Điểm đến đầu tư tin cậy

8:46:45 AM | 3/4/2020

Với quan điểm doanh nghiệp (DN) là hạt nhân, là trọng tâm trong phát triển kinh tế, tỉnh An Giang quyết tâm thực hiện vai trò kiến tạo, hỗ trợ DN phát triển.

Đồng hành cùng DN, nhà đầu tư

Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm mà tỉnh An Giang xác định là: “Xây dựng môi trường đầu tư - kinh doanh cạnh tranh, bình đẳng, thông thoáng, thân thiện; minh bạch chính sách, xóa hết rào cản, tạo thuận lợi nhất cho mọi tổ chức, cá nhân và DN phát triển sản xuất kinh doanh”.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, lãnh đạo tỉnh luôn theo dõi, bám sát tình hình hoạt động của DN thông qua việc thường xuyên tổ chức gặp gỡ, đối thoại để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho DN, từ đó từng bước cải thiện chất lượng quản lý, điều hành của từng ngành, từng địa phương. Thông qua đó, tỉnh đã từng bước thay đổi tư duy và phương thức xúc tiến đầu tư với suy nghĩ, hành động từ góc nhìn của nhà đầu tư, DN; thay đổi tư duy từ cấp phép, cho phép sang phương thức phục vụ chăm sóc nhà đầu tư, DN.

“Đi liền với triển khai các chính sách ưu đãi đầu tư, tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư có thể hoàn thành thủ tục sớm nhất để gia nhập thị trường, tiếp cận nguồn vốn, đáp ứng mặt bằng nhanh và nguồn nhân lực cho nhà đầu tư. An Giang khẳng định sẽ luôn ủng hộ và đồng hành với các nhà đầu tư, các DN theo phương châm “trách nhiệm, thân thiện, một cửa”; cộng với sự năng động trong chỉ đạo, linh hoạt trong điều hành của lãnh đạo tỉnh và quyết tâm thực hiện của các ngành, các cấp cùng truyền thống hiếu khách và khát vọng vươn lên của con người An Giang, tin chắc việc chọn An Giang là điểm đến đầu tư của DN sẽ luôn là quyết định đúng đắn”, Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình chia sẻ.

Nhiều chính sách hấp dẫn

Theo ông Nguyễn Thanh Bình, An Giang có nhiều lợi thế để đầu tư phát triển, tuy nhiên con số thu hút đầu tư còn khá khiêm tốn so với tiềm năng của tỉnh. Chính vì vậy, trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, để tiếp sức cho DN hội nhập thành công, An Giang vận dụng linh hoạt những chính sách của Trung ương theo hướng có lợi cho DN, nhà đầu tư và phù hợp với quy định của pháp luật, đặc biệt là các chính sách ưu đãi về thuế, tiền thuê đất, hỗ trợ tín dụng....

Được biết, ngoài các chính sách ưu đãi hỗ trợ về thuế, miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, các chính sách ưu đãi đối với ngành nghề ưu đãi đầu tư và triển khai thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn kinh tế khó khăn, đặc biệt khó khăn theo quy định của Trung ương, An Giang còn ban hành các chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư cụ thể áp dụng tại tỉnh An Giang như: Nghị quyết số 31/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh ban hành Quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích DN đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ. Theo đó, nhà đầu tư có dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang sẽ được áp dụng cơ chế tập trung đất đai, tạo quỹ đất, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư; được miễn, giảm tiền sử dụng đất; miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của Nhà nước; hỗ trợ DN nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao; hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, phát triển thị trường; hỗ trợ đầu tư cơ sở: bảo quản, chế biến nông sản; giết mổ gia súc, gia cầm; chế tạo thiết bị, linh kiện, máy nông nghiệp; sản xuất sản phẩm phụ trợ; hỗ trợ đầu tư cơ sở chăn nuôi bò sữa, bò thịt; hỗ trợ DN cung cấp dịch vụ công và đầu tư kết cấu hạ tầng nông nghiệp.

Do trên địa bàn tỉnh gần 99% là DN nhỏ và vừa, do đó tỉnh cũng đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương xây dựng và hoàn thiện Đề án hỗ trợ DN nhỏ và vừa giai đoạn 2020 – 2025 để sớm trình HĐND tỉnh thông qua để áp dụng vào thực tiễn.Tỉnh cũng đã ban hành các chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng khu, cụm công nghiệp, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phát triển dịch vụ logistics, khoa học công nghệ,… đồng thời ban hành các quy định, các cơ chế để rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Quốc Hưng (Vietnam Business Forum)