Bình Dương thu hút 925 triệu USD vốn FDI trong 6 tháng đầu năm

09:32:28 | 2/7/2013

6 tháng đầu năm, tỉnh Bình Dương đã thu hút thêm 925 triệu USD vốn đầu tư FDI, đạt gần 92,5% kế hoạch năm 2013. Đến nay, tỉnh có 2.167 dự án đầu tư FDI với tổng số vốn là 18,2 tỷ USD.

Để tiếp tục thu hút mạnh vốn FDI, Bình Dương chú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư hấp dẫn; chuẩn bị sẵn đất sạch với các yêu cầu hạ tầng kỹ thuật tốt ở các KCN, nhất là các KCN và khu đô thị trong khu liên hợp công nghiệp-dịch vụ-đô thị Bình Dương.

Hồng Hạnh