Thông tin hữu ích về thị trường Thổ Nhĩ Kỳ

09:25:28 | 1/6/2021

Phòng Thương mại và Công nghiệp (VCCI) xin chia sẻ tới cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam một số trang web xúc tiến thương mại và gặp gỡ doanh nghiệp trực tuyến của Thổ Nhĩ Kỳ:

 Chi tiết xin liên hệ:

Chi tiết xin liên hệ:

hoang.comsec.turkish.emb@gmail.com

Cu Viet Hung 

Deputy Manager    

Int'l Relations Dept

VCCI

Phone:     04-35742161

Fax:          04-35742020

Email:      hungcv@vcci.com.vn

Nguồn: Vietnam Business Forum