Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hòa Bình: Thúc đẩy giảm nghèo bền vững

14:47:49 | 4/1/2023

20 năm thành lập và phát triển, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Hòa Bình  đã triển khai kịp thời, hiệu quả nhiều chính sách cho vay ưu đãi, kịp thời đưa nguồn vốn tín dụng chính sách (TDCS) đến với các đối tượng thụ hưởng. Qua đó, góp phần thúc đẩy công tác giảm nghèo bền vững và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương.


Ông Nguyễn Minh Hưng, Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hòa Bình

Đồng hành với mục tiêu giảm nghèo bền vững

Được thành lập từ năm 2003, từ chỗ chỉ quản lý nguồn vốn 03 chương trình tín dụng (hộ nghèo, học sinh - sinh viên, giải quyết việc làm), đến nay, sau gần 20 năm thành lập, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hòa Bình đã triển khai trên 18 chương trình TDCS. Các chương trình đều được triển khai kịp thời, chặt chẽ, đúng quy định; nguồn vốn được giải ngân trực tiếp đến tay người thụ hưởng, góp phần xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Sau 20 năm thực hiện, các chương trình tín dụng và khối lượng tín dụng do NHCSXH ủy thác cho các tổ chức chính trị - xã hội (CT-XH) ngày càng tăng. Năm 2004, các tổ chức CT-XH chỉ quản lý 01 chương trình tín dụng hộ nghèo với dư nợ 188.027 triệu đồng; đến năm 2022, quản lý 18 chương trình với tổng dư nợ ủy thác 4.057.083 triệu đồng; tăng 20,5 lần so năm 2004. Trong đó, dư nợ ủy thác qua Hội Nông dân đạt 1.014.093 triệu đồng; dư nợ ủy thác qua Hội Liên hiệp Phụ nữ đạt 1.111.649 triệu đồng; dư nợ ủy thác qua Hội Cựu chiến binh đạt 967.505 triệu đồng; dư nợ ủy thác qua Đoàn Thanh niên đạt 963.836 triệu đồng.

Trong những năm qua, tỉnh Hòa Bình đã có những bước tiến mạnh mẽ, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên, kinh tế - xã hội phát triển khá, an ninh quốc phòng được giữ vững. Tốc độ phát triển kinh tế bình quân đạt trên 4%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 60,91 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo liên tục giảm qua các năm, trong giai đoạn 2002 - 2021 đã có trên 116 ngàn lượt hộ thoát nghèo, trung bình giảm 5%/năm và theo kết quả điều tra, rà soát năm 2021 (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016 - 2020) toàn tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo 6,24%, cận nghèo 8,97%. Thành tựu về xóa đói, giảm nghèo có sự đóng góp quan trọng của vai trò TDCS trên địa bàn do NHCSXH thực hiện.

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hòa Bình là một trong những đơn vị điển hình trong triển khai nghiêm túc, bài bản nguồn vốn TDCS, từ công tác rà soát hộ nghèo và các đối tượng chính sách đến tham mưu xây dựng nhu cầu vốn, tổng hợp báo cáo Trung ương phân bổ hàng năm, đáp ứng tốt nhu cầu vay vốn trên địa bàn. Trong 20 năm qua, Chi nhánh đã tổ chức tốt việc tiếp nhận các nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ NHCSXH Việt Nam, từ ngân sách địa phương và huy động từ các tổ chức cá nhân; đồng thời sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Tổng nguồn vốn đến ngày 31/08/2022 đạt 4.074.126 triệu đồng, tăng gần 20 lần so với năm 2003.

Để giúp người nghèo tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hòa Bình đã luôn chủ động tham mưu cho UBND cấp xã thường xuyên rà soát để bổ sung hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo vào danh sách hộ nghèo, cận nghèo; phối hợp chặt chẽ với Tổ Tiết kiệm và vay vốn, tổ chức CT-XH nhận ủy thác cấp xã thường xuyên rà soát, nắm bắt nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác; chủ động cân đối, đáp ứng đủ, kịp thời nhu cầu vốn vay cho các đối tượng đủ điều kiện, có nhu cầu vay vốn trên địa bàn. Bên cạnh đó, quy trình thủ tục đơn giản, hồ sơ được cấp phát, không phải trả bất kỳ khoản phí nào, không phải thế chấp tài sản. Đặc biệt, cách thức “giao dịch tại nhà, giải ngân, thu nợ tại xã” cũng góp phần tạo thuận lợi cho hộ nghèo và các đối tượng thụ hưởng dễ dàng tiếp cận dịch vụ, thông tin, tiết giảm chi phí, thời gian đi lại, tạo được lòng tin của người dân. Nhờ đó, các hộ nghèo và các đối tượng chính sách đã tiếp cận được nguồn vốn cho vay ưu đãi để vươn lên phát triển kinh tế, các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục học tập. Đây là động lực to lớn để Hòa Bình thực hiện tốt các mục tiêu như: Phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; phát triển giáo dục; dạy nghề, tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới.

Hỗ trợ phục hồi sản xuất, phát triển kinh tế

Bên cạnh thực hiện nhiều chính sách cho vay với các hộ nghèo và đối tượng chính sách, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hòa Bình đã chủ động tham mưu, tích cực triển khai, cho vay kịp thời chính sách hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19. Cụ thể, cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020; Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; Quyết định số 15/QĐ-TTg ngày 24/4/2020; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và 33/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Từ khi triển khai đến ngày 31/3/2022 cho vay 12 khách hàng là doanh nghiệp với số tiền 5.589 triệu đồng để trả lương cho 549 người lao động/1.579 lượt người lao động. Mặt khác, Chi nhánh luôn chủ động phối hợp với các tổ chức CT-XH, đơn vị liên quan tích cực tuyên truyền, phổ biến chính sách đến các doanh nghiệp, đối tượng người lao động thuộc diện được vay vốn; hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng hoàn thiện thủ tục hồ sơ vay vốn theo quy định, giải quyết cho vay nhanh gọn, minh bạch. Nhờ đó, góp phần giúp các đối tượng dễ tiếp cận vốn vay, hỗ trợ người sử dụng lao động và người lao động vượt qua khó khăn, nhanh chóng phục hồi, ổn định sản xuất.

Ông Nguyễn Minh Hưng, Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hòa Bình cho biết: Thời gian tới, tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và định hướng, kế hoạch hoạt động của NHCSXH Việt Nam, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hòa Bình quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu tăng trưởng kế hoạch tín dụng, nhiệm vụ được giao với phương châm: “Tăng trưởng tín dụng đi đôi với chất lượng tín dụng” và mục tiêu “100% hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ do NHCSXH cung cấp”. Đồng thời, tạo điều kiện phục vụ tốt nhất cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác; chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động tại điểm giao dịch xã; thường xuyên quan tâm củng cố nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động TDCS. Chi nhánh cũng tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về các chính sách tín dụng ưu đãi, gương điển hình trong sản xuất kinh doanh; phối hợp, lồng ghép có hiệu quả hoạt động TDCS với hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, khuyến nông, khuyến ngư nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn.

Những nỗ lực trên đã góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh và xây dựng Chi nhánh NHCSXH tỉnh trở thành một ngân hàng hiện đại, vừa làm tốt chức năng tín dụng ưu đãi của nhà nước vừa phát triển nhiều dịch vụ tài chính đối với người nghèo, người có thu nhập thấp và các đối tượng chính sách khác.

Ngô San (Vietnam Business Forum)