Internet phát triển lên đến 359,8 triệu lượt đăng ký tên miền trong quý 3 năm 2019

13:21:33 | 20/12/2019

VeriSign, Inc. (NASDAQ: VRSN), công ty hàng đầu trên thế giới về cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền và cơ sở hạ tầng Internet đã công bố quý 3 năm 2019 đã khép lại với 359,8 triệu lượt đăng ký tên miền bao gồm cả các tên miền cấp cao (TLD), tăng 5,1 triệu lượt, tương đương mức tăng 1,4%, so với quý hai năm 2019. Số lượt đăng ký tên miền đã tăng 17,4 triệu, tương ứng 5,1 phần trăm, so với cùng kỳ năm ngoái.

Các TLD đuôi .com và .net có tổng cộng 157,4 triệu lượt đăng ký tên miền trong cơ sở tên miền tính đến cuối quý ba năm 2019, tăng 1,3 triệu lượt, tương đương 0,8%, so với quý hai của năm 2019, và tăng 5,7 triệu lượt, tương đương 3,8%, so với cùng kỳ năm ngoái. Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2019,  cơ sở các tên miền đã đăng ký dạng .com đạt 144,0 triệu, trong khi cơ sở tên miền dạng .net đạt 13,4 triệu.

Tổng số lượt đăng ký tên miền .com và .net mới đạt 9,9 triệu. Trong khi cùng thời điểm đó vào năm ngoái, tổng số lượt đăng ký tên miền .com và .net đạt 9,5 triệu lượt.

Verisign công bố Báo cáo Tóm tắt Ngành tên miền nhằm cung cấp cho người dùng Internet trên toàn thế giới các nghiên cứu, dữ liệu thống kê và phân tích trong ngành công nghiệp tên miền. Bản Báo cáo tóm tắt ngành tên miền quý 3 năm 2019 cũng như các báo cáo trước đó đều được đăng tải trên website  Verisign.com/DNIBVietnam.

D.A