VCCI: Vượt qua khó khăn, tạo nhiều dấn ấn

09:51:38 | 5/1/2024

Ngày 04/1/2024, tại Hà Nội, VCCI đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cơ quan VCCI năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công cho biết, năm 2023 là một năm nhiều khó khăn, áp lực lớn đối với VCCI, nhưng từng bước VCCI đã vượt qua với sự đoàn kết, vững vàng vươn lên của tập thể gần 800 cán bộ, nhân viên, đạt được nhiều dấn ấn quan trọng.

Theo Chủ tịch VCCI, năm 2023 có 03 dấu ấn mang tính nền tảng cho hoạt động VCCI. Đó là VCCI đã tham mưu cho Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 41 với những nội dung mới về quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp… Đội ngũ doanh nhân được thừa nhận, công nhận vai trò là lực lượng nòng cốt trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng đất nước. Trong Nghị quyết 41 có những nội dung rất mới mang tính đột phá. Có thể kể đến như: Không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, chiến lược quốc gia phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam, hình thành đội ngũ doanh nhân dân tộc, doanh nghiệp dân tộc, đội ngũ doanh nghiệp đầu đàn, chương trình quốc gia về đào tạo doanh nhân… Tiếp theo là Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 về “tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”, đội ngũ doanh nhân là giai tầng thứ 4 trong 12 giai tầng của xã hội, sau công nhân, nông dân, trí thức (trước đây là giai tầng thứ 8).

Có thể nói, vị thế của doanh nhân ngày càng được khẳng định và ghi nhận, trong đó có vai trò của VCCI trong việc tham mưu cho Đảng nhìn nhận đúng đắn vai trò và tầm quan trọng của đội ngũ này trong xây dựng và phát triển đất nước.

Nền tảng thứ hai là VCCI đã ký kết với các cơ quan là Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam thực hiện đề án “Hợp tác xây dựng môi trường truyền thông báo chí thúc đẩy phát triển doanh nghiệp”. Đây cũng là việc có ý nghĩa rất lớn. Thực tế cho thấy, nhiều khi truyền thông, báo chí với doanh nhân, doanh nghiệp chưa hòa đồng với nhau, thậm chí có hiện tượng báo chí khai thác quá sâu, ảnh hưởng đến hoạt động doanh nghiệp. Bắt đầu từ năm 2024 sẽ triển khai chương trình này và sẽ có hoạt động tôn vinh những cơ quan, nhà báo viết có chiều sâu, mang tính cổ vũ và tạo điều kiện cho doanh nhân, doanh nghiệp phát triển, nhằm tạo ra nền tảng, môi trường thuận lợi cho doanh nhân, doanh nghiệp hoạt động.

“Nền tảng thứ ba là VCCI đã hệ thống hóa và ban hành toàn bộ các quy chế, quy định vận hành của VCCI một cách hoàn chỉnh, từ công tác cán bộ, tài chính, làm việc, hoạt động đối ngoại, quy chế dân chủ cơ sở,… bên cạnh các quy chế, quy định của Đảng ủy, Đảng đoàn, công đoàn”, Chủ tịch VCCI cho biết.

Theo Chủ tịch VCCI, cùng với ba nền tảng lớn này, VCCI cũng triển khai nhiều hoạt động tạo tiếng vang trong xã hội, có ý nghĩa lớn trong thực hiện chức năng nhiệm vụ của VCCI. Đó là Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập VCCI; phối hợp Hội nhạc sỹ Việt Nam tổ chức thành công chương trình sáng tác ca khúc doanh nhân “Hào khí doanh nhân Việt Nam”, chọn được bài hát truyền thống cho doanh nhân Việt Nam.

Nhân dịp Ngày doanh nhân Việt Nam 13/10, VCCI đã tổ chức Hội nghị toàn quốc các hiệp hội doanh nghiệp và giới doanh nhân Việt Nam. Đây sẽ là hoạt động thường niên của VCCI trong thời gian tới, với sự tham gia của tất cả các Hiệp hội trong cả nước.

Bên cạnh đó, VCCI đã triển khai hoạt động kết nối, liên kết vùng theo đúng chủ trương của Đảng, Chính phủ, có hai hoạt động thí điểm đang bước đầu vận hành tốt là liên kết 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và kết nối kinh tế trục cao tốc phía Đông gồm 4 tỉnh Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh.

Cũng theo Chủ tịch VCCI, một hoạt động truyền thống có uy tín của VCCI là Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - PCI trong năm 2023 cũng đã có đổi mới về cách thức triển khai công bố và đổi mới về nội dung như chỉ số xanh – PGI. Chương trình Doanh nghiệp Phát triển bền vững năm 2023 cũng đổi mới bộ chỉ số để cập nhật phù hợp hơn với xu thế chung hiện nay, cách đánh giá, bình chọn cũng được thay đổi, nâng cao lên rất nhiều,…

Theo bà Trần Thị Lan Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Thư ký VCCI, các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của VCCI năm 2023 về cơ bản hoàn thành, đảm bảo đúng kế hoạch, theo đúng chức năng, nhiệm vụ, gắn với các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra theo Nghị quyết Đại hội VII của VCCI. Đa số các giải pháp theo 06 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 03 đột phá chiến lược được thúc đẩy thực hiện. Các hoạt động nhìn chung đạt kết quả cao, tạo hiệu ứng lan tỏa tốt, nhận được phản ứng tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp.

Tại Hội nghị tổng kết công tác cơ quan VCCI năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024, VCCI đã bầu Ban Thanh tra Nhân dân gồm 05 thành viên. Việc thành lập Ban Thanh tra Nhân dân nhằm đảm bảo cơ chế thực hiện hiện quyền kiểm tra, giám sát của người lao động ở cơ sở.

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, theo bà Lan Anh, việc triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 của VCCI còn một số tồn tại, hạn chế như các hoạt động khá dàn trải trong khi nguồn lực thực hiện còn nhiều hạn chế, một số nhiệm vụ triển khai chậm tiến độ so với kế hoạch, chất lượng công tác tham mưu chưa cao, hiệu quả tài chính của các đơn vị có nguồn thu chưa tương xứng với tiềm năng; hoạt động phong trào chưa có nhiều đổi mới…

Bà Lan Anh cho biết, trong năm 2024, ngoài các nhiệm vụ thường xuyên, VCCI tsẽ ập trung triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Đó là đẩy mạnh công tác triển khai các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; Nghị quyết Đại hội VCCI lần thứ VII, trong đó, tập trung xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới, tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội VII. Duy trì hiệu quả và nâng cao chất lượng của hoạt động tham gia xây dựng chính sách pháp luật, thúc đẩy thuận lợi hóa môi trường kinh doanh, trong đó, tăng cường sự tham gia có chất lượng của các hiệp hội doanh nghiệp vào công tác xây dựng chính sách pháp luật của VCCI.

Đồng thời, tiếp tục tăng cường hoạt động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp theo hướng chất lượng, hiệu quả, tích cực triển khai các hoạt động liên kết doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp; Phát triển đội ngũ doanh nhân, thúc đẩy xây dựng hoá kinh doanh Việt Nam; Triển khai hiệu quả Đề án “Thúc đẩy xây dựng văn hóa kinh doanh Việt Nam giai đoạn 2022-2026”; Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, đầu tư; đào tạo và phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp hội nhập quốc tế….

Anh Mai (Vietnam Business Forum)