Huyện Trấn Yên: Điểm sáng vùng Tây Bắc

1:58:45 PM | 2/4/2021

Nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương, huyện Trấn Yên đã thực hiện nhiều giải pháp thu hút đầu tư đồng thời tích cực đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, góp phần tăng trưởng kinh tế bền vững.

Đột phá nhờ chuyển dịch kinh tế đúng hướng

Với thế mạnh là một huyện nông lâm nghiệp, Trấn Yên đã tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp phát triển toàn diện. Sản xuất nông lâm nghiệp đã hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung có quy mô lớn, có lợi thế cạnh tranh và liên kết theo chuỗi giá trị theo hướng bền vững: vùng tre măng Bát Độ 3.500 ha, sản lượng 70.000 tấn măng tươi; vùng trồng dâu nuôi tằm trên 600 ha, sản lượng kén gần 800 tấn; vùng quế trên 16.000 ha, sản lượng trên 3.000 tấn quế vỏ, chế biến trên 22 tấn tinh dầu quế; cây ăn quả có múi trên 700 ha, sản lượng trên 2.000 tấn; có trên 592 cơ sở chăn nuôi hàng hóa tập trung hiện có, sản lượng thịt hơi các loại trên 8.000 tấn….12 sản phẩm OCOP, đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên.

Không chỉ vậy, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, những năm qua, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở huyện Trấn Yên đã phát huy hiệu quả và đạt nhiều kết quả tích cực. Trấn Yên là huyện đầu tiên khu vực Tây Bắc được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Đời sống nhân dân được cải thiện, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc.

Bên cạnh đó, xác định sản xuất CN - TTCN là trọng tâm trong phát triển kinh tế, những năm gần đây, huyện Trấn Yên đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, khai thác tiềm năng lợi thế, thu hút doanh nghiệp nhằm phát triển CN – TTCN. Chỉ tính trong giai đoạn 2016 - 2020, huyện đã thu hút được 12 dự án công nghiệp có quy mô lớn, công nghệ cao đầu tư vào địa bàn.

Tích cực hoàn thiện kết cấu hạ tầng và hỗ trợ doanh nghiệp

Xác định việc đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng là khâu đột phá, đến nay, hệ thống kết cấu hạ tầng của huyện từng bước hoàn thiện theo hướng đồng bộ, hiệu quả. Tổng vốn huy động từ NSNN cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội trong 5 năm qua đạt trên 1.756 tỷ đồng, chiếm 27,8% tổng vốn đầu tư phát triển và tăng 1,3 lần so với giai đoạn trước. Nhiều công trình, dự án trọng điểm, quan trọng, quy mô lớn đã được đầu tư phát huy hiệu quả cao, nhất là hệ thống giao thông với 378 km đường giao thông được đầu tư sửa chữa, nâng cấp, cứng hóa có tính liên kết, kết nối cao, 100% các tuyến đường đến trung tâm các thôn, bản được cứng hóa; hệ thống cấp điện, hệ thống cơ sở giáo dục, y tế, văn hóa được đầu tư đồng bộ đạt chuẩn nông thôn mới, đến nay 100% số thôn bản có điện lưới quốc gia, 100% trường học, trạm y tế đạt chuẩn quốc gia…

Bên cạnh việc hoàn thiện hạ tầng giao thông để thu hút đầu tư, Huyện cũng tiếp tục cải cách thủ tục hành chính gắn với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.  Huyện đã chủ động đưa ra nhiều chính sách ưu đãi đầu tư phù hợp với pháp luật để tăng sức thu hút đối với các nhà đầu tư. Điển hình là các chính sách ưu đãi về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước, hỗ trợ về san tạo mặt bằng, hỗ trợ xây dựng các công trình kết nối hạ tầng, hỗ trợ kinh phí đào tạo lao động địa phương... ; Duy trì gặp gỡ, đối thoại định kỳ giữa lãnh đạo huyện với các nhà đầu tư, doanh nghiệp nhằm trợ giúp và xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện dự án đầu tư và các vấn đề nhà đầu tư quan tâm.

Theo Chủ tịch UBND huyện Trần Đông, với mục tiêu lấy sự  thịnh vượng, thành công của các nhà đầu tư làm thước đo đối với sự năng động, phát triển của huyện, Trấn Yên đang nỗ lực xây dựng hình ảnh là một điểm đến đầu tư hấp dẫn về các lĩnh vực: phát triển nông nghiệp, khai thác, chế biến khoáng sản; phát triển dịch vụ, du lịch...

Thời gian tới, huyện sẽ đẩy mạnh thu hút đầu tư các nhà đầu tư có năng lực, phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của huyện, phù hợp với quy hoạch, đảm bảo phát triển bền vững. Ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ cao, có giá trị gia tăng cao, sử dụng nhiều lao động, chiếm ít diện tích, thân thiện với môi trường, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả tài nguyên.

Nguồn: Vietnam Business Forum