Thu hút FDI 5 tháng đầu năm bằng 81,6% cùng kỳ

10:20:27 | 1/6/2018


Theo báo cáo của Bộ KH&ĐT, 5 tháng đầu năm 2018 Việt Nam đã thu hút thêm được 9,9 tỷ USD vốn FDI, bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn tăng thêm và góp vốn mua cổ phần, bằng 81,6% so với cùng kỳ 2017.

Cụ thể tính đến ngày 20/5/2018, cả nước thu hút thêm được 1.076 dự án FDI mới với tổng vốn đăng ký đạt 4,66 tỷ USD, bằng 83,2% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đó có 393 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn, tổng vốn đăng ký tăng thêm là 2,49 tỷ USD, bằng 52,6% so với cùng kỳ 2017.

Theo Bộ KH&ĐT, vốn FDI đăng ký cấp mới và tăng thêm những tháng đầu năm giảm mạnh so với cùng kỳ là do so với cùng kỳ 2017, năm 2018 ít dự án FDI được cấp phép có quy mô vốn lớn. Cụ thể tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm của các dự án có quy mô vốn trên 100 triệu USD trong 5 tháng đầu năm 2017 chiếm tới 63% tổng vốn đầu tư đăng ký, trong khi đó cùng kỳ năm nay chỉ tiêu này chỉ chiếm 32,4% tổng vốn đăng ký.

Thanh Phúc