Hải quan Quảng Ninh giải quyết thủ tục cho hơn 400 doanh nghiệp trong tháng 10

09:12:44 | 14/11/2022

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) trong tháng 10 đạt 1,025 tỷ USD (xuất khẩu đạt 315 triệu USD, nhập khẩu đạt 710 triệu USD), giảm 5% về tờ khai, tăng 4% về kim ngạch so với tháng trước.

Lũy kế đến ngày 25/10/2022, đã làm thủ tục cho 61.459 tờ khai XNK, kim ngạch đạt 13.102 triệu USD, giảm 15% về tờ khai và tăng 28% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021.

Số thu ngân sách tháng 10/2022 do Hải quan Quảng Ninh thực hiện đạt 1.244 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ tháng trước.

Lũy kế đến 26/10, Cục Hải quan Quảng Ninh thu đạt 12.652 tỷ đồng, tăng 60% so với năm 2021, đạt 126% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, đạt 119% chỉ tiêu UBND tỉnh giao, đạt 96% chỉ tiêu phấn đấu Tổng cục Hải quan giao (13.200 tỷ đồng).

Những tháng cuối năm, Hải quan Quảng Ninh tiếp tục triển khai các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, không giới hạn giờ hành chính trong giải quyết thủ tục, tạo điều kiện thông thoáng trong hoạt động xuất nhập khẩu để “giữ chân” doanh nghiệp.

Bên cạnh việc tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu ngân sách, Hải quan Quảng Ninh cũng chú trọng thu thập phân tích các thông tin, xác định dấu hiệu rủi ro để có biện pháp kiểm tra, giám sát, kiểm soát; kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Nguồn: Vietnam Business Forum