Lạng Sơn với những giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh

3:57:26 PM | 25/5/2018


Trong những năm gần đây, cùng với rà soát đánh giá, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, từ năm 2017, tỉnh Lạng Sơn còn triển khai khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, địa phương (chỉ số DDCI Lạng Sơn). Những nỗ lực trên đang tạo những hiệu ứng tích cực trong công tác quản lý điều hành và mở ra những triển vọng về việc gia tăng điểm số và thứ hạng PCI của tỉnh trong những năm tới. Ông Nguyễn Hữu Chiến, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn đã có chia sẻ với Tạp chí Vietnam Business Forum xung quanh vấn đề này. Song Uyên thực hiện.

Một vài đánh giá của ông về kết quả đạt được trong thu hút đầu tư của tỉnh Lạng Sơn trong năm 2017 và đến thời điểm hiện nay?


Với những nỗ lực của các cấp chính quyền tỉnh Lạng Sơn trong việc cải thiện môi trường đầu tư, năm 2017 tình hình thu hút đầu tư vào tỉnh Lạng Sơn đã có những tín hiệu tích cực, tỉnh đã quyết định chủ trương đầu tư và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (GCNĐT) cho 52 dự án DDI với số vốn 9.004 tỷ đồng (trong đó cấp mới 34 dự án và điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho 18 dự án), 03 dự án FDI (cấp mới 01 dự án và điều chỉnh 02 dự án), đưa số dự án FDI còn hiệu lực trên địa bàn là 28 dự án với số vốn đăng ký 228 triệu USD. Một số dự án lớn đang được triển khai tích cực như: Dự án tổ hợp trung tâm thương mại, khách sạn và nhà phố Shophouse, Dự án khu trung chuyển hàng hoá, Dự án khu đô thị mới Mai Pha,... Đồng thời, căn cứ quy định của pháp luật và thực tế thực hiện dự án, tỉnh đã thu hồi GCNĐT 13 dự án do chậm tiến độ.

Tuy nhiên, kết quả đạt được nhìn chung còn chưa tương xứng tiềm năng và kỳ vọng của chính quyền tỉnh. Nhiều lĩnh vực có lợi thế vẫn chưa được phát huy và thu hút nhiều dự án đầu tư; số dự án FDI ít về số lượng và quy mô khiêm tốn. Các dự án có quy mô sản xuất kinh doanh nhỏ và năng lực quản lý còn ở mức thấp, chưa đủ lớn để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều chủ đầu tư có năng lực hạn chế nên dự án không phát huy hiệu quả như mong đợi.

Ông đánh giá thế nào về quá trình triển khai, kết quả đạt được trong công tác cải cách thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đầu tư những năm gần đây, nhất là sau 2 năm thực hiện Kế hoạch 68/KH-UBND ngày 15/6/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn về Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2016-2020?

Công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các cấp, các ngành tỉnh Lạng Sơn hết sức quan tâm chỉ đạo thực hiện, đặc biệt là cải cách hành chính liên quan đến lĩnh vực đầu tư. UBND tỉnh đã thường xuyên kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính ở nhiều cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức. Tỉnh cũng chủ động rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính (TTHC) tạo thuận lợi cho DN và người dân, đã triển khai phần mềm một cửa liên thông tại 13 cơ quan, tạo thuận lợi trong công tác quản lý hồ sơ, tiếp nhận và trả kết quả cho người dân và DN; phát triển dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính. Thực hiện các giải pháp khắc phục và nâng cao các chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số Hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI). Năm 2017, Lạng Sơn cũng bắt đầu triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực điều hành cấp sở, ngành và UBND cấp huyện (DCCI)...Riêng về lĩnh vực đầu tư, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, triển khai các luật mới ban hành như: Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Hợp tác xã… các văn bản liên quan về đầu tư và DN; các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách đều được đăng tải và giới thiệu trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh (http://qppl.langson.gov.vn), các bộ TTHC của các cấp, các ngành đều được công khai để công dân, tổ chức tiếp cận và khai thác (http://tthc.langson.
gov.vn).

Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp rà soát, nghiên cứu và thực hiện rút ngắn thời gian đăng ký kinh doanh, nâng cao chất lượng phục vụ, hỗ trợ DN trong đăng ký kinh doanh, cấp chứng chỉ, giấy phép hành nghề… Tỉnh đã ký thỏa thuận hợp tác với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam về tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và DN.

Cho đến nay, công tác cải cách TTHC về chỉ tiêu khởi sự DN, thu, chi và giải quyết chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, cấp giấy chứng nhận kinh doanh có điều kiện,... được đơn giản hóa, loại bỏ TTHC chồng chéo, phức tạp, khắc phục bất hợp lý trong triển khai thực hiện. Thời gian giải quyết TTHC để thành lập DN trung bình dưới 3 ngày khi nhận được hồ sơ hợp lệ với tỷ lệ thủ tục giải quyết trước thời hạn đạt 90%; thời gian thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư tối đa 25 ngày.

