Tp.HCM cấp phép mới cho 184 dự án FDI

16:41:40 | 15/7/2013

Trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn TP có 184 dự án FDI được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư 227.092 triệu USD. Trong số các dự án được cấp mới, có 1 dự án quy mô vốn 75 triệu USD là Nhà máy sản xuất và trung tâm nghiên cứu dược phẩm.

Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm, có 59 số lượt dự án điều chỉnh tăng vốn (đạt 118% so với cùng kỳ) với vốn điều chỉnh tăng 334.457 triệu USD (đạt 67,52% so với cùng kỳ).

Thanh Tùng