14 địa phương hoàn thành xuất hoá đơn điện tử bán lẻ xăng dầu

10:31:13 | 25/3/2024

Ngày 24/3/2024, Tổng cục Thuế cho biết, số cây xăng cả nước thực hiện xuất hoá đơn điện tử cho bán lẻ xăng dầu đã đạt trên 92%.

Theo đó, căn cứ Luật Quản lý thuế và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP đối với quy định về hoá đơn điện tử của hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành như Bộ Công Thương, Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) và các địa phương đã có nhiều văn bản chỉ đạo cơ quan thuế các cấp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành sát sao, quyết liệt thực hiện thành công hoá đơn điện tử sau mỗi lần bán hàng đối với kinh doanh bán lẻ xăng dầu.


Đến ngày 24/3, tỷ lệ cây xăng cả nước thực hiện xuất hoá đơn điện tử cho bán lẻ xăng dầu đạt trên 92%

Kết quả thực hiện đến ngày 24/3/2024, toàn quốc đã có 14.727/15.981 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thực hiện phát hành hoá đơn điện tử từng lần bán hàng, ước đạt 92,2% tổng số cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Còn 1.254 cửa hàng chưa thực hiện, chiếm 7,8%.

Đã có 41/63 địa phương đạt tiến độ trên 90%. Đặc biệt có 14 địa phương hoàn thành là: Nghệ An, Thái Nguyên, Quảng Trị, Bình Dương, Hà Nội, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đắk Lắk, An Giang, Bến Tre, Bắc Ninh, Hà Nam, Điện Biên, Ninh Bình, Trà Vinh.

Nguồn: Tổng Cục Thuế