Thực hiện Chương trình số 04 của Thành ủy Hà Nội năm 2023: Hành trình mới

13:10:28 | 17/4/2023

Với những chính sách hỗ trợ của thành phố, các địa phương và sự hưởng ứng của Nhân dân nên chương trình xây dựng Nông thôn mới của Hà Nội đang phát huy hiệu quả to lớn. Qua xây dựng Nông thôn mới, đời sống Nhân dân ngày càng cải thiện, thu nhập của người dân khu vực nông thôn được nâng cao, đường làng ngõ xóm khang trang, xanh, sạch, đẹp... Hiện nay, Thủ đô Hà Nội đang là “ngôi sao sáng” trên bản đồ xây dựng Nông thôn mới của cả nước.

Trong thời gian qua, việc thực hiện Chương trình số 04 của Thành ủy khóa XVII về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021 - 2025” (Chương trình số 04) trên địa bàn thành phố tiếp tục đạt kết quả toàn diện, nhiều chỉ tiêu, tiêu chí đạt và vượt kế hoạch đề ra. Năm 2023, Ban chỉ đạo Chương trình số 04 của Thành ủy tiếp tục đặt ra nhiều vấn đề mới, đòi hỏi các địa phương tập trung triển khai quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa để Chương trình đạt kết quả cao hơn.

Những thành tích

Thống kê của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng Nông thôn mới thành phố Hà Nội cho thấy, hiện Thành phố có 15/18 huyện, thị xã đạt chuẩn Nông thôn mới và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới. Trong đó, Đan Phượng là huyện đi đầu thành phố về xây dựng Nông thôn mới, với 100% số xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, 5 xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu. Về xây dựng xã Nông thôn mới, thành phố có 382/382 xã (đạt 100%) đạt chuẩn Nông thôn mới; 48 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao và 5 xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu.

Xây dựng Nông thôn mới là hành trình không có điểm dừng, không điểm kết thúc. Trong giai đoạn mới, việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 cũng như Chương trình số 04-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và Phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021 - 2025” đòi hỏi yêu cầu ngày càng cao về tiêu chí đạt chuẩn Nông thôn mới, Nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu.

Là địa phương thực hiện song hành 2 nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và phát triển đô thị để đưa huyện thành quận, Bí thư Huyện ủy Đông Anh Lê Trung Kiên cho biết: Huyện đã nghiên cứu, hợp nhất 2 bộ tiêu chí theo nguyên tắc lấy chỉ tiêu, nhiệm vụ cao nhất ở các tiêu chí để thực hiện. Sau khi hợp nhất Bộ tiêu chí đối với cấp huyện và cấp xã, Đông Anh đã chỉ đạo và xây dựng kế hoạch cho cả giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch từng năm. Trong đó, huyện ưu tiên tập trung đầu tư hạ tầng; cải tạo, nâng cấp, làm mới hệ thống giao thông nông thôn và đầu tư xây dựng mạnh các thiết chế văn hóa, giáo dục, y tế... Đến nay, Đông Anh đã đạt và cơ bản đạt tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao và tiêu chí của quận.

Ba Vì là một trong những huyện gặp khó khăn bởi địa bàn rộng, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Tuy vậy, đến hết năm 2022, huyện đã có 100% số xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới, có 4/30 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và đang hoàn thiện hồ sơ để được công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Bí thư Huyện ủy Ba Vì Dương Cao Thanh chia sẻ: Để huy động sự chung sức của toàn dân, Ba Vì đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”. Từ tháng 3-2022 đến nay, huyện đã huy động được nguồn lực xã hội hóa 64,7 tỷ đồng trồng hoa cây xanh, vẽ tranh tường làm đẹp làng quê...

Ông Nguyễn Xuân Đại, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cho biết, trong năm 2022, thành phố có thêm 3 huyện Chương Mỹ, Mê Linh và Phú Xuyên được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; nâng tổng số huyện đạt chuẩn lên 15/18 đơn vị. Đối với 3 huyện chưa đạt, đến nay, huyện Ứng Hòa và huyện Ba Vì đã đủ điều kiện trình Trung ương công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới; huyện Mỹ Đức đã cơ bản đủ điều kiện theo quy định, hiện đang hoàn thiện hồ sơ dự kiến gửi Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố trong tháng 3-2023 để thẩm định trước khi trình UBND thành phố theo quy định.

