Kết nối cung cầu cho các sản phẩm nông sản đạt chứng nhận sinh thái công bằng

19:17:39 | 21/12/2021

Ngày 21/12, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu và Phát triển ngành nghề nông thôn Việt Nam (VIRI) và các đơn vị đã tổ chức Đối thoại Chính sách trực tuyến về xúc tiến cung và cầu cho các sản phẩm nông sản sinh thái – công bằng.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án “Xúc tiến cung và cầu cho các sản phẩm chế biến nông sản đạt chứng nhận sinh thái - công bằng tại Việt Nam” (Dự án Eco Fair) do Liên minh châu Âu đồng tài trợ 1,5 triệu EUR thông qua Chương trình SWITCH-Asia của liên minh Châu Âu.

Buổi Đối thoại Chính sách chia sẻ một số kết quả và tác động ban đầu của dự án Eco-Fair nhằm thúc đẩy thực hành Sản xuất và tiêu dùng bền vững (SCP) trong chuỗi cung ứng các sản phẩm nông sản sinh thái-công bằng, góp phần phát triển nền kinh tế tuần hoàn, sinh kế bền vững ở Việt Nam. Dự án Eco-Fair hướng mục tiêu tới các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME), các nhóm người tiêu dùng trong lĩnh vực chế biến nông sản thực phẩm, cũng như các đơn vị  kinh doanh trung gian và các cơ quan chức năng có liên quan của chính phủ.

Theo ông Koen Duchateau - Trưởng ban Hợp tác - Tham tán thứ nhất, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam:Trong nhiều thập kỷ, Liên minh Châu Âu đã đi đầu trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, môi trường, sản xuất và tiêu dùng bền vững (SCP). Thỏa thuận Xanh châu Âu, được EU thông qua vào tháng 12 năm 2019, là chương trình nghị sự tăng trưởng của châu Âu trong những thập kỷ tới, nhằm thúc đẩy sự lưu thông trong các lĩnh vực sử dụng nhiều năng lượng, đảm bảo chế biến thực phẩm xanh hơn và bền vững hơn, thiết lập các tiêu chuẩn đầy tham vọng cho sản phẩm, giảm lượng lương thực tổn thất, lãng phí và trao quyền cho người tiêu dùng trong các lựa chọn hàng ngày về sản phẩm và dịch vụ.

"Dự án Eco-Fair mang đến một cơ hội tuyệt vời để Việt Nam tiến tới một ngành nông sản bền vững hơn thông qua việc thu hút các bên liên quan trong chuỗi giá trị, bao gồm khu vực tư nhân, các nhóm người tiêu dùng và các nhà hoạch định chính sách để đạt được mục tiêu chuyển đổi sang sản xuất và tiêu dùng bền vững hơn ”, Trưởng ban Hợp tác - Tham tán thứ nhất, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam cho biết thêm.

Đại diện Viện nghiên cứu và phát triển ngành nghề nông thôn Việt Nam (VIRI), Tiến sĩ Nguyễn Bảo Thoa khẳng định: “Dự án Eco-Fair ra đời với sứ mệnh thay đổi hành vi của các tổ chức và cá nhân nhằm đưa ra những biện pháp tích cực về xã hội và cải thiện môi trường. Chúng tôi mong muốn truyền cảm hứng về các giá trị bền vững với xã hội và môi trường thông qua việc thực hiện các hoạt động của dự án như nâng cao nhận thức và năng lực của cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng, xây dựng các bộ quy tắc ứng xử về sản xuất và tiêu dùng bền vững trong ngành, thiết lập mạng lưới vận động chính sách sản xuất và tiêu dùng bền vững của chính phủ để hỗ trợ những mục tiêu này".

Cũng theo Tiến sĩ Nguyễn Bảo Thoa, dự án Eco-Fair đã qua được một nửa chặng đường. Mặc dù với sự ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, nhưng với việc thiết kế dự án phù hợp và linh hoạt, dự án đã thực hiện các hoạt động và đạt được hầu hết mục tiêu ban đầu đề ra . 

Cụ thể dự án đã đào tạo online cho gần 1000 doanh nghiệp và hợp  tác xã, trên 1 triệu  người tiêu dùng, xây dựng mạng lưới những người tiên phong về tiêu dùng bền vững trong nhóm Cộng đồng Xanh  Eco-Fair  (https://www.facebook.com/groups/ecofairgroup); Đánh giá nhanh và hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai hoạt động sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên và sản xuất sạch hơn.

Bên cạnh đó, Dự án cũng hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sản phẩm bền vững, thực hiện trên 200 cuộc khảo sát, đánh giá nhanh 174 doanh nghiệp để lựa chọn được 33 doanh nghiệp đánh giá chuyên sâu về đổi mới sản phẩm và đổi mới công nghệ; đưa ra định hướng và giải pháp đổi mới sản phẩm và công nghệ doanh nghiệp. Đồng thời hỗ trợ cho 23 doanh nghiệp và hợp tác xã tự đánh giá và đăng ký chứng nhận sinh thái - công bằng (EU Organic, USDA, Global G.A.P, FLO, WFTO, TCVN organic, VietGAP, OCOP ...), hỗ trợ thiết kế bao bì, xúc tiến truyền thông cho sản phẩm sinh thái công bằng thông qua hệ thống cửa hàng Bác Tôm và Siêu thị Cộng đồng. Phối hợp với các Hiệp hội xây dựng Bộ quy tắc ứng xử và đề xuất chính sách cho ngành (Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam, Hiệp hội Điều Việt Nam, Hiệp hội Rau quả Việt Nam, Hội Chăn nuôi Việt Nam).

Ngô San (Vietnam Business Forum)