Chỉ số PCI của Lạng Sơn năm 2017 tăng 2,98 điểm và 2 bậc trên Bảng xếp hạng, trong đó có nhiều chỉ số tăng điểm như: Thiết chế pháp lý (tăng 1,36 điểm), dịch vụ hỗ trợ DN (tăng 0,8 điểm)... Ông có chia sẻ thế nào về vấn đề này và trong năm 2018, tỉnh có kế hoạch, giải pháp nào nhằm gia tăng điểm số, thứ hạng?

Năm 2017, chỉ số PCI của tỉnh đạt 53 điểm, xếp vị trí thứ 53/63 tỉnh, thành phố, tăng 02 bậc so với năm 2016, xếp thứ 9/14 tỉnh thuộc khu vực miền núi phía Bắc. Điểm trung vị của khối sở, ban, ngành đạt 55,01 điểm, giảm 1,28 điểm so với điểm số PCI 2016 của tỉnh, kém 3,19 điểm so với trung vị PCI toàn quốc năm 2016. Điểm trung vị của khối địa phương đạt 54,14 điểm, giảm 2,15 điểm so với điểm PCI Lạng Sơn 2016; điểm số này thấp hơn trung vị của khối sở, ban, ngành và thấp hơn điểm số PCI 2016 của tỉnh. Trong năm 2018, tỉnh Lạng Sơn đề ra mục tiêu cải thiện tích cực 10 chỉ số thành phần PCI, đặc biệt là 3 chỉ số bị giảm điểm năm 2017, nâng điểm số PCI đạt từ 60 điểm trở lên, nâng vị trí xếp hạng và gia nhập nhóm có chất lượng điều hành từ trung bình trở lên.

Nhìn chung, chỉ số PCI Lạng Sơn đã có cải thiện nhưng vẫn chưa cao. Để tiếp tục tạo chuyển biến tích cực về môi trường đầu tư kinh doanh và cải thiện vị trí xếp hạng của chỉ số PCI, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố có kế hoạch cụ thể thực hiện đồng bộ các chỉ tiêu; có đánh giá theo quý, 6 tháng tình hình triển khai. Các đơn vị tiếp tục giải quyết các vướng mắc, khó khăn cho DN và người dân; xây dựng các cơ chế chính sách mới và hoàn thiện thủ tục pháp lý; nâng cao tính năng động, sự chỉ đạo của người đứng đầu trong giải quyết công việc; đồng thời bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, công nhân viên chức trong công tác phục vụ người dân và DN.

Năm 2017, tỉnh Lạng Sơn bắt đầu triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, địa phương (chỉ số DDCI Lạng Sơn). Ông có nhìn nhận thế nào về việc khảo sát này, nhất là đối với việc thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tại tỉnh?

Năm 2017, tỉnh Lạng Sơn thí điểm đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, địa phương (chỉ số DDCI Lạng Sơn) tại 21 đơn vị (15 sở, ban, ngành và 6 huyện, thành phố). Việc khảo sát nhằm tạo sự cạnh tranh, thi đua về chất lượng điều hành kinh tế giữa các huyện, thành phố và các sở, ban, ngành, từ đó tạo động lực để nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến nhà đầu tư, DN; đồng thời tạo kênh thông tin tin cậy, rộng rãi và minh bạch để nhà đầu tư, DN tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền địa phương và các sở, ban, ngành.

Ngày 7/2/2018, kết quả DDCI tỉnh Lạng Sơn năm 2017 đã được công bố: Tại khối sở, ban, ngành có 5 đơn vị đạt xuất sắc gồm Cục Thuế, Cục Hải quan, Công an tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương; loại khá có 7 đơn vị gồm Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; xếp loại thấp có 3 đơn vị gồm Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn và Sở Xây dựng. Tại khối địa phương có 2 huyện đạt xuất sắc gồm Chi Lăng và Hữu Lũng; loại khá có thành phố Lạng Sơn, huyện Văn Lãng; xếp loại thấp có huyện Cao Lộc, Lộc Bình.

Từ kết quả này, UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương nghiên cứu rà soát chặt chẽ các chỉ số còn thấp để cải thiện trong năm 2018. Đến ngày 03/4/2018, UBND tỉnh tiếp tục ban hành Kế hoạch số 69/KH-UBND về thực hiện DDCI 2018 với đối tượng gồm 32 đơn vị (21 đơn vị sở, ban, ngành và 11 UBND huyện, thành phố), thời gian khảo sát từ tháng 8-10/2018 và công bố báo cáo kết quả vào tháng 12/2018 - 01/2019.