Tăng cường tháo gỡ khó khăn trong quản lý các dự án sau cấp phép đầu tư

14:34:34 | 21/9/2022

Mặc dù chịu tác động tiêu cực của dịch Covid-19, biến động của nền kinh tế trong và ngoài nước song môi trường đầu tư kinh doanh tại các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc vẫn luôn được cải thiện. Để đạt được kết quả đó, thời gian qua, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc không ngừng nâng cao vai trò và trách nhiệm được giao trong thực thi công vụ, đồng hành, hỗ trợ các nhà đầu tư và doanh nghiệp (DN) giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Trong 8 tháng đầu năm 2022, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc đã thực hiện cấp/cấp lại 320 Giấy phép lao động (GPLĐ); chấp thuận vị trí việc làm sử dụng lao động người nước ngoài cho 93 lượt DN; tiếp nhận 36 nội quy lao động, 11 thỏa ước tập thể và đăng ký thêm 300 giờ cho 22 DN; thường xuyên đôn đốc các DN thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về lao động có yếu tố nước ngoài làm việc tại Vĩnh Phúc. Chỉ đạo các DN tăng cường công tác bảo vệ môi trường, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động phát thải gây ô nhiễm môi trường nước và không khí; quản lý rác thải công nghiệp, rác thải sinh hoạt theo quy định.

Cùng với đó, Ban Quản lý các KCN đã ban hành văn bản yêu cầu các chủ đầu tư hạ tầng KCN hoàn thiện hồ sơ thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy (PCCC); nghiệm thu và thành lập đội PCCC chuyên ngành để báo cáo UBND tỉnh; ban hành nhiều lượt văn bản hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục hành chính về đầu tư, lao động và xây dựng; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho DN để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư, triển khai các dự án…

Ông Vũ Kim Thành, Phó Trưởng Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc cho biết: Khó khăn vướng mắc lớn nhất hiện nay trong công tác quản lý các dự án sau cấp Chứng nhận đăng ký đầu tư trên địa bàn tỉnh là việc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lao động; lĩnh vực kế hoạch, đầu tư; xây dựng và quản lý lao động… Theo Nghị định 152 của Chính phủ quy định việc gia hạn GPLĐ do hết hạn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Việc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lao động là một quy trình khép kín từ việc cấp, cấp lại, gia hạn và thu hồi GPLĐ. Việc xé lẻ từng nội dung cho 2 cơ quan quản lý trong quy trình khép kín sẽ gây khó khăn trong công tác quản lý lao động có yếu tố nước ngoài làm việc tại các DN trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra, giám sát, Ban đã phát hiện một số DN phát sinh vi phạm trong lĩnh vực kế hoạch, đầu tư; xây dựng và quản lý lao động tới mức phải xử phạt vi phạm hành chính. Tuy nhiên, Ban lại không có chức năng thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính. Khi phát hiện sai phạm thì không đủ thẩm quyền áp dụng chế tài xử lý mà phải báo cáo, phối hợp với các cơ quan chuyên ngành hoặc báo cáo UBND tỉnh để xem xét, quyết định nên đã ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả giám sát, đôn đốc DN thực hiện nghiêm quy định của pháp luật.

Để tháo gỡ khó khăn trong quản lý các dự án sau cấp Chứng nhận đăng ký đầu tư, Ban Quản lý các KCN kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố (nơi có các KCN) phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý lao động và đảm bảo ANTT ngoài hàng rào các KCN trên địa bàn. Tiếp tục đẩy mạnh CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đảm bảo thực hiện các TTHC đúng quy định.

Đồng thời, giao Công an tỉnh phối hợp với Ban Quản lý các KCN hoàn thiện hồ sơ, bản vẽ thiết kế thi công; thẩm duyệt, nghiệm thu hệ thống PCCC tại KCN Bá Thiện (khu 75,9ha) và các nội dung khác có liên quan đến PCCC. Cho phép Trung tâm dịch vụ hỗ trợ đầu tư Vĩnh Phúc (thuộc Ban Quản lý các KCN) thuê đơn vị có đủ tư cách pháp nhân, năng lực để thực hiện công tác PCCC & CHCN tại chỗ. Bên cạnh đó, được phép bố trí nơi làm việc, nơi ăn nghỉ, nhà để xe chữa cháy cho lực lượng PCCC đúng theo chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác PCCC tại KCN Bá Thiện. Đối với các bộ, ngành Trung ương, Ban Quản lý các KCN cũng đề nghị cần có hướng dẫn cụ thể việc thực hiện phân cấp, ủy quyền cho Ban. Đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sớm ban hành thông tư sửa đổi, thay thế Thông tư số 32 đã không còn phù hợp trong thực hiện một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lao động trong các KCN.

Với những nỗ lực trong việc tháo gỡ khó khăn cho các DN và nhà đầu tư của Ban Quản lý các KCN, hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các KCN Vĩnh Phúc tiếp tục đi vào ổn định và phát triển, đảm bảo việc làm và an toàn sức khỏe cho người lao động, góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư và phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Nguyệt Thắm (Vietnam Business Forum)