Số tờ khai tại Hải quan Hải Phòng tăng hơn 58% so với cùng kỳ

09:19:25 | 17/6/2021

Trong tháng 5/2021, tổng tờ khai toàn Cục Hải quan Hải Phòng là 190.666 tờ khai, tăng 58,26% so với cùng kỳ năm 2020 và tăng 3,13% so với tháng 4 trước đó. Trong tháng 5, tại Cục Hải quan Hải Phòng có 105.139 tờ khai nhập khẩu và 85.527 tờ khai xuất khẩu.

Trong 9 chi cục trực thuộc Cục, Chi cục Hải quan KCX & KCN có lượng tờ khai lớn nhất trong tháng 5 với 43.948 tờ khai, tương đương 23% tổng lượng tờ khai toàn Cục.

Chi cục Hải quan KCX & KCN có nhiều tờ khai do quản lý nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất (5 KCN và KCX trên địa bàn gồm Tràng Duệ, Nomura, VSIP, Nam Cầu Kiền và An Dương) với khoảng 200 doanh nghiệp làm thủ tục thường xuyên và chủ yếu là doanh nghiệp chế xuất, sản xuất xuất khẩu…

Trong khi Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 có lượng tờ khai ít nhất là 5.257 tờ khai. Nhưng đây lại là chi cục có số thu ngân sách lớn nhất Hải quan Hải Phòng do là đơn vị chủ yếu làm thủ tục đối với mặt hàng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu về khu vực cảng Hải Phòng. Tháng 5, Chi cục thu ngân sách 1.963 tỷ đồng và lũy kế trong 5 tháng đạt 8.330 tỷ đồng, chiếm gần 31% tổng thu ngân sách toàn Cục.

Tháng 5, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tại Hải quan Hải Phòng đạt khoảng 8,88 tỷ USD, tăng khoảng 5,5% so với tháng 4 trước đó và tăng mạnh tới 55,9% so với cùng kỳ 2020. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 4,1 tỷ USD, tăng 58,% so với cùng kỳ năm 2020; riêng kim ngạch có thuế đạt 27,83 triệu USD, tăng 131,3%. Kim ngạch nhập khẩu đạt 4,77 tỷ USD, tăng 54,1% so với cùng kỳ năm 2020; trong đó kim ngạch có thuế đạt 1,85 tỷ USD, tăng 49,3%.

Hết tháng  5 toàn Cục thu ngân sách được 26.903 tỷ đồng, đạt 48,04% so với chỉ tiêu của Bộ Tài chính giao (56.000 tỷ đồng), đạt 46,47 % so với chỉ tiêu của Tổng cục Hải quan giao (57.900 tỷ đòng); tăng 20,68 % so với cùng kỳ năm 2020.

L.H (Vietnam Business Forum)