Minh bạch và đơn giản hóa thủ tục hành chính cho nhà đầu tư PPP

3:48:29 PM | 14/6/2018


Từ ngày 19/6/2018, Nghị định số 63/2018/NĐ-CP về việc đầu tư theo hình thức đối tác công tư sẽ có hiệu lực thi hành. Nghị định nhằm tháo gỡ những “nút thắt” hiện tại trong lĩnh vực này và hoàn thiện các quy định đầu tư PPP theo hướng minh bạch, công khai rõ ràng trong các dự án; đơn giản hóa các thủ tục hành chính đối với các nhà đầu tư.

Theo Thứ trưởng Bộ KH&ĐT, ông Vũ Đại Thắng, Chính phủ ban hành Nghị định 63/2018/NĐ-CPnhằm tháo gỡ các nút thắt và hoàn thiện hơn nữa các quy định về PPP. Một số nội dung sửa đổi quan trọng là: quy định rõ về thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP; mở rộng các nguồn vốn nhà nước tham gia dự án PPP; Quy định chặt chẽ hơn đối với dự án BT; Bãi bỏ thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án PPP, góp phần cải cách thủ tục hành chính; Bổ sung quy trình thực hiện dự án PPP áp dụng công nghệ cao; Đẩy mạnh việc phân cấp cho các đơn vị sự nghiệp công lập, đồng thời tiếp tục tăng cường công khai, minh bạch thông tin về PPP.Để khắc phục những tồn tại hiện nay của các dự án BOT, BT, Nghị định quy định các cơ quan nhà nước có thẩm quyền có nhiệm vụ giám sát chặt chẽ công tác chuẩn bị đầu tư; Quy định trong quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi phải tham vấn ý kiến các bên có liên quan; Thông tin dự án phải công bố công khai; Hợp đồng sau khi ký kết cũng phải công bố thông tin để người dân giám sát…

Dù đã bãi bỏ thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án PPP nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính cho nhà đầu tư, song Thứ trưởng Vũ Đại Thắng cũng cho biết rằng Nghị định 63 bổ sung quy định về công khai thông tin hợp đồng dự án. Các thông tin cơ bản của hợp đồng dự án sẽ bắt buộc phải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, khắc phục các lỗ hổng về pháp luật khiến nạn tham nhũng, thất thoát trong dự án PPP có “đất sống”. Đồng thời, thời hạn công bố thông tin cũng được quy định rõ ràng.

Đối với nhóm dự án BT, Nghị định 63 đã quy định một chương riêng về quy trình thực hiện theo hướng quản lý chặt chẽ hơn. Đó là các quy định: dự án BT chỉ được đưa ra đấu thầu sau khi các tài liệu: Báo cáo nghiên cứu khả thi, Thiết kế kỹ thuật và Dự toán được phê duyệt (để đảm bảo khi tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, giá trị công trình BT là tương đối chính xác); Quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư phải được xác định và phê duyệt trong báo cáo nghiên cứu khả thi làm cơ sở để tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; Quy hoạch chi tiết xây dựng của quỹ đất dự kiến thanh toán cần phải được phê duyệt trước khi phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi (để đảm bảo giá trị quỹ đất tương đối phù hợp với giá thị trường)....

Bên cạnh những điều chỉnh, Nghị định 63 cũng có một số điểm mới quan trọng như: tăng cường tính phân cấp, tự chủ, tự chịu trách nhiệm ở các bộ, ngành, địa phương. Đồng thời, loại bớt những nhà đầu tư yếu kém về năng lực tài chính; gia tăng hình thức tham gia của Nhà nước vào các dự án PPP và ngược lại, gia tăng sự tham gia của nhà đầu tư vào các dự án đầu tư công chuyển đổi sang dự án PPP, giúp giảm gánh nặng chi lên ngân sách…

Trong những năm qua, hình thức hợp tác công tư ở Việt Nam đã được phát triển khá đa dạng với các mức độ tham gia khác nhau của khu vực tư nhân và nhà đầu tư nước ngoài. Nhờ đó, các dự án, công trình kết cấu hạ tầng, đặc biệt là các dự án trong lĩnh vực giao thông, năng lượng đã được triển khai mạnh. Vốn đầu tư từ các khu vực tư nhân thông qua mô hình PPP đã góp phần thay đổi diện mạo của các địa phương, cải thiện đáng kể hệ thống kết cấu hạ tầng của đất nước. Riêng về giao thông, Từ các dự án hợp tác công tư đã đưa vào sử dụng hàng nghìn km quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên, các cầu quy mô lớn (như cầu Cổ Chiên, cầu Rạch Miễu, cầu Việt Trì, cầu Yên Lệnh...). Đối với ngành điện, lượng vốn đầu tư thu hút khá lớn và chủ yếu là vốn của doanh nghiệp theo hình thức IPP (điện độc lập) bao gồm cả doanh nghiệp nước ngoài; đồng thời có nhiều dự án điện được đầu tư theo hình thức BOT, trong đó phải kể đến dự án điện khí Phú Mỹ 2.2; Phú Mỹ 3; dự án nhiệt điện than Mông Dương; Vĩnh Tân... Ngoài 2 lĩnh vực kinh tế nói trên, theo ông Trần Việt Dũng, Chánh Văn phòng Cục quản lý Đấu thầu, Bộ KH&ĐT trong những năm tới, các lĩnh vực về xử lý nước thải, rác thải, công trình y tế, giáo dục, nông nghiệp và thương mại dịch vụ cũng được đánh giá rất tiềm năng để thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân.

Đánh giá về Nghị định 63/2018/NĐ-CP ông Trần Việt Dũng bày tỏ: “Những thay đổi này được kỳ vọng sẽ tạo niềm tin cho cộng đồng các nhà đầu tư về một môi trường đầu tư công khai, minh bạch, các dự án khi đưa ra đấu thầu được chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản. Tuy nhiên, cần phải khẳng định với các nhà đầu tư một thông điệp rằng việc tuân thủ và thực hiện theo đúng quy định hiện hành sẽ là cách thức để đầu tư một cách hiệu quả và an toàn.” .

Nguyễn Thanh