Nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi cho nhà đầu tư

8:46:45 AM | 3/4/2020

Những con số tích cực về tình hình thu hút đầu tư tại An Giang là kết quả của việc vận dụng các cơ chế, chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư và quy định của Trung ương theo hướng có lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Thu hút được nhiều tập đoàn, dự án quy lớn

Tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn tỉnh đã thu hút 303 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký là 70.955 tỷ đồng; so với nhiệm kỳ trước, số dự án tăng 73,1% (128 dự án), số vốn đăng ký tăng 3,34 lần (50.332 tỷ đồng). Đối với các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, từ đầu nhiệm kỳ đã thu hút được 7 dự án với tổng vốn đăng ký 23.319.964 USD; so với nhiệm kỳ trước, số dự án chỉ chiếm 18,9% (giảm 30 dự án), số vốn đăng ký chiếm 7,4% (giảm 6.812 tỷ đồng).

Chỉ riêng tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2018, UBND tỉnh đã trao Quyết định chủ trương đầu tư cho 26 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 27.658 tỷ đồng. Các dự án này đều đã và đang triển khai thực hiện với nhiều mức độ hoàn thành khác nhau, cụ thể như sau: Đã có 7 dự án với tổng vốn đăng ký là 4.843 tỷ đồng hoàn thành một phần hoặc toàn bộ thủ tục đất đai, quy hoạch, xin phép xây dựng và đang tiến hành xây dựng; 6 dự án với tổng vốn đăng ký 5.991 tỷ đồng đã hoàn thành công tác tạo quỹ đất, đang làm thủ tục đất đai và xin phép xây dựng; 12 dự án với tổng vốn đăng ký 12.274 tỷ đồng đang thỏa thuận bồi hoàn để tạo quỹ đất và triển khai các thủ tục khác; chỉ có 1 dự án chưa triển khai mà nguyên nhân xuất phát từ phía nhà đầu tư.

Ngày càng có nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là những doanh nghiệp lớn, tiềm lực mạnh cả về công nghệ và tài chính như Tập đoàn FLC, Tập đoàn TH, Tập đoàn T&T, Tập đoàn Phú Cường đến An Giang tìm hiểu cơ hội, tiềm năng hợp tác đầu tư với tỉnh An Giang, đồng thời triển khai thực hiện các dự án đã được cấp chủ trương đầu tư nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhanh và bền vững.

Tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp hoạt động

Ông Nguyễn Duy Toàn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cho biết, kết quả trên xuất phát từ chủ trương luôn tạo cơ chế thông thoáng trên cơ sở vận dụng các cơ chế, chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư và quy định của Trung ương theo hướng có lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Ngoài các chính sách ưu đãi hỗ trợ về thuế, miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, các chính sách ưu đãi đối với ngành nghề ưu đãi đầu tư và triển khai thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn kinh tế khó khăn, đặc biệt khó khăn theo quy định của Trung ương, An Giang còn ban hành các chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư cụ thể áp dụng tại tỉnh An Giang như: Nghị quyết số 31/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh ban hành Quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ.

Hiện nay, tỉnh An Giang đang lấy ý kiến điều chỉnh Nghị quyết 19/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch.
Sở Kế hoạch và Đầu tư đang khẩn trương xây dựng và hoàn thiện Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2020 – 2025 theo chỉ đạo của UBND tỉnh để sớm trình HĐND tỉnh thông qua và áp dụng vào thực tiễn. Trong Đề án này sẽ phân chia ra từng lĩnh vực, đối tượng hỗ trợ và đưa ra giải pháp hỗ trợ cụ thể từng lĩnh vực và đối tượng đó phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. Đối với từng lĩnh vực và nội dung hỗ trợ sẽ quy định thẩm quyền, trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao để hỗ trợ doanh nghiệp một cách có hệ thống, sát thực tế, phù hợp nhu cầu của doanh nghiệp. Như vậy, sau khi Đề án được duyệt, việc hỗ trợ doanh nghiệp sẽ được triển khai một cách đồng bộ, toàn diện nhất.

Ngoài các chính sách nêu trên, tỉnh An Giang cũng đã ban hành các chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng khu, cụm công nghiệp, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phát triển dịch vụ logistics, khoa học công nghệ,… Để rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí cho nhà đầu tư, tỉnh An Giang đã ban hành các quy định để rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 30-50% so với quy định của Trung ương, hỗ trợ giải quyết hồ sơ, thủ tục đầu tư theo cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 nhằm rút ngắn thời gian làm thủ tục đầu tư, thủ tục đăng ký doanh nghiệp, các thủ tục về thuế, đất đai, môi trường, xây dựng, phòng cháy chữa cháy nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp hoạt động.

Đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, hiện nay, An Giang đang tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Theo đó, tiếp tục sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách tỉnh, huy động nguồn lực xã hội, tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương và các tổ chức quốc tế để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ theo hướng bền vững, xác định rõ các dự án trọng tâm, trọng điểm có tính động lực cao như: Tuyến tránh thành phố Long Xuyên, Tuyến N1 từ Châu Đốc qua Tân Châu – Hồng Ngự, hoàn thiện dự án Nâng cấp đường tỉnh 957, 952 và Cầu Tân An…Khai thác, phát huy hiệu quả sau đầu tư đối với các dự án trọng điểm đã hoàn thành.

Bên cạnh đó, triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (chỉ số DDCI) tỉnh An Giang từ năm 2020.