục tiêu đề ra.


Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái  chủ trì buổi làm việc giữa đoàn công tác của Chính phủ với tỉnh Bắc Giang

Giữ lửa cải cách

Năm 2022, Bắc Giang có nhiều bứt phá trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Đây vừa là vinh dự vừa là động lực giúp Bắc Giang tiến xa hơn nữa. “Với quyết tâm “có thể làm tốt hơn thì phải làm tốt hơn”, tỉnh sẽ tập trung khắc phục những hạn chế, khó khăn, vướng mắc của chính quyền các cấp gắn với giao nhiệm vụ cụ thể cho người đứng đầu các sở, ngành, địa phương; tháo gỡ kịp thời vướng mắc, tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng cho DN, tạo động lực cho phát triển”, Phó Chủ tịch Phan Thế Tuấn nhấn mạnh.

Do đó, ngay sau khi VCCI công bố kết quả PCI 2022, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị “Phân tích chỉ số PCI, chỉ số Par Index, SIPAS năm 2022 và giải pháp nâng cao các chỉ số năm 2023 tỉnh Bắc Giang”. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 21/KH-UBND về nâng cao Chỉ số PCI năm 2023, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể các chỉ số thành phần cho từng đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh và 8 đơn vị đầu mối, đồng thời có kế hoạch cụ thể để nâng hạng từng chỉ số.

UBND tỉnh cũng ban hành các văn bản nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; duy trì và nhân rộng cơ chế một cửa, một cửa điện tử hiện đại liên thông, đặc biệt là việc triển khai thủ tục hành chính (TTHC) theo mô hình “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa cấp huyện. 

Các cơ quan, địa phương tiếp tục triển khai và có nhiều sáng kiến, ứng dụng hiệu quả trong cải cách hành chính. Việc số hóa tại chỗ được thực hiện hiệu quả từ ngày 01/6/2022, 100% các sở, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Trách nhiệm người đứng đầu đã được chuyển biến rõ rệt thông qua việc chỉ đạo, điều hành, qua các cuộc tiếp xúc, đối thoại cũng như duy trì Chương trình “Cafe doanh nhân”; gặp mặt giữa lãnh đạo tỉnh với DN, nhà đầu tư; qua đó giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Thời gian tới, Bắc Giang sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 26-CT/BTV của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Theo đó, yêu cầu phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm, tích cực, chủ động, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo trong lãnh, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ với phương châm “03 dám” (dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung); sẵn sàng nhận và nỗ lực để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; không đùn đẩy, né tránh công việc; khắc phục triệt để tư duy hành chính “cấp phép”, “cho phép”; đổi mới phương thức lãnh, chỉ đạo với phương châm “3 hơn” (quyết liệt hơn, linh hoạt hơn, hiệu quả hơn); tổ chức thực hiện các nhiệm vụ bài bản, chặt chẽ, khoa học; chủ động xây dựng, thực hiện chương trình, kế hoạch công tác với phương châm “05 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm và rõ kết quả). Thường xuyên kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ; kịp thời phát hiện và giải quyết, tháo gỡ những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền hoặc báo cáo, đề xuất cấp trên xem xét, giải quyết với tinh thần “mọi khó khăn, vướng mắc đều phải có hướng tháo gỡ và phải được tháo gỡ kịp thời”.

Lan toả những nỗ lực và giá trị

Sau 05 năm thực hiện Nghị quyết số 73-NQ/TU ngày 06/5/2016 của Tỉnh ủy về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và gần 02 năm triển khai Nghị quyết số 105-NQ/TU ngày 28/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao Chỉ số PCI trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2025, nhận thức của các cấp, các ngành và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên việc thông tin, tuyên truyền về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh còn một số hạn chế, như: Vẫn còn ít bài viết tuyên truyền về môi trường đầu tư, kinh doanh; nhiều cổng/trang Thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, địa phương hoạt động chưa hiệu quả,…

Nhằm tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi; từng bước nâng cao vị thế, hình ảnh Bắc Giang; UBND tỉnh đã ban hành Đề án chuyên biệt truyền thông về môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh. Việc thực hiện Đề án cũng nhằm tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động của các cấp, ngành. Từ đó, tạo hiệu ứng lan tỏa về một Bắc Giang năng động, cởi mở, luôn tạo thuận lợi tối đa cho người dân, DN; đồng thời “giữ lửa” tinh thần cải cách, nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trong mỗi cán bộ, công chức, viên chức cùng toàn bộ hệ thống chính quyền.

Nguồn: Vietnam Business Forum