Làm gì để giảm rủi ro từ thanh tra thuế?

8:31:41 AM | 13/8/2018

Những thay đổi quan trọng trong cải cách, thực thi chính sách thuế được ban hành ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động của các doanh nghiệp.

Deloitte Việt Nam vừa phối hợp VCCI Đà Nẵng tổ chức hội thảo cập nhật các quy định về thuế, hải quan và giá chuyển nhượng cho các doanh nghiệp tại địa bàn.

Ông Nguyễn Tiến Quang - Giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) – Chi nhánh Đà Nẵng cho biết: Việt Nam hiện là nước có nền kinh tế có độ mở cao, các chính sách thuế - hải quan tác động rất lớn đến các hoạt động của doanh nghiệp. Trong 10 lĩnh vực được doanh nghiệp quan tâm nhất có lĩnh vực thuế và hải quan.


Ông Nguyễn Tiến Quang - Giám đốc VCCI Đà Nẵng

Xu hướng quản lý thuế 2018 tại Việt Nam theo Deloitte là tăng cường thanh, kiểm tra thuế (như tăng hơn 18,5% số lượng người nộp thuế sẽ tiến hành thanh kiểm tra, tăng trung bình 35% nguồn nhân lực thanh kiểm tra thuế…). Quản lý thuế 2018 cũng có xu hướng tập trung vào các doanh nghiệp FDI, các ngành lĩnh vực: gia công, dịch vụ bán lẻ, khách sạn, bất động sản; thực hiện quản lý thuế theo chuyên đề như giá chuyển nhượng, chuyển nhượng vốn, hoàn thuế GTGT.

Theo Deloitte, có thể nói, năm 2018 - những thay đổi quan trọng trong cải cách, thực thi chính sách thuế được ban hành ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động của các doanh nghiệp.

Bên cạnh các cuộc thanh kiểm tra thuế tại doanh nghiệp được đẩy mạnh, cơ quan thuế ngày càng có xu hướng quan tâm, xem xét chặt chẽ bản chất, tài liệu của các giao dịch với các bên liên kết, tính hợp lý của phương thức xác định giá cũng như mức độ liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

DDDN