QUỐC HỘI VỚI DOANH NHÂN, DOANH NGHIỆP: Tầm nhìn mới về pháp luật

15:56:41 | 7/10/2021

Hàng loạt kiến nghị của các Hiệp hội doanh nghiệp đã gửi văn bản tới Chính phủ trong đợt Covid-19 vừa qua.


Các Hiệp hội doanh nghiệp đã có nhiều kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan tới chính sách thuế

Các kiến nghị đã và đang được Chính phủ xem xét để trình Quốc hội. Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã làm việc với Tổ công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện Nghị quyết số 30 liên quan tới công tác phòng, chống dịch COVID-19. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Nghị quyết số 30 là sáng kiến lập pháp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong đó đề ra những có biện pháp đặc biệt, đặc thù, đặc cách, tạo cơ sở pháp lý, tăng tính chủ động cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các địa phương trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Việc giao thêm quyền cho Chính phủ đã nhận được sự đánh giá cao của các cấp, ngành, cử tri cả nước và dư luận và của các nước tại Đại hội Đồng AIPA 42.

Theo quyết định của Đảng Đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội sẽ trực tiếp chủ trì, chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo của Đảng đoàn Quốc hội thực hiện các chuyên đề được phân công thuộc Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”. Với thông điệp “Hệ thống pháp luật phải có tính dự báo xu hướng phát triển gắn với bối cảnh trong nước, quốc tế ở tất cả các lĩnh vực…”, theo Chủ tịch Quốc hội phải từ “Học hỏi kinh nghiệm quốc tế về nhà nước pháp quyền, hệ thống pháp luật, những mô hình tương tự; tính đến sự phát triển trong bối cảnh mới, yêu cầu mới...”.

Một tầm nhìn mới về xây dựng pháp luật được cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng sẽ đưa pháp luật về kinh doanh sẽ tiệm cận sân chơi quốc tế về kinh tế nói riêng và pháp luật của Nhà nước pháp quyền nói chung.

Nguồn: DDDN