Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp Ninh Bình: Chất lượng và tiến độ dự án là yếu tố tiên quyết

15:31:57 | 25/8/2021

Là đơn vị được giao làm chủ đầu tư và trực tiếp tổ chức quản lý thực hiện  các dự án thuộc các lĩnh vực xây dựng Dân dụng, công nghiệp, hạ tầng đô thị và một số dự án khác do UBND tỉnh quyết định đầu tư, Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp Ninh Bình đã hoàn thành nhiều công trình trọng điểm có quy mô lớn, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Dấu ấn trên các công trình trọng điểm!

Hiện tại, Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp được giao làm chủ đầu tư của 21 dự án. Trong đó nổi bật là dự án xây dựng Bệnh viện Sản nhi tỉnh Ninh Bình có tổng mức đầu tư 2.670 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ 2010-2020. Dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2020 và là công trình được gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự án đi vào hoạt động đã đáp ứng nhu cầu về khám chữa bệnh của nhân dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Chủ đầu tư đang chỉ đạo nhà thầu hoàn thiện hồ sơ để quyết toán công trình.

Dự án Xây dựng kênh kết hợp đường Vạn Hạnh (giai đoạn I) có tổng mức đầu tư là 840,3 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án từ 2015-2021; Dự án Xây dựng tuyến đường Đinh Tiên Hoàng (giai đoạn II) có tổng mức đầu tư là 906,6 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án 2016-2021. Đây là hai công trình hạ tầng nhằm phát triển đô thị theo quy hoạch được phê duyệt, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Hiện tại, công tác thi công đúng thiết kế, đảm bảo chất lượng công trình và khối lượng thực hiện so với số vốn được cấp.

  Bên cạnh đó, còn một số công trình trọng điểm khác như: Dự án Cải thiện CSHT đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 04 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ – tiểu dự án đô thị Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình có tổng mức đầu tư là 881,819 tỷ đồng (tương đương với 33,565 triệu Euro), thời gian thực hiện từ 2020-2024. Mục tiêu của dự án là cải thiện CSHT đô thị nằm ổn định, duy trì kinh tế xã hội đô thị Phát Diệm trong bối cảnh biến đổi khí hậu tác động mạnh với điều kiện thời tiết cực đoan ngày càng trầm trọng cả về tần suất và mức độ; Nâng cao môi trường sống và Thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, tăng thêm thu nhập cho người dân. Dự án đã được Bộ Tài chính ký kết Hiệp định chính thức với Nhà tài trợ ngày 16/11/2020. Hiện tại, Chủ đầu tư đang chuẩn bị thủ tục trình thẩm định, phê duyệt Thiết kế BVTC - tổng dự toán công trình. Sau khi nhà tài trợ  lựa chọn được đơn vị hỗ trợ kỹ thuật sẽ tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo của dự án; Dự án Xây dựng Nhà văn hóa trung tâm tỉnh Ninh Bình có tổng mức đầu tư 165 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ 2019-2023. Dự án ra đời với mục tiêu xây dựng cơ sở vật chất hiện đại đáp ứng nhu cầu giao lưu, biểu diễn văn hóa nghệ thuật quần chúng mang tính chuyên nghiệp; phục vụ tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội thảo của tỉnh; Tạo không gian riêng cho các hoạt động cộng đồng, khuyến khích bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống địa phương, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân. Dự án đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu thiết kế BVTC – dự toán và thi công xây dựng (EC). Sau khi thiết kế BVTC – dự toán được phê duyệt thì sẽ khởi công xây dựng công trình.

Theo ông Tống Đức Long, Phó Giám đốc Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp Ninh Bình, tất cả các dự án Ban làm chủ đầu đều được triển khai một cách khẩn trương, đảm bảo chất lượng, đúng quy định hiện hành, cơ bản đạt tiến độ, không gây ô nhiễm môi trường và cảnh quan. Các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng đều được phê duyệt quyết toán công trình theo đúng thời gian quy định; góp phần không nhỏ trong việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư!

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, gây không ít khó khăn cho doanh nghiệp song với sự nỗ lực không ngừng của Ban lãnh đạo cùng toàn thể viên chức, Ban vẫn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, công tác giải ngân vốn đạt tỷ lệ cao. 06 tháng đầu năm 2021, tổng giá trị giải ngân là: 206.102 triệu đồng/kế hoạch vốn nguồn ngân sách tỉnh: 476.978 triệu đồng, đạt tỷ lệ 43,2%. (Trong năm 2021, nguồn vốn vay ODA và vay lại của Chính phủ được cấp 158.108 triệu đồng  cho dự  án Cải thiện CSHT đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 04 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ - Tiểu dự án cải thiện CSHT đô thị Phát Diệm. Việc giải ngân nguồn vốn này trong năm 2021 là khó có thể thực hiện được, do phía nhà tài trợ chưa lựa chọn được tư vấn cho gói thầu Hỗ trợ kỹ thuật để có thể giải ngân cho dự án).

Bên cạnh đó, để phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn, công tác đấu thầu công khai, lựa chọn nhà thầu là ưu tiên được Ban lựa chọn. Theo đó, ngoài hình thức đấu thầu truyền thống, Ban tăng cường công tác tổ chức đấu thầu rộng rãi qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác đấu thầu, tạo môi trường cạnh tranh, công bằng, minh bạch và tiết kiệm thời gian, chi phí, giảm thiểu thủ tục hành chính rất lớn cho cả nhà thầu và bên mời thầu.Hàng năm, số gói thầu áp dụng đấu thầu qua mạng đều đạt chỉ tiêu được nêu trong Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ. Chất lượng của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được đảm bảo, đưa ra các tiêu chí phù hợp với yêu cầu của từng gói thầu. Công tác thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu theo đúng quy định.

Phó Giám đốc Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp Ninh BìnhTống Đức Long khẳng định, những tháng còn lại Ban quyết tâm giải ngân 100% kế hoạch vốn nguồn ngân sách tỉnh được giao năm 2021. Trong đó, tập trung hoàn tất thủ tục đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh dự án, phê duyệt thiết kế - kỹ thuật, phê duyệt lại dự án qua đó đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công của các công trình.

Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể cho từng dự án gắn với tiến độ giải ngân; tập trung chỉ đạo thi công, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án theo kế hoạch vốn được giao; Cam kết tiến độ thực hiện giải ngân của từng dự án; định kỳ báo cáo UBND tỉnh tiến độ giải ngân thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư. Đồng thời chủ động báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện với UBND tỉnh xem xét, quyết định.

  Ngô San (Vietnam Business Forum)