Công ty Đại Lợi: Phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao

10:15:51 | 15/8/2019

Đại Lợi là công ty hoạt động sản xuất kinh doanh đa ngành nghề, nhưng chủ yếu tập trung vào 2 ngành nghề chính là: Quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn 2 huyện Văn Yên và Lục Yên. Quản lý, khai thác công trình cấp nước: Nhà máy nước sạch thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. Hiện nay công ty đang quản lý, khai thác và bảo vệ 682 công trình thủy lợi trong đó có 54 hồ chứa, 7 trạm bơm điện, 621 đập đầu mối, phục vụ tưới tiêu nước cho 12.700 ha (trong đó 10.932 ha lúa, 1.638 ha rau màu và 130 ha nuôi trồng thủy sản).

Năm 2018 công ty đã thường xuyên bảo dưỡng và sửa chữa gần 200 hạng mục công trình bị hư hỏng, xuống cấp với tổng giá trị trên 6,7 tỷ đồng. Tổ chức thi công khối lượng chiều dài trên 2.152 km kênh mương với tổng kinh phí 4,03 tỷ đồng để đảm bảo cho tưới, tiêu, cấp nước. Công ty phối hợp với các ban ngành chức năng của tỉnh, của 2 huyện sửa chữa nâng cấp được 17 công trình với tổng kinh phí trên 14,83 tỷ đồng và thực hiện ký kết hợp đồng với 51 xã, thị trấn với tổng kinh phí 306 triệu đồng. Kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các biện pháp đảm bảo tưới trong thời điểm hạn hán của vụ Đông Xuân. Ngoài ra, tại nhà máy nước sạch Mậu A, công ty còn mở rộng lắp đặt thêm 5.852m hệ thống đường ống cấp nước cho các Khu II, Khu V, đường Hồng Phong, Thanh Niên, Ngô Gia Tự… với giá trị trên 1,2 tỷ đồng nâng tổng số hộ sử dụng nước sạch đạt 2.875 hộ.

Năm 2019 công ty tiếp tục phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu do Chủ sở hữu và các ban ngành chức năng của tỉnh giao cho. Phấn đấu tăng trưởng về sản lượng và doanh thu tiền nước từ 5% trở lên, tổn thất nước sạch trong hệ thống dưới 12%. Đảm bảo cho mọi người lao động đủ việc làm, thu nhập bình quân cao hơn năm 2018.