Kho bạc Nhà nước Hà Giang: Hiện đại hóa hoạt động nghiệp vụ, hướng tới kho bạc số

09:51:52 | 20/9/2023

Năm 2023, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hà Giang đặt mục tiêu tập trung nguồn lực để triển khai hiệu quả, thành công Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030. Theo đó, đẩy mạnh chuyển đổi số vào các hoạt động nghiệp vụ và quản trị nội bộ; hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng phục vụ cá nhân, tổ chức giao dịch.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang - bà Hà Thị Minh Hạnh chủ trì cuộc họp chỉ đạo, động viên công tác quyết toán năm 2022 tại Kho bạc Nhà nước Hà Giang

Ngay từ đầu năm, KBNN Hà Giang đã bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, KBNN, cấp ủy chính quyền địa phương và các chương trình hành động của ngành để chỉ đạo KBNN các huyện, các phòng nghiệp vụ triển khai quyết liệt, hiệu quả hoạt động nghiệp vụ chuyên môn, xử lý nhanh gọn các vướng mắc phát sinh nhằm phục vụ tốt cho nhiệm vụ chính trị trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch trọng tâm của năm 2023 cả về số lượng và chất lượng,

Năm 2023, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh Hà Giang được Trung ương giao 2.226 tỷ đồng, HĐND tỉnh giao 3.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến đầu tháng 7/2023, thu NSNN trên địa bàn mới đạt 845,4 tỷ đồng, bằng 37,3% kế hoạch Trung ương giao và 28,2% kế hoạch tỉnh giao (giảm 20,9% so với cùng kỳ). Để đẩy mạnh hơn nữa công tác thu NSNN, KBNN Hà Giang đã tập trung triển khai kịp thời, có hiệu quả công tác phối hợp thu NSNN với cơ quan Tài chính, cơ quan Thuế, Hải quan và các ngân hàng thương mại trên địa bàn theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, không để chậm trễ, ách tắc ảnh hưởng đến nhiệm vụ thu NSNN. Nổi bật là mở rộng, đa dạng hình thức và địa điểm thu nộp NSNN, thủ tục thu NSNN đơn giản với hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, giảm thiểu thời gian nộp tiền cho người nộp thuế (giảm từ 30 phút xuống còn 5 phút/giao dịch), góp phần tập trung nhanh, đầy đủ nguồn thu cho NSNN. Theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách nhằm cung cấp thông tin số liệu thu NSNN thường xuyên phục vụ công tác dự báo và điều hành thu NSNN của cấp ủy chính quyền địa phương.

Với vai trò “tay hòm chìa khoá” cho nền tài chính địa phương, KBNN Hà Giang kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, đúng chế độ quy định và phải có trong dự toán được cấp có thẩm quyền giao, đảm bảo tuyệt đối an toàn tiền và tài sản nhà nước. Đặc biệt xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, nguồn vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2023, KBNN Hà Giang tiếp tục bám sát Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh Hà Giang và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh để chỉ đạo điều hành và phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện, đảm bảo các giao dịch thông suốt, liên tục, không bị ách tắc và thanh toán ngay cho các công trình, dự án khi có đủ điều kiện giải ngân theo quy định. Kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ gây khó khăn phiền hà làm chậm tiến độ, thời gian trong công tác giải ngân vốn đầu tư công.

Nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tạo thuận lợi cho khách hàng, KBNN Hà Giang tổ chức công bố, công khai, cập nhật, niêm yết kịp thời các TTHC thuộc lĩnh vực KBNN cũng như đẩy mạnh hiện đại hóa, coi ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin hiện đại vào các quy trình hoạt động nghiệp vụ là ưu tiên đặt lên hàng đầu, phấn đấu đến năm 2030 cùng với hệ thống KBNN hình thành kho bạc số. KBNN Hà Giang từng bước nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ đơn vị sử dụng ngân sách (ĐVSDNS) trên chương trình dịch vụ công trực tuyến (DVCTT); chương trình quản lý và kiểm soát chi đầu tư qua KBNN (ĐTKB-GD); tuyên truyền, vận động để 100% ĐVSDNS cài đặt và sử dụng ứng dụng cảnh báo rủi ro; tập trung triển khai diện rộng chương trình thanh toán tự động các khoản chi điện, nước, dịch vụ viễn thông theo văn bản ủy quyền của ĐVSDNS,… đảm bảo các giao dịch qua KBNN trở nên minh bạch, nhanh chóng, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo của những thế hệ đi trước, cán bộ, công chức KBNN Hà Giang đã và đang xây dựng hình ảnh người cán bộ kho bạc văn hóa, liêm khiết, trung thực, theo đúng tiêu chí “4 xin, 4 luôn”: Xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ. Đồng thời, hăng say lao động, học tập và cống hiến hết mình vì mục tiêu xây dựng KBNN hiện đại, góp phần cùng ngành Tài chính hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2023.

Nguồn: Vietnam Business Forum