Thừa Thiên Huế nỗ lực xây dựng chính quyền điện tử

2:33:05 PM | 15/8/2017

Theo bảng xếp hạng về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) Vietnam ICT Index 2016, tỉnh Thừa Thiên Huế đứng thứ 5 trong khối 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Với kết quả này đã cho thấy sự nỗ lực và quyết liệt của tỉnh Thừa Thiên Huế trong công tác triển khai ứng dụng CNTT, đặc biệt là trong các cơ quan nhà nước làm cơ sở xây dựng chính quyền điện tử, qua đó chuyển dịch dần từ “chính quyền quản lý” sang “chính quyền phục vụ, kiến tạo” góp phần cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh.

Trong thời gian qua, thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử và Quyết định số 1819/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020; căn cứ vào các nhóm nhiệm vụ cụ thể tỉnh Thừa Thiên Huế đã kịp thời ban hành các quy định, văn bản hướng dẫn về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước theo hướng tinh gọn, tích hợp nhằm đảm bảo thuận tiện cho việc triển khai phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Cụ thể: Hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc đã được triển khai đồng bộ trên một hệ thống tập trung và được liên thông từ cấp tỉnh đến cấp xã cùng với kết nối liên thông văn bản với Văn phòng Chính phủ. Công tác chỉ đạo, quản lý và điều hành trên môi trường điện tử tại các cơ quan, đơn vị đã được quan tâm thông qua hệ thống trang điều hành đa cấp được xây dựng theo giải pháp tập trung tạo thành hệ thống các công sở điện tử trong các cơ quan nhà nước. Vì vậy các ý kiến chỉ đạo điều hành được thực hiện và giám sát xuyên suốt từ cấp tỉnh đến cấp xã. Hệ thống thư điện tử công vụ đã được xây dựng, triển khai tới toàn bộ công chức viên chức trên địa bàn. Cổng Thông tin điện tử (http://thuathienhue.gov.vn) được hình thành theo mô hình liên thông 3 cấp kết nối và liên thông đến trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn. Hệ thống này cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ cho việc giám sát của người dân với các hoạt động của cơ quan nhà nước cũng như thực hiện các chức năng, nhiệm vụ.
Để xây dựng chính quyền điện tử, tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai điện tử hóa bốn thành phần quan trọng là cơ quan điện tử, công chức điện tử, công dân điện tử và doanh nghiệp điện tử. Trong đó, Cổng Dịch vụ công trực tuyến đã được triển khai cung cấp cho người dân, doanh nghiệp hình thức đăng ký trực tuyến (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn). Đến nay, Cổng dịch vụ công tỉnh đã cung cấp 1.349 thủ tục hành chính cấp độ 2; 530 dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3; 404 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Qua đó, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và giảm rất nhiều các thủ tục hành chính không cần thiết, tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư. Với hệ thống này, người thành lập doanh nghiệp có thể chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tới cơ quan đăng ký kinh doanh mà không cần phải đến trực tiếp. Một số cơ quan triển khai 100% dịch vụ công trực tuyến mức 3 và 4 như: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông... Ngoài ra, hình thức thanh toán trực tuyến cũng được đưa vào triển khai, bước đầu đem lại hiệu quả tại Cổng thanh toán trực tuyến tỉnh. Đây là Cổng thanh toán trực tuyến đầu tiên trong cả nước kết nối với hệ thống thông tin của ngân hàng...

Tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai và đưa vào hoạt động đề án thành lập trung tâm hành chính công các cấp với 9 huyện, thị xã, thành phố và cấp tỉnh. Trong đó còn có sự tham gia của các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn như: Bảo hiểm xã hội, Thuế, Kho bạc, Hải quan và Công an. Trung tâm hành chính công là nơi duy nhất tiếp nhận và phối hợp giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp thông tin, dịch vụ về các thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận tiện thông qua hệ thống trang thiết bị CNTT hiện đại. Các lĩnh vực thủ tục hành chính giao dịch tại trung tâm hành chính công sẽ được công khai, minh bạch theo quy định trên trang thông tin điện tử của trung tâm, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân tra cứu thông tin về các thủ tục hành chính, tiến độ giải quyết thủ tục hành chính...

Thời gian tới, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục chỉ đạo các tổ chức, đơn vị trên địa bàn thực hiện có hiệu quả đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT; tiếp tục sử dụng hiệu quả hệ thống các phần mềm dùng chung của tỉnh trên cơ sở tích hợp liên thông thống nhất thành một hệ thống đồng bộ; nâng cấp và triển khai diện rộng hệ thống phần mềm dùng chung của tỉnh đến cấp xã và các đơn vị sự nghiệp công lập; xây dựng triển khai có hiệu quả kiến trúc chính quyền điện tử trên cơ sở quy hoạch ứng dụng và phát triển CNTT của tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.