Hành động quyết liệt cho mục tiêu phát triển xanh và bền vững

09:08:51 | 17/6/2024

Trong quá trình phát triển, TP.Hải Phòng xác định tăng trưởng xanh là xu hướng tất yếu và dành nguồn lực tập trung thực hiện nhằm tạo đà tăng trưởng bền vững trong hiện tại và tương lai. Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng đã trao đổi với phóng viên Vietnam Business Forum xung quanh nội dung này.

Ông có thể cho biết một vài thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật của thành phố trong 5 năm qua và quý I năm 2024?

Chặng đường 5 năm vừa qua, nhờ sự chủ động, tích cực trong triển khai các nhiệm vụ và sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương, Hải Phòng đã được phê duyệt các quyết định quan trọng, mở đường cho phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH) như: Nghị quyết số 35/2021/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.Hải Phòng; Quyết định số 323/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung TP.Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 1516/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch TP.Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển KT - XH trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, song với nỗ lực của các cấp, các ngành, thành phố vẫn đạt mức tăng trưởng kinh tế cao. Tăng trưởng GRDP giai đoạn 2019 - 2023 đạt 12,62%/năm, gấp hơn 2 lần mức tăng bình quân chung cả nước; quy mô kinh tế đứng thứ 5 cả nước. Thu hút đầu tư liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước. Quý I/2024, tăng trưởng GRDP gấp 1,65 lần mức tăng bình quân chung cả nước (tăng 5,66% so với cùng kỳ). Thu ngân sách nhà nước đạt gần 33 nghìn tỷ đồng; thu hút FDI đạt 253,35 triệu USD.

Hải Phòng đã phát huy hiệu quả 3 trụ cột kinh tế chủ yếu: Công nghiệp công nghệ cao, cảng biển - logistics, du lịch - thương mại. Về phát triển công nghiệp công nghệ cao, thành phố đã thu hút được các dự án trong lĩnh vực điện, điện tử; có những sản phẩm tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Về phát triển cảng biển - logistics, thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện bến số 3, 4, 5, 6, 7, 8 và kêu gọi đầu tư các bến còn lại của cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện. Triển khai dự án đầu tư xây dựng Nhà ga hành khách số 2, dự án mở rộng sân đỗ máy bay - giai đoạn 2 và dự án đầu tư xây dựng Nhà ga hàng hóa cảng hàng không quốc tế Cát Bi.

Về phát triển du lịch - thương mại, đã thu hút thêm 06 dự án đầu tư hạ tầng du lịch với tổng vốn trên 16 nghìn tỷ đồng; có thêm 04 siêu thị mới, nâng tổng số siêu thị trên địa bàn thành phố là 28 siêu thị.

Công tác chỉnh trang, không gian đô thị tiếp tục được mở rộng. Hạ tầng giao thông tiếp tục có những bước phát triển đột phá, theo hướng đồng bộ, hiện đại, góp phần thực hiện tốt vai trò là đầu mối giao thông quan trọng và cửa chính ra biển của các tỉnh phía Bắc.

Bên cạnh đó, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, y tế tiếp tục được quan tâm; an sinh xã hội được bảo đảm,…

Những kết quả đạt được là nền tảng và động lực cơ bản để Hải Phòng tiếp tục phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 45-NQ/TW, trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; có công nghiệp hiện đại, thông minh, bền vững; kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại,…

Là một trong những địa phương đầu tiên trên cả nước xây dựng, ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh từ năm 2014, Hải Phòng đã làm gì để thực hiện chiến lược xanh hóa trong suốt 10 năm qua?

TP.Hải Phòng luôn xác định tăng trưởng xanh là nhiệm vụ trọng tâm, dài hạn, xuyên suốt trong quá trình định hướng, lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ phát triển KT - XH. Theo đó, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương thường xuyên phối hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân, gắn nhiệm vụ bảo vệ môi trường với phát triển kinh tế xanh, bền vững.


Trong những năm qua, Hải Phòng đạt được nhiều thành tựu với mục tiêu phát triển xanh và bền vững

UBND thành phố đã ban hành các kế hoạch, đề án như: Quyết định số 565/QĐ-UBND ngày 05/3/2020 phê duyệt Đề án Xây dựng, cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của TP.Hải Phòng giai đoạn 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050; Kế hoạch số 234/KH-UBND ngày 29/9/2020 triển khai thực hiện Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 15/9/2022 triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050 và Đề án về những nhiệm vụ, giải pháp triển khai kết quả Hội nghị COP26 trên địa bàn TP.Hải Phòng,...

