ABAC thống nhất chủ đề “Con người - Doanh nghiệp - Sự Thịnh vượng“ cho năm 2024

09:51:24 | 15/11/2023

Hội đồng tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC) năm 2023 đã tiến hành họp thường niên từ này 11 – 13/11/2023 để chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC.

Kỳ họp ABAC 4 với chủ đề “Công bằng - Sự Bền vững - Cơ hội” đã thống nhất một số nội dung lớn như: cập nhật thông tin về Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC (APEC CEO Summit) 2023, sắp xếp và chuẩn bị cho Hội nghị Đối thoại giữa ABAC với các Nhà Lãnh đạo Kinh tế APEC, thảo luận về ưu tiên và những hoạt động của Hội đồng trong năm 2024. 

ABAC cũng phê duyệt chương trình làm việc của Hội đồng cho năm 2024 với chủ đề "Con người- Doanh nghiệp- Sự Thịnh vượng". ABAC mong muốn thúc đẩy hơn nữa công việc của Hội đồng trong việc đạt được những mục tiêu này vào năm 2024.

Trong kỳ hợp ABAC 4 năm nay, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và các thành viên ABAC Việt Nam tham gia và trực tiếp tổ chức một loạt các sự kiện lớn của doanh nghiệp trong Tuần lễ Cấp cao APEC 2023 gồm: Kỳ họp 4 của Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC), Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC (APEC CEO Summit), Đối thoại giữa các nhà lãnh đạo kinh tế APEC và ABAC...

Ngoài ra, VCCI tổ chức đoàn các tỉnh và doanh nghiệp di khảo sát và làm việc tại các thành phố Los Angeles và San Francisco, Hoa Kỳ.

Được biết, kỳ họp thường niên lần thứ 4 của Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC) năm 2023 được tổ chức từ ngày 11 – 13/11/2023 tại San Francisco với sự tham gia của các thành viên và đại biểu ABAC để chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp Apec (Apec CEO Summit) từ 14-16/11/2023, và Đối thoại giữa các Nhà Lãnh đạo Kinh tế Cấp cao APEC với ABAC vào ngày 16/11/2023.  

Kỳ họp ABAC 4 thu hút hơn 250 đại biểu tới tham dự trực tiếp, bao gồm các lãnh đạo các tổ chức xúc tiến và đầu tư có uy tín và ảnh hưởng lớn, các tập đoàn, doanh nghiệp tiêu biểu trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.  

Đặc biệt, bà Katherine Tai, Đại diện Thương mại Hoa Kỳ đã tới dự kỳ họp lần này và có bài phát biểu quan trọng với ABAC tại Phiên khai mạc Toàn thể, thể hiện sự quan tâm, chào đón và ủng hộ của Hoa Kỳ đối với ABAC và các hoạt động của Hội đồng. 

Đối thoại ABAC với các nhà lãnh đạo diễn ra ngay sau Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC, và được xây dựng dựa trên nghiên cứu và các kỳ họp trong năm giữa ABAC và các Bộ trưởng Thương mại và Tài chính APEC, và tham gia các cuộc họp cấp cao và các cuộc họp cấp Bộ trưởng bao gồm An ninh lương thực, Phụ nữ, Kinh tế, SME và Du lịch. 

Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC) 

Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC (ABAC) được Lãnh đạo Kinh tế APEC thành lập tháng 11 năm 1995 theo yêu cầu của khu vực kinh tế tư nhân với mục tiêu tư vấn cho các nhà lãnh đạo APEC về những vấn đề quan trọng hàng đầu liên quan tới hoạt động kinh doanh trong khu vực. 

ABAC gồm đại diện của 21 nền kinh tế thành viên, mỗi nền kinh tế được chỉ định tối đa 3 đại diện từ khu vực kinh tế tư nhân. Thành viên ABAC sẽ do nguyên thủ nền kinh tế APEC chính thức bổ nhiệm để đại diện cho khu vực kinh tế tư nhân ở mọi cấp độ, bao gồm cả doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ. 

Năm 2023, Chủ tịch ABAC là ABAC Hoa Kỳ và các Đồng Chủ tịch là ABAC Thái Lan và ABAC Peru, với 05 Nhóm làm việc: Nhóm công tác hội nhập kinh tế khu vực (REIWG); Nhóm công tác kỹ thuật số (DWG); Nhóm công tác MSME và hội nhập (MSMEWG); Nhóm công tác phát triển bền vững (SWG); và Nhóm công tác tài chính và kinh tế (FEWG).  

Các thành viên chính thức hiện nay của ABAC Việt Nam gồm: Ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Chủ tịch ABAC Việt Nam; Ông Nguyễn Thanh Hùng - Chủ tịch Sovico Holdings, thành viên ABAC Việt Nam; Ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn, thành viên ABAC Việt Nam.

Nguồn: Diễn đàn Doanh nghiệp