BQL các KCN Vĩnh Phúc: Tăng cường cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư

12:57:48 PM | 9/9/2020

Thời gian qua, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho nhà đầu tư, kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp các quy định thực hiện TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong quá trình giải quyết tại Trung tâm hành chính công tỉnh. Đưa phần mềm quản lý các khu công nghiệp (KCN) vào hoạt động, triển khai tập huấn, hướng dẫn các doanh nghiệp cập nhật số liệu vào phần mềm, phục vụ công tác quản lý của Ban về nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trong KCN…, góp phần nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư vào các KCN của tỉnh.

Ngay sau khi Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước giai đoạn 2011-2020, Ban quản lý các KCN Vĩnh Phúc đã tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh Vĩnh Phúc về CCHC thông qua các hội nghị, họp giao ban cơ quan, trên hệ thống phần mềm xử lý văn bản và Cổng thông tin điện tử của Ban. Giai đoạn 2011-2020, Ban đã ban hành 72 văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác CCHC; tổ chức 2 hội nghị tập huấn, 1 cuộc tọa đàm chuyên đề về CCHC đối với cộng đồng doanh nghiệp trong các KCN; 41 hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật mới, hướng dẫn giải quyết TTHC, tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm tại các doanh nghiệp với sự tham gia của hàng ngàn lượt người.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Ban quản lý các KCN đã thường xuyên rà soát các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban. Qua rà soát, Ban đã đề nghị cắt giảm 25% thời gian giải quyết đối với 17 TTHC góp phần giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp đầu tư vào các KCN. Hiện, 100% TTHC của Ban được công bố đầy đủ trên trang thông tin điện tử của Ban; 100% công chức, viên chức được cấp tài khoản hộp thư điện tử công vụ; 100% văn bản đến và đi được cập nhật, xử lý trên phần mềm, góp phần giảm giấy tờ, văn bản hành chính, thời gian gửi, nhận văn bản nhanh, tăng tính bảo mật, an toàn thông tin. Từ năm 2011 đến quý I/2020, Ban đã tiếp nhận 7.292 hồ sơ, giải quyết xong 7.245 hồ sơ, trong đó có 7.152 hồ sơ đúng và trước hạn, chiếm 98,72% tổng số hồ sơ đã giải quyết; 93 hồ sơ chậm hạn, chiếm 1,28% tổng số hồ sơ đã giải quyết, còn lại 47 hồ sơ đang chờ giải quyết, chưa có kết quả. Số hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn chiếm tỷ lệ cao. Đặc biệt, trong giai đoạn 2011-2020, Ban quản lý các KCN không nhận được phản ánh của các tổ chức, doanh nghiệp về tình trạng nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức.

Với những nỗ lực của Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc trong cải cách TTHC, từ đầu năm đến nay, dù chịu ảnh hưởng không nhỏ của dịch Covid-19, các KCN trên địa bàn tỉnh vẫn thu hút được 15 dự án FDI mới, 2 dự án DDI mới, nâng tổng số dự án còn hiệu lực đầu tư tại các KCN là 369 dự án, trong đó có 63 dự án DDI với tổng vốn đầu tư gần 15.000 tỷ đồng và 306 dự án FDI với tổng vốn đầu tư hơn 4.200 triệu USD; các doanh nghiệp trong các KCN đang tạo việc làm cho trên 90 nghìn lao động.

Thời gian tới, Ban quản lý các KCN Vĩnh Phúc sẽ thường xuyên rà soát, đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực quản lý đối với các KCN; nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, hạn chế tối đa tỷ lệ hồ sơ giải quyết chậm hạn theo quy định; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của bộ phận “một cửa” của Ban, thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ trình độ, năng lực thi hành công vụ; nâng cấp hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin; cải tiến, nâng cao chất lượng thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Ban và ứng dụng CNTT trong công tác chỉ đạo, điều hành..., góp phần vào sự nghiệp phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Nguyệt Thắm (Vietnam Business Forum)