Thành phố cũng hướng đến thực hiện những mô hình kinh doanh mới như phát triển kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh; đồng thời thường xuyên trao đổi, thảo luận và đề nghị những nhà đầu tư, nhất là các doanh nghiệp FDI đồng hành thực hiện chuyển đổi xanh, đổi mới công nghệ.

Tháng 4/2023, UBND thành phố đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về tăng trưởng xanh. Đây là đơn vị có chức năng nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết thúc đẩy tăng trưởng xanh; xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh TP.Hải Phòng giai đoạn 2021 - 2030 và các giai đoạn tiếp theo.

Có thể nói, phát triển xanh không phải là lựa chọn mà là xu hướng tất yếu thành phố cần đi theo và đang hành động quyết liệt để thực hiện.

Quy hoạch Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định ba trụ cột phát triển: Dịch vụ cảng biển - logistics;  công nghiệp xanh, thông minh, hiện đại và trung tâm du lịch biển quốc tế. Ông có thể nói rõ hơn về định hướng này?

Hải Phòng là thành phố thứ 2 sau Đà Nẵng được Bộ Kế hoạch và Đầu tư lựa chọn, hỗ trợ xây dựng Kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030. Sau khi Kế hoạch được phê duyệt, đây là căn cứ quan trọng để Thành ủy, HĐND, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện một cách bài bản.

Ngoài ra, theo Quy hoạch Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, ba trụ cột phát triển của thành phố là dịch vụ cảng biển - logistics; công nghiệp xanh, thông minh, hiện đại và trung tâm du lịch biển quốc tế. Thành phố đã cụ thể hóa định hướng này bằng nhiều nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

Theo đó, địa phương chủ trương chuyển đổi các cảng biển theo xu hướng xanh hóa với các hoạt động bền vững, thân thiện với môi trường. Các cảng xanh áp dụng công nghệ xanh và nhiên liệu carbon thấp cho thiết bị sử dụng nhiều năng lượng. Đường đi của các loại hàng hóa vận chuyển ra, vào thành phố được khuyến khích theo hướng giảm quá trình vận chuyển.

Hải Phòng cũng ưu tiên phát triển công nghiệp xanh, mô hình các khu công nghiệp (KCN) sinh thái và bất động sản công nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn bền vững, thân thiện với môi trường, giảm phát thải khí nhà kính. Thành phố luôn khuyến khích các nhà đầu tư tập trung phát triển các dự án có công nghệ tiên tiến, quản trị hiện đại, giá trị gia tăng cao, có tác động lan tỏa, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu.

Cùng với đó là các chính sách khuyến khích nhà đầu tư tăng cường sử dụng nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng gió, năng lượng điện mặt trời áp mái, sử dụng các công nghệ sản xuất bảo vệ môi trường,…

Để cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng xanh gắn với cải thiện Chỉ số tăng trưởng Xanh cấp tỉnh (PGI), thời gian tới, thành phố sẽ tập trung vào những giải pháp trọng tâm nào, thưa ông?

Năm 2022, lần đầu tiên Bộ Chỉ số PGI được giới thiệu cùng với PCI. Năm 2023, Chỉ số PGI của thành phố đã vượt 9 bậc so với năm 2022, xếp vị trí thứ 7/63 tỉnh thành phố, lọt Top 10 địa phương có điểm số cao nhất cả nước. Kết quả này không chỉ phản ánh sự tiên phong của chính quyền thành phố trong việc xây dựng Chiến lược tăng trưởng xanh và tầm nhìn xây dựng “cảng xanh”, mà còn thể hiện ở những việc làm rất cụ thể.

Để góp phần thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26 và các chiến lược quốc gia hướng đến mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050; thực hiện các nhiệm vụ đặt ra tại Kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, thành phố sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp như:

Tích cực phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) xây dựng Kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh TP.Hải Phòng giai đoạn 2021 - 2030.

Tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về biến đổi khí hậu; khuyến khích, huy động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư tài chính cho ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, tăng trưởng xanh.

Thực hiện lồng ghép các yếu tố về biến đổi khí hậu trong tất cả các hoạt động KT - XH; gắn kết hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân hướng tới bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững và tăng trưởng xanh của thành phố.

Khuyến khích các nhà đầu tư tập trung phát triển mô hình KCN sinh thái, KCN bền vững và hiệu quả cao. Coi trọng hợp tác, hội nhập quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Tăng cường vai trò chỉ đạo, quản lý nhà nước trong ứng phó biến đổi khí hậu, phân công cụ thể trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương để triển khai thực hiện Kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh TP.Hải Phòng giai đoạn 2021 - 2030.

Trân trọng cảm ơn ông!

Hà Thành - Ngọc Tùng (Vietnam Business Forum)