Giải thưởng nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ - WEPs

3:35:50 PM | 9/9/2020

Giải thưởng Nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ (WEPs) vừa được chính thức phát động trong khuôn khổ Chương trình Tăng cường Quyền năng Kinh tế của Phụ nữ tại châu Á (WeEmpowerAsia) tại Hà Nội.

Giải thưởng nhằm khuyến khích và công nhận nỗ lực của các công ty có các chương trình và hành động nhằm tạo ra văn hóa doanh nghiệp hướng tới bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ; Nâng cao nhận thức và thu hút ngày càng nhiều các công ty vận dụng các Nguyên tắc trao quyền cho Phụ nữ trong doanh nghiệp của mình.

WeEmpowerAsia là Chương trình hợp tác giữa Cơ quan LHQ về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) và Liên minh châu Âu (EU). Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam hiện là đối tác quốc gia của UN Women triển khai chương trình này tại Việt Nam.

Một trong những hoạt động cốt lõi của WeEmpowerAsia là huy động các công ty cam kết và triển khai Nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ, do UN Women và UN Global Compact (Mạng lưới Hiệp ước toàn cầu LHQ) xây dựng và khởi động vào năm 2010. Đây là một bộ công cụ gồm 7 nguyên tắc hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện bình đẳng giới tại nơi làm việc, thị trường và cộng đồng.

Giải thưởng Weps lần đầu tiên ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương được UN Women WeEmpowerAsia tổ chức nhân kỷ niệm 10 năm ra đời Nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ, kỷ niệm 25 năm thực hiện Tuyên bố Hành động Bắc Kinh và nhằm thúc đẩy việc triển khai Luật bình đẳng giới trong cộng đồng doanh nghiệp thông qua việc vận dụng WEPs.

Có 5 hạng mục của giải thưởng là : Lãnh đạo cam kết; Bình đẳng giới tại nơi làm việc; Bình đẳng giới tại thị trường; Bình đẳng giới thông qua tham gia vào cộng đồng và trong ngành; Bình đẳng giới thông qua hành động trong đại dịch COVID-19.

Theo ban tổ chức, đối tượng tham gia giải thưởng là tất cả các doanh nghiệp ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, không phân biệt quy mô hoặc ngành nghề, có các chương trình và thực tiễn tốt về thúc đẩy bình đẳng giới; đáp ứng một hoặc nhiều hạng mục của giải thưởng và có giám đốc điều hành (CEO) (hiện tại hoặc trước đây) đã từng ký hoặc có ý định sẽ ký Tuyên bố ủng hộ Nguyên tắc Trao quyền cho Phụ nữ.

Ban tổ chức bắt đầu nhận hồ sơ của doanh nghiệp đăng ký tham gia giải thưởng từ ngày 26/8/2020 tại website www.asiapacificwepsawards.org và kết thúc nhận đăng ký vào ngày 25/09/2020.

Lễ trao giải trong nước sẽ diễn ra tại 7 quốc gia thành viên của chương trình UN Women WeEmpowerAsia dự kiến tổ chức vào tháng 11/2020. Lễ trao giải của Việt Nam dự kiến được tổ chức vào trung tuần tháng 11/2020 tại Hà Nội. Lễ trao giải cấp khu vực sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến vào ngày 10/12/2020.

L.A (Vietnam Business Forum)