Hội thảo trực tuyến về các giải pháp phục hồi kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cho DN nông thủy sản tại Cần Thơ

10:54:17 | 21/12/2021

Ngày 22/12/2021, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Tập đoàn Facebook (hiện là Meta) tổ chức Hội thảo trực tuyến “Các giải pháp phục hồi kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp nông thủy sản trong nền kinh tế số tại Cần Thơ”. Sự kiện này là một hoạt động trong chương trình Boost with Facebook được VCCI thực hiện tại Việt Nam và là cam kết của Facebook (hiện là Meta)  trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam phát triển trong nền kinh tế số.

Được tổ chức từ 8h-11h ngày 22/12/2021, Hội thảo trực tuyến “Các giải pháp phục hồi kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp nông thủy sản trong nền kinh tế số tại Cần Thơ” nhằm tìm kiếm những sáng kiến, giải pháp giúp các doanh nghiệp nông thủy sản phục hồi kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và ứng dụng công nghệ số trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông thủy sản. Hội thảo cũng là cơ hội để các nhà hoạch định chính sách, chính quyền địa phương, các chuyên gia, các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp Cần Thơ cùng thảo luận và đưa ra các giải pháp nhằm hỗ trợ thúc đẩy liên kết, phát triển ngành nông thủy sản trong nền kinh tế số.

Ngành nông thủy sản đóng vai trò “lưới bảo vệ” cho toàn bộ nền kinh tế trong đại dịch COVID-19, thông qua việc phân phối lương thực cho người dân, ổn định giá tiêu dùng, mang lại việc làm thay thế và tạo doanh thu xuất khẩu. Tuy nhiên, ngành nông thủy sản hiện đang đối mặt với những thách thức mới như: biến đổi khí hậu và những hệ lụy từ môi trường; vấn đề đạo đức trong sản xuất thực phẩm, an toàn và nguồn gốc thực phẩm; hạn chế về tài nguyên thiên nhiên, tăng chi phí lao động và đầu tư vốn thấp.

Hội thảo dự kiến thu hút sự tham dự của hơn 100 đại biểu từ các cơ quan chính quyền địa phương, các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp và các doanh nghiệp nông thủy sản trên địa bàn  thành phố Cần Thơ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long.  

Đây là năm thứ 5, Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa – VCCI hợp tác với Tập đoàn Facebook (hiện là Meta)  triển khai Chương trình Boost with Facebook tại Việt Nam, cho đến nay, Chương trình đã triển khai 06 diễn đàn trực tiếp; 03 hội thảo trực tuyến; 68 khóa đào tạo trực tiếp; 29 khóa đào tạo trực tuyến; Xây dựng 07 câu chuyện kinh doanh thành công đã sử dụng Facebook của các học viên đã từng tham gia lớp học của Chương trình; hỗ trợ 01 doanh nghiệp tín dụng quảng cáo (ads credit) nhằm giúp doanh nghiệp vượt qua giai đoạn Covid 19... Bên cạnh đó, Tập đoàn Facebook cũng phối hợp chặt chẽ với các tổ chức địa phương, DNNVV và khởi nghiệp để tư vấn cho họ cách nắm bắt cơ hội để tăng cường khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong nền kinh tế số.

Xem chi tiết chương trình hội thảo tại đây

Mọi thông tin xin liên hệ:
Lê Thị Kim Thành, Trung tâm hỗ trợ DNNVV
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Điện thoại: 0912933834, email: thanhltk@vcci.com.vn