Đồng Nai thu hút gần 800 triệu USD vốn FDI trong 8 tháng

14:56:43 | 9/9/2013

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cho biết, tính đến ngày 15/8, tổng vốn đầu tư của khu vực FDI vào Đồng Nai là 786,76 triệu USD, đạt trên 78% kế hoạch năm. Trong đó, có 50 dự án cấp mới với tổng vốn đăng ký 364,28 triệu USD và 46 dự án tăng vốn với số vốn tăng thêm 422,8 triệu USD.

Đáng chú ý, các dự án đầu tư có tính chất gia công sử dụng nhiều lao động giảm dần, thay vào đó là những dự án thuộc ngành dịch vụ, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao, sử dụng ít lao động, ít tác động đến môi trường.

Kiên Cường