Agribank An Giang – Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương

11:54:45 AM | 20/3/2013

Đồng hành cùng tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang, ngay từ những ngày đầu mới đi vào hoạt động, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh An Giang (Agribank An Giang) luôn nêu cao vai trò của một ngân hàng tiên phong, góp phần tích cực trong việc chuyển tải mọi nguồn vốn kịp thời đến tất cả các thành phần kinh tế. Không ngừng gia tăng hiệu quả hỗ trợ trên mọi phương diện, Agribank An Giang hôm nay đã trở thành chỗ dựa quan trọng, là bạn đồng hành của doanh nghiệp và người dân trên địa bàn.

Giám đốc Nguyễn Văn Sơn

Chính thức thành lập năm 1988, đến nay Agribank An Giang có trên 500 CBCNV làm việc tại 25 điểm giao dịch tại tất cả các huyện, thị thành; trở thành ngân hàng thương mại (NHTM) nhà nước duy nhất và có chi nhánh hoạt động trên tất cả địa bàn huyện, thị thành của tỉnh với đội ngũ CBCNV đứng đầu trong tất cả các NHTM. Đến hết tháng 11/2012, tổng nguồn vốn huy động của Chi nhánh đạt khoảng 5.000 tỷ đồng, chiếm 25,5% thị phần vốn huy động trên địa bàn tỉnh; dư nợ 8.100 tỷ đồng, chiếm 25,9% thị phần; tiền gửi khoảng 162.000 khách hàng và tiền vay khoảng 50.000 khách hàng. Theo đó Agribank An Giang trở thành ngân hàng có thị phần huy động vốn, dư nợ cho vay và số lượng khách hàng cao nhất trong 63 tổ chức tín dụng trên địa bàn. Ngoài việc cung cấp các sản phẩm hoạt động kinh doanh truyền thống, Chi nhánh còn có sản phẩm của một ngân hàng hiện đại như Internet – banking, SMS – banking, Mobile – banking, VNPAY, các loại thẻ thanh toán nội địa và quốc tế….Hệ thống quản lý dữ liệu tập trung của Chi nhánh luôn hướng đến khách hàng, tạo sự thuận tiện, nhanh chóng trong phục vụ khách hàng.

Trong toàn bộ hoạt động kinh doanh, Agribank An Giang luôn đặt mục tiêu huy động vốn lên hàng đầu, là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Do vậy trong chỉ đạo điều hành, Chi nhánh thường xuyên theo dõi, bám sát diễn biến của thị trường để có biện pháp xử lý kịp thời, bảo đảm tăng trưởng nguồn vốn, giữ vững thị phần. Chủ trương này luôn được quán triệt đến toàn thể CBCNV, đồng thời chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của NHNN về áp dụng lãi suất huy động vốn. Từ đó Chi nhánh luôn chủ động được nguồn vốn, đảm bảo thanh khoản, tạo điều kiện thuận lợi đầu tư tín dụng cho người dân và doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Điều này được chứng minh qua việc tăng trưởng tín dụng của Agribank An Giang đến cuối tháng 11/2012 là 9,3% so với đầu năm, trong khi đó tăng trưởng tín dụng của toàn tỉnh An Giang chỉ vào khoảng 2,3%.

Để ngày càng phát triển, Agribank An Giang luôn bám sát chỉ đạo của NHNN Việt Nam và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong hoạt động kinh doanh của mình. Cụ thể Chi nhánh luôn thực hiện có hiệu quả các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng theo Chỉ thị 01/CT – NHNN và chương trình hành động của NHNN Việt Nam. Luôn xem huy động vốn là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình hoạt động kinh doanh; đầu tư tín dụng tập trung vào các đối tượng được nhà nước khuyến khích như: nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ…

Ngoài ra Chi nhánh cũng chủ động kết hợp phát triển dịch vụ với công tác huy động vốn và đầu tư tín dụng, mở rộng mô hình cho vay qua tổ nhóm, đặc biệt quan tâm đầu tư tín dụng đối với 34 xã điểm thuộc chương trình Nông thôn mới. Thực hiện nghiêm túc quy định của NHNN và chỉ đạo của NHNN Việt Nam về lãi suất huy động vốn và cho vay; đồng thời quan tâm nâng cao hiệu quả quảng cáo và truyền thông gắn với hoạt động an sinh xã hội nhằm quảng bá thương hiệu, nâng cao vị thế và năng lực cạnh tranh trên thị trường; đúng như khẳng định đầy quyết tâm của Giám đốc Nguyễn Văn Sơn: “Nhận thức sâu sắc vai trò của mình đối với sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội tại tỉnh An Giang, Agribank An Giang cam kết sẽ tiếp tục cùng với các tổ chức kinh tế xã hội khác khai thác triệt để các lợi thế về tiềm lực kinh tế để góp phần thúc đẩy nền kinh tế - xã hội tỉnh nhà ngày càng ổn định và phát triển”.

LƯƠNG HÀN