Tín hiệu tích cực từ hoạt động công thương

09:01:48 | 11/9/2023

Tình hình kinh tế - xã hội của An Giang trong 6 tháng đầu năm 2023 khá ổn định, hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là các mặt hàng chủ lực của tỉnh đã có sự tăng trưởng so với trước đó.


Doanh nghiệp An Giang giới thiệu sản phẩm tại một triển lãm nông nghiệp

Theo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ ngành Công Thương 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của Sở Công Thương tỉnh An Giang, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp ước tăng 0,52% so với tháng trước và tăng 9,03% so cùng kỳ. Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2023 ước tăng 7,76% so với cùng kỳ, thấp hơn 3,21 điểm phần trăm so với kịch bản tăng trưởng 6 tháng của tỉnh.

Hoạt động thương mại nội địa tiếp tục phát triển ổn định, đóng góp vào tăng trưởng chung của tỉnh. Cụ thể, hàng hóa được dự trữ đầy đủ, đảm bảo nhu cầu mua sắm của người dân, giá cả hàng hóa ổn định, công tác bình ổn giá và kiểm soát thị trường được thực hiện tốt. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 42.394 tỷ đồng, tăng 17,42% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 80,88% so với kịch bản và đạt 40,78% so với kế hoạch.

Về xuất nhập khẩu, trong bối cảnh tổng cầu thế giới sụt giảm, tình trạng lạm phát và suy thoái kinh tế diễn ra ở nhiều quốc gia, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của An Giang trong 6 tháng đầu năm 2023 vẫn đảm bảo tăng trưởng so với cùng kỳ và đạt kịch bản tăng trưởng của tỉnh. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 96,56 triệu USD, tăng 0,16% so với tháng trước và tăng 2,89% so với cùng kỳ. Cộng dồn 6 tháng đầu năm 2023 kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 573,98 triệu USD, tăng 3,77% so với cùng kỳ, đạt 49,1% so với kế hoạch năm và đạt 99,64% so với kịch bản tăng trưởng của tỉnh.

Về nhập khẩu, hàng hóa nhập khẩu của các doanh nghiệp được đảm bảo, duy trì phục vụ tốt nhu cầu sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Kim ngạch nhập khẩu tháng 6/2023 ước đạt 16,7 triệu USD, tăng 1,2% so với tháng trước và tăng 1,11% so với cùng kỳ. Tính chung 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 97,63 triệu USD, tăng 3,46% so với cùng kỳ, đạt 44,78% so kế hoạch năm và 98,61% so với kịch bản tăng trưởng của tỉnh.

Về xuất – nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh, 6 tháng đầu năm 2023 tổng kim ngạch xuất  – nhập khẩu ước đạt 1,34 tỷ USD.

Có được các kết quả này là nhờ trong 06 tháng đầu năm 2023 hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đã dần đi vào ổn định. Cùng với đó, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, các địa phương, đặc biệt là ngành Công Thương đã triển khai nhiều giải pháp, hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp duy trì, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.

Với mục tiêu phấn đấu đạt được các chỉ tiêu đã đề ra theo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2023, thời gian tới, Sở Công Thương tỉnh sẽ tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh, tăng cường các hoạt động hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Thường xuyên nắm bắt, theo dõi tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm kịp thời tham mưu những giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các doanh nghiệp.

Cập nhật kịp thời diễn biến thị trường giá cả, nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu, triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng tham gia bình ổn thị trường, phòng chống thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2023. Cùng với đó, tăng cường xúc tiến đầu tư, thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường.

Danh Hải (Vietnam Business Forum)