Doanh nghiệp Pháp tham gia Triển lãm về môi trường và phát triển bền vững, Green- Biz 2011

20:54:25 | 13/9/2011

Phái đoàn gồm 13 doanh nghiệp Pháp sẽ tới Việt Nam từ ngày 14-16/9/2011 để tham gia Khu triển lãm Pháp do UBIFRANCE Việt Nam tổ chức nhân Triển lãm GREEN-BIZ lần thứ hai. Đây là Triển lãm chuyên ngành về môi trường và phát triển bền vững, diễn ra tại White Palace Sài Gòn, do EUROCHAM (Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam), cùng phối hợp với VCCI (Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam) và ITPC (Trung tâm xúc tiến Thương mại và Đầu tư Việt Nam) tổ chức.

Pháp là phái đoàn có nhiều doanh nghiệp nhất tham gia triển lãm lần này, với mục tiêu tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa các đơn vị và doanh nghiệp Pháp và Việt Nam trong lĩnh vực trên, tiến tới phát triển một cách bền vững các quan hệ đối tác, thương mại, công nghiệp hoặc công nghệ.

Với tốc độ tăng trưởng GDP trung bình hàng năm là hơn 7% từ 20 năm nay, tốc độ gia tăng dân số ước tính khoảng 1 triệu người một năm, tốc độ đô thị hóa « phi mã » và một sản lượng công nghiệp cao gấp hai lần sản lượng GDP, Việt Nam là nơi có rất nhiều cơ hội để các doanh nghiệp phát triển trong lĩnh vực môi trường và phát triển bền vững.

Các doanh nghiệp Pháp tham gia Triển lãm là : APB ENVIRONNEMENT, ARIA TECHNOLOGIES, ARTELIA INTERNATIONAL, BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL, ELECTRICITE DE FRANCE, HMI INNOVATION, HOCER, PRIAMA, SALMSON, VAUCHESA, VEOLIA WATER VIETNAM & VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS. Một số doanh nghiệp trên hiện đã có mặt và hoạt động tại Việt Nam. Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) cũng tham dự sự kiện này.

Thông qua chương trình Hội thảo, các doanh nghiệp sẽ có thể hiểu rõ hơn về nhu cầu của Việt Nam trong các lĩnh vực khác nhau như : quản lý nước, quản lý chất thải, năng lượng, tiết kiệm năng lượng và quản lý đô thị, chất lượng không khí, vận tải, sản xuất « xanh »...

Đây cũng là cơ hội để các công ty Pháp, với kinh nghiệm và uy tín đã được khẳng định trên trường quốc tế, có thể giới thiệu tới các đơn vị của Việt Nam các sản phẩm và dịch vụ của mình trong lĩnh vực môi trường và phát triển bền vững, thông qua các cuộc gặp trực tiếp tại Triển lãm.

PV