Đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

09:52:43 | 22/8/2019

Bắc Kạn có nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên và văn hóa đa dạng, phong phú, được thiên nhiên ưu ái ban tặng nhiều danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên để du lịch Bắc Kạn phát triển hơn nữa, xứng với tiềm năng, thế mạnh vốn có của tỉnh thì rất cần một “cú hích” mang tính đột phá. Tạp chí Vietnam Business Forum đã có cuộc phỏng vấn ông Hà Văn Trường - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Kạn. Duy Bình thực hiện.

Ông có thể chia sẻ một số kết quả nổi bật mà ngành du lịch Bắc Kạn đạt được trong thời gian qua?

Hiện nay, Bắc Kạn có nhiều loại hình du lịch như: du lịch sinh thái; du lịch văn hóa lịch sử, du lịch về nguồn; du lịch văn hóa tâm linh; du lịch cộng đồng; du lịch lễ hội gắn với nghề thủ công truyền thống; du lịch tìm hiểu văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc; du lịch mạo hiểm…hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Tỉnh đã chú trọng khai thác tiềm năng, lợi thế, tập trung cho công tác phát triển du lịch, cụ thể như:

Về xây dựng thương hiệu cho tài nguyên du lịch, tính đến hết năm 2018, có 2 di tích được công nhận di tích cấp quốc gia đặc biệt, 12 di tích cấp quốc gia, 38 di tích cấp tỉnh; có 14 di sản văn hóa phi vật thể được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Bên cạnh đó, tỉnh đã tập trung cho công tác quy hoạch để định hướng cho phát triển du lịch của tỉnh và làm cơ sở cho việc đầu tư cơ sở hạ tầng tạo điều kiện cho du lịch phát triển. Các đồ án quy hoạch du lịch đã được UBND tỉnh phê duyệt cho từng thời kỳ: Quy hoạch chung phát triển khu du lịch hồ Ba Bể đến năm 2020; Quy hoạch chi tiết các điểm du lịch nằm trong Vườn quốc gia (VQG) Ba Bể: Khu ngã ba sông Năng - Hồ Ba Bể; Bảm Cám; Trung tâm hành chính VQG Ba Bể; Quy hoạch xây dựng khu du lịch Ba Bể tỉnh Bắc Kạn đến năm 2030 và Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đồng thời trong năm 2018, UBND tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị chuyên đề phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn.

Tính đến hết năm 2018, UBND tỉnh đã trao Quyết định chủ trương đầu tư cho 4 dự án du lịch; toàn tỉnh có 207 cơ sở lưu trú du lịch, trong đó: 22 khách sạn, 67 nhà nghỉ du lịch và 118 nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê. Riêng về cơ sở vật chất tại Khu du lịch Ba Bể, hiện tại có 72 cơ sở lưu trú du lịch. Hiện trên địa bàn tỉnh có 10 đơn vị, doanh nghiệp tham gia hoạt động kinh doanh du lịch, trong đó đa số là các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh đa ngành.

Với định hướng đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và phát triển bền vững, du lịch Bắc Kạn cần phải làm gì trong thời gian tiếp theo?

Để trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và phát triển bền vững, du lịch Bắc Kạn cần phải thực hiện một số nội dung trong thời gian tới như sau:

Phát triển du lịch Bắc Kạn phù hợp với chiến lược phát triển du lịch của cả nước, phù hợp với định hướng phát triển du lịch Vùng Trung du miền núi phía Bắc, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các ngành kinh tế khác; bảo đảm với tốc độ nhanh, hiệu quả và bền vững một cách toàn diện về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, môi trường và an ninh quốc phòng gắn với việc bảo tồn thiên nhiên, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa - lịch sử; gắn với lợi ích cộng đồng dân cư, xóa đói giảm nghèo, từng bước nâng cao đời sống nhân dân. Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực; mở rộng hợp tác phát triển du lịch trong và ngoài nước. Theo đó:

Phát triển du lịch Bắc Kạn trở thành ngành kinh tế quan trọng trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, góp phần tích cực vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo cho nhân dân, bảo tồn các giá trị văn hóa địa phương và bảo vệ tài nguyên môi trường; đồng thời phát triển du lịch làm động lực thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển.

Ngành du lịch Bắc Kạn đã tập trung cho công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tôn tạo di tích lịch sử, văn hóa; hình thành các tour, tuyến du lịch trong tỉnh, liên vùng, tập trung khai thác các lợi thế về du lịch sinh thái, du lịch lịch sử, văn hoá bản sắc với sự tham gia của các thành phần kinh tế và cộng đồng dân cư.

Phát triển du lịch gắn với giữ gìn, phát huy, bảo tồn các giá trị bản sắc văn hóa của các dân tộc, nâng cao trình độ dân trí, đời sống vật chất - tinh thần cho nhân dân; quan tâm đến lợi ích của cộng đồng dân cư nơi có tài nguyên du lịch, tạo điều kiện để người dân có thể tham gia vào các hoạt động du lịch; gắn hoạt động du lịch với gìn giữ, phát huy các giá trị tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Phát triển khu du lịch Ba Bể thành khu du lịch quốc gia và phát triển không gian du lịch theo đặc trưng riêng 4 cụm du lịch: Cụm du lịch thành phố Bắc Kạn và phụ cận, cụm du lịch ATK Chợ Đồn và phụ cận, cụm du lịch Na Rì và phụ cận, cụm du lịch Ba Bể và phụ cận.

Ông có thể cho biết một số hoạt động xúc tiến và quảng bá du lịch Bắc Kạn trong thời gian tới?

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu cho UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 2229/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2018 về việc ban hành Kế hoạch quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2019 - 2020 làm cơ sở cho việc triển khai các nhiệm vụ liên quan đến quảng bá, xúc tiến du lịch của địa phương. Đồng thời, trong giai đoạn 2020-2025, ngành sẽ tập trung thực hiện các nội dung như: Xây dựng thương hiệu du lịch Bắc Kạn; nâng cấp website, xuất bản ấn phẩm quảng bá du lịch Bắc Kạn; tổ chức chương trình du lịch qua những miền di sản Việt Bắc; tổ chức, tham gia hội chợ xúc tiến du lịch và các hoạt động xúc tiến quảng bá trong và ngoài nước; xây dựng cơ sở dữ liệu về du lịch Bắc Kạn; nâng cao chất lượng, đẩy mạnh truyền thông về du lịch Bắc Kạn trên các phương tiện truyền thông, đặc biệt là các sản phẩm truyền thông có lượng công chúng lớn...