Công đoàn VCCI tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn

16:59:22 | 21/11/2022

Thực hiện chương trình công tác năm 2022, từ ngày 17-19/11/2022, tại Quảng Ninh, Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn và công tác tổ chức đại hội công đoàn các cấp. Nhân dịp này, Ban Thường vụ Công đoàn VCCI đã tổ chức đoàn cán bộ công đoàn tham gia lớp tập huấn, bao gồm các ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn VCCI, ủy viên Ủy ban kiểm tra, chủ tịch công đoàn của các bộ phận trực thuộc Công đoàn VCCI.

Trên 200 cán bộ công đoàn là chủ tịch, phó chủ tịch, cán bộ công đoàn chuyên trách, cán bộ phụ trách công tác văn phòng, tổ chức, kiểm tra, tuyên giáo tại các công đoàn trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam tham dự lớp tập huấn đã được nghe, thảo luận 03 chuyên đề lớn do các báo cáo viên đến từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Viên chức Việt Nam trình bày với các nội dung: Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới; một số kỹ năng lãnh đạo cần có đối với cán bộ công đoàn; một số nội dung về đại hội công đoàn (bao gồm: Hướng dẫn tổng kết nhiệm kỳ về công tác kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp; công tác tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp và Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; phương pháp thu thập thông tin xây dựng báo cáo nhiệm kỳ phục vụ đại hội công đoàn các cấp; công tác quy hoạch cán bộ và đại hội công đoàn các cấp).


Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam đã có bài phát biểu chào mừng tại Hội nghị và báo cáo chuyên đề về đổi mới công tác tuyên truyền, vận động của tổ chức Công đoàn trong bối cảnh mới; một số kỹ năng lãnh đạo cần có đối với cán bộ công đoàn


Ông Tô Xuân Thao, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại Hội nghị

Thông qua hội nghị, cán bộ các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam nói chung và cán bộ Công đoàn VCCI nói riêng đã được nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng hoạt động công đoàn; đồng thời nắm được mục đích, ý nghĩa, nội dung, phương pháp và các bước tiến hành để làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

N.T (Vietnam Business Forum)