Doanh nghiệp kỳ vọng chiến lược tổng thể trong phòng, chống COVID-19

17:55:20 | 5/10/2021

Hiện, cộng đồng doanh nghiệp đang rất mong chờ và kỳ vọng vào chiến lược tổng thể trong phòng chống dịch bệnh gắn với sống chung an toàn, phục hồi doanh nghiệp, phục hồi kinh tế.

Trong bản báo cáo tình hình doanh nghiệp và các kiến nghị gửi thành phố Đà Nẵng, VCCI Đà Nẵng đã nêu ra một số nguyên tắc trong ban hành thực thi chính sách ứng phó đại dịch gắn phục hồi doanh nghiệp, phục hồi nền kinh tế.


Doanh nghiệp mong có một chiến lược tổng thể trong phòng, chống COVID-19

Cụ thể, theo VCCI Đà Nẵng, cần có chiến lược, kịch bản trong phòng chống dịch gắn với phục hồi kinh tế để sống chung an toàn với dịch bệnh và giảm thiểu tổn thất về người và vật chất của doanh nghiệp do dịch bệnh gây ra ở cả cấp chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp để chủ động hơn trong ứng phó dịch bệnh, triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh cả chính quyền, doanh nghiệp, người dân.

VCCI Đà Nẵng cho rằng, trong bối cảnh dịch bệnh, năng lực cạnh tranh của chính quyền địa phương không chỉ là môi trường kinh doanh, thủ tục hành chính thuận lợi mà còn là năng lực trong ứng phó với đại dịch được cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư rất quan tâm.

Do đó, cần phải xem việc duy trì, tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp hoạt động là một phần để thực hiện chiến lược đảm bảo an sinh xã hội vì cộng đồng kinh doanh là nơi tạo ra việc làm, tạo thu nhập lớn nhất cho người dân.

Để làm được điều này, cần xây dựng thiết lập các chuỗi cung ứng hàng hóa đối với đời sống cũng như hoạt động của doanh nghiệp giảm thiểu thấp nhất đứt gãy chuỗi cung ứng trong điều kiện thực hiện các cấp độ của giãn cách trong phòng chống dịch bệnh.

Bên cạnh đó, ưu tiên việc hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động trong lúc thực hiện giãn cách, không nên cào bằng. Những vùng nào, doanh nghiệp nào có thể duy trì sản xuất kinh doanh an toàn thì tạo điều kiện tối đa cho sản xuất kinh doanh, thậm chí tăng công suất hơn lúc không có dịch bệnh để bù đắp cho những vùng, những doanh nghiệp không sản xuất kinh doanh được.

Ngoài ra, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tích hợp thống nhất dữ liệu, các giải pháp về phòng chống dịch bệnh gắn với hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động dựa trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa để minh bạch hóa, liên tục các chủ trương, chính sách, giải pháp trong phòng chống dịch bệnh.

Nguồn: DDDN

Sự kiện sắp tới

Triển lãm công nghiệp ô tô - Automechanika Hochiminh 2022 đã trở lại

29/06/2022 - 01/07/2022

Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn - SECC (799 Nguyễn Văn Linh, quận 7, TP.HCM)

VIFA EXPO 2022: Bệ phóng đưa ngành gỗ và nội thất Việt quay lại chuỗi cung ứng toàn cầu sau đại dịch

31/8- 3/9/2022

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Sài Gòn (SECC) – 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP.HCM