Về xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, hiện nay có 4 huyện: Đan Phượng, Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì có cơ sở để hoàn thiện hồ sơ báo cáo UBND thành phố đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023... Huyện Thanh Oai đã có văn bản đăng ký và cam kết hoàn thành huyện nông thôn mới trong năm 2023. Đối với cấp xã, từ năm 2021, Hà Nội đã có 100% số xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Năm 2022, toàn thành phố có thêm 63 xã được thẩm định đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thành phố cũng có thêm 15 xã được thẩm định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (đạt kế hoạch), đưa tổng số xã đạt chuẩn lên 20 xã.

Để trở thành miền quê đáng sống

Tuy kết quả đạt được là rất lớn, song nhìn lại, việc triển khai thực hiện Chương trình số 04 của Thành ủy vẫn còn một số hạn chế. Đó là, hệ thống hạ tầng kinh tế kỹ thuật ở một số địa phương còn thiếu đồng bộ; công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai, vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý chất thải rắn, nước thải khu vực nông thôn còn hạn chế; quá trình chuyển đổi, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của Thủ đô...

Theo Bí thư Huyện ủy Ba Vì Dương Cao Thanh, cần quan tâm nhiều hơn tới vấn đề môi trường trong chăn nuôi bởi trong thời gian qua, thành phố đã có nhiều giải pháp nhưng vẫn chưa giải quyết triệt để vấn đề này. Cụ thể, trên địa bàn huyện Ba Vì, việc xử lý môi trường trong chăn nuôi bò sữa vẫn rất khó khăn. “Chúng tôi đã đi thăm quan mô hình TH true MILK, Vinamilk... nhưng vẫn chưa có được giải pháp phù hợp để xử lý ô nhiễm môi trường chăn nuôi. Chúng tôi kiến nghị thành phố có nghị quyết với cơ chế hỗ trợ đặc thù cho nội dung này...” - ông Thanh nói.

Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Đặng Văn Triều bày tỏ: Chỉ tiêu về tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung phải trên 43%, nhưng hiện trên địa bàn huyện chỉ có 3 công trình cấp nước sạch tập trung tại xã Hương Sơn, cung cấp nước sạch cho khoảng 12% hộ dân của huyện. Do đó, Mỹ Đức kiến nghị thành phố sớm chỉ đạo các sở, ngành triển khai dự án cấp nước sạch tập trung phục vụ nhân dân trên địa bàn huyện.

Đẩy mạnh thực hiện Chương trình số 04 trong năm 2023, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 04 của Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các huyện, thị xã tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm đạt được mục tiêu đề ra. Các huyện đang xây dựng phương án lên quận cần khẩn trương rà soát các tiêu chí, phấn đấu cuối năm 2023 phải có tối thiểu 2 huyện hoàn thiện hồ sơ báo cáo thành phố. Các huyện, thị xã còn lại cần tập trung chỉ đạo và ưu tiên dành nguồn lực đầu tư để bảo đảm hoàn thành các tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu theo đúng kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, cần tiếp thu kinh nghiệm của huyện Đông Anh trong việc giữ lại toàn bộ hệ thống ao hồ để tạo cảnh quan môi trường...

Chương trình số 04-CTr/TU đề ra mục tiêu xây dựng Nông thôn mới ở tầm mức mới, với mục tiêu tổng quát là: Xây dựng nông thôn mới thực chất hơn, thiết thực hơn, hiệu quả và bền vững hơn gắn liền với quá trình đô thị hóa, có điểm đầu nhưng không có điểm kết thúc, Nông thôn mới phồn vinh, văn minh và hiện đại...Có thể khẳng định, Chương trình số 04-CTr/TU là đòn bẩy để Hà Nội triển khai hiệu quả xây dựng Nông thôn mới, Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu ở giai đoạn hiện nay và sau này. Qua đó, tạo bước chuyển mạnh mẽ cho “tam nông” phát triển nhanh, bền vững, để nông thôn Hà Nội thực sự trở thành những miền quê đáng sống.

Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đã đề nghị các huyện, thị xã phát động và xây dựng kế hoạch tổ chức các cuộc thi về bảo vệ môi trường, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, đồng ruộng, đẩy mạnh phân loại rác thải tại các hộ gia đình... Bên cạnh đó, các huyện, thị xã cần xây dựng, củng cố và phát triển các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhằm nâng cao mức hưởng thụ về văn hóa cho người dân... Các huyện, thị xã cũng phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới, các mô hình tiêu biểu, cách làm hay trên địa bàn.

Minh Ngọc  (Vietnam Business Forum)

* Trang thông tin có sự phối hợp của Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội