Giai đoạn 2011-2020, các KCN Vĩnh Phúc thu hút được 326 dự án đầu tư mới

15:31:05 | 7/9/2020

Với việc tích cực cải thiện môi trường đầu tư, xây dựng, hoàn thiện chính sách thu hút đầu tư và tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, dịch vụ, giai đoạn 2011-2020, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thu hút được 326 dự án đầu tư mới.

Trong tổng số 326 dự án đầu tư mới có 286 dự án FDI, tổng vốn đăng ký 1,903 tỷ USD, chiếm xấp xỉ 75% tổng số dự án FDI đầu tư vào tỉnh; 40 dự án DDI, tổng vốn đăng ký 5.100 tỷ đồng, chiếm khoảng 10% tổng số dự án đầu tư DDI đầu tư vào tỉnh giai đoạn 2011-2020. Tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp đạt bình quân 63%.

Từ đầu năm đến nay, diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19 tuy có làm ảnh hưởng đến công tác thu hút đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài, song, nhờ tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai dự án, giải quyết khó khăn, vướng mắc, tìm kiếm các nhà đầu tư mới, 8 tháng năm 2020, các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc vẫn thu hút được 15 dự án FDI mới và 2 dự án DDI mới.

Các dự án đầu tư FDI chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo linh kiện điện tử, phụ tùng ô tô, xe máy, cơ khí; dịch vụ xuất nhập khẩu, logistics. Các dự án DDI chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, trong đó, có một số dự án có tổng vốn đầu tư lớn, tạo sức lan tỏa. Bên cạnh các thị trường truyền thống, Vĩnh Phúc hướng đến thu hút các nhà đầu tư tiềm năng mới từ các quốc gia như Hoa Kỳ, Thụy Điển, Italia, Đức, Úc… với định hướng tiếp cận đến các thị trường có thế mạnh về khoa học và công nghệ.

Trong giai đoạn tiếp theo, để nâng cao tỷ lệ lấp đầy và thu hút nhiều dự án sử dụng công nghệ cao, công nghệ mới vào các khu công nghiệp, Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách, tạo sức hấp dẫn các nhà đầu tư. Đồng thời, đề xuất Chính phủ bổ sung, mở rộng các khu, cụm công nghiệp để phục vụ thu hút đầu tư; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng, hoàn thiện đầu tư xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp: Chấn Hưng, Tam Dương II khu B, Khu công nghiệp Sông Lô 2, Khu công nghiệp Tam Dương khu vực II, Khu công nghiệp Thái Hòa – Liễn Sơn... ; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nhà ở xã hội cho công nhân, chuyên gia, người lao động trong các khu công nghiệp; thu hút dự án trung tâm logistics ICD Vĩnh Phúc, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập cảnh của các doanh nghiệp trong và ngoài các khu công nghiệp. Cùng với đó, tỉnh sẽ chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các doanh nghiệp.

Phấn đấu trong giai đoạn tiếp theo, Vĩnh Phúc sẽ thu hút được từ 4-5 tỷ USD vốn đầu tư từ các dự án FDI và khoảng 50.000-60.000 tỷ đồng vốn đầu tư các dự án DDI.

Nguyệt Thắm (Vietnam Business Forum)