Công bố Chiến lược hợp tác Việt - Úc về nông nghiệp thông minh

09:49:49 | 23/2/2024

Chương trình Đối tác Nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu Úc-Việt Nam (AVEG), tổ chức bởi Beanstalk AgTech với sự hỗ trợ của tổ chức Mekong Business Initiative (MBI) và được tài trợ bởi Bộ Ngoại Giao và Thương Mại Úc (DFAT), sẽ ra mắt một báo cáo mới quan trọng về chiến lược hợp tác vào ngày 27/2/2024.

Hội thảo trực tuyến kéo dài một giờ đánh dấu sự ra mắt của Báo cáo Chiến lược hợp tác song phương Úc – Việt Nam về “Thúc đẩy ngành tôm và lúa gạo thông minh ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam”.

Báo cáo này nêu bật những cơ hội quan trọng để chuyển đổi ngành nông nghiệp sang một hệ sinh thái thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) trong lĩnh vực tôm và lúa gạo, tập trung vào việc thúc đẩy những nỗ lực hợp tác giữa Việt Nam và Úc nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi này.

Trong bối cảnh Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất với biến đổi khí hậu, việc áp dụng các thực hành và công nghệ thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu có thể được xem là một trong những giải pháp cấp bách hiện nay.

Đối với ngành nông nghiệp, cách tiếp cận theo hướng nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu (Climate-Smart Agriculture – CSA) cùng những thực hành và công nghệ đổi mới hướng đến thúc đẩy chuyển đổi hệ thống nông nghiệp và lương thực, đáp ứng nhu cầu thực phẩm ngày càng tăng.

Là một trong những quốc gia cũng chịu tác động của biến đổi khí hậu, Úc từ lâu đã đi đầu trong CSA dựa trên năng lực đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm cũng như các lĩnh vực liên quan khác. Chính phủ Việt Nam, các tổ chức đa phương và các đối tác song phương, chủ yếu đến từ Úc, đã đưa ra những cam kết và đầu tư đáng kể vào nghiên cứu, tài trợ và chuyển giao công nghệ vì sự phát triển của CSA.

“Chúng tôi rất vui mừng được chia sẻ báo cáo này. Hy vọng rằng báo cáo này sẽ mở ra những cơ hội hợp tác tốt đẹp giữa Úc và Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp thông minh với biến đổi khí hậu và giúp giải quyết những thách thức cấp bách nhất trong lĩnh vực lúa gạo và tôm. Thông qua việc tìm hiểu những khó khăn và cơ hội khi tham gia quá trình chuyển đổi trong hai lĩnh vực này, chúng tôi mong muốn tạo ra những trao đổi và hiểu biết có ý nghĩa giữa hai quốc gia, trong cả khu vực công và tư nhân. Qua đó, ngành nông nghiệp của hai nước sẽ có cơ hội đến gần nhau hơn, thúc đẩy các giải pháp này tại Việt Nam.” – Lily Tao, Giám đốc Dự án, Beanstalk AgTech.

Sáng kiến này nằm trong khuôn khổ dự án tập trung vào nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu (CSA) do Beanstalk thực hiện kéo dài trong vòng một năm. CSA là cách tiếp cận hiệu quả giúp nông dân thích ứng với biến đổi khí hậu và tăng cường an ninh lương thực, có sự tham gia của nhiều bên liên quan từ chuỗi giá trị lúa gạo và tôm ở Việt Nam. Sự kiện này hướng đến tất cả các bên liên quan trong lĩnh vực tôm và lúa gạo, cũng như lĩnh vực phát triển nông nghiệp với trọng tâm là khí hậu.

Đăng ký tham dự Lễ công bố tại đây.

T.H (Vietnam Business Forum)