Xem xét đưa 29 làng nghề ra khỏi danh mục làng nghề truyền thống

14:10:06 | 10/5/2023

Làng nghề có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương như giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu và đa dạng hóa ngành nghề nông thôn. Tuy nhiên, sự phát triển mạnh của các làng nghề cũng gây ra một số tác động tiêu cực tới môi trường sống.

Các làng nghề gây ô nhiễm chủ yếu thuộc nhóm ngành nghề như: thủ công mỹ nghệ, chế biến nông sản thực phẩm, dệt, nhuộm, tái chế, gia công cơ kim khí.


Làng nghề mây tre nan

Theo Danh mục, lộ trình và kế hoạch xử lý ô nhiễm môi trường đối với các làng nghề trên địa bàn Thủ đô đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Hà Nội đã đưa ra danh sách 29 làng nghề đã bị mai một, cần rà soát, đề xuất đưa ra khỏi danh sách công nhận danh hiệu "làng nghề, làng nghề truyền thống" của UBND Thành phố. Lộ trình thực hiện đến hết năm 2023.

Cụ thể, chiếm nhiều nhất là huyện Chương Mỹ với 8 làng nghề, gồm mây tre đan và mây song giang đan xuất khẩu ở các thôn: Lam Điền (xã Lam Điền), Yên Trường (xã Trường Yên), Thái Hòa (xã Hợp Đồng), Hạ Dục (xã Đồng Phú), Trung Cao (xã Trung Hòa), Lưu Xá (xã Hòa Chính), Yên Kiện (xã Đông Sơn), Bài Trượng (xã Hoàng Diệu).

Tại huyện Thanh Oai có 3 làng nghề gồm: mây tre đan xuất khẩu thôn Mùi, xã Bích Hòa; khâu bóng thể thao thôn Bùi Xá, xã Tam Hưng; may dân dụng, may công nghiệp thôn Giữa, xã Bích Hòa.

Huyện Phú Xuyên có 3 làng nghề gồm: cào bông thôn Xuân La, (xã Phượng Dực); đan võng thôn Thao Nội, (xã Sơn Hà); nghề mộc, cơ khí Kim Long Thượng, (xã Hoàng Long).

Huyện Phúc Thọ 3 làng nghề gồm: chế biến nông sản thực phẩm thôn Hạ Hiệp, thôn Hiếu Hiệp, (xã Liên Hiệp); dệt thảm thôn Làng Đông, (xã Phụng Thượng).

Quận Hà Đông có 2 làng nghề gồm: dệt vải thôn La Dương và dệt in hoa La Nội, (xã Dương Nội).

Huyện Đan Phượng có 2 làng nghề gồm: cơ khí thôn Thúy Hội, (xã Tân Hội); chế biến nông sản thực phẩm thôn Tháp Thượng, (xã Song Phượng).

Huyện Thường Tín 2 làng nghề gồm: cơ khí thôn Liễu Nội, dệt đũi tơ tằm thôn cống Xuyên, (xã Nghiêm Xuyên).

Huyện Mỹ Đức có làng nghề mây tre giang đan xuất khẩu thôn Đông Mỹ, (xã An Tiến).

Huyện Quốc Oai có làng nghề mây tre đan thôn Đồng Lư, (xã Đồng Quang).

Quận Nam Từ Liêm có làng nghề truyền thống cốm Mễ Trì.

Huyện Ứng Hòa có làng nghề bông vải sợi Trung Thượng, (xã Đại Hùng).

Quận Bắc Từ Liêm có làng nghề may cổ Nhuế; huyện Hoài Đức có làng nghề dệt Đồng Nhân, (xã Đông La).

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, với 1.350 làng nghề và làng có nghề, Hà Nội là địa phương có số lượng làng nghề lớn nhất cả nước.

Hà Nội phấn đấu đến hết năm 2025 hoàn thành các chỉ tiêu: 100% chất thải nguy hại ở các làng nghề, các khu, cụm công nghiệp được xử lý; 100% cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề (đang hoạt động và xây dựng mới) có trạm xử lý nước thải; 100% làng nghề được công nhận, đánh giá, phân loại theo quy định hiện hành; 100% làng nghề được công nhận của Hà Nội đáp ứng các điều kiện về bảo vệ môi trường.

UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ngành và chính quyền các cấp tiếp tục nghiên cứu, xác định, xây dựng lộ trình thực hiện cụ thể cho từng quý, từng năm để tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa ô nhiễm môi trường tại các làng nghề, các khu, cụm công nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, yêu cầu đã đề ra.

Nguồn: Vietnam Business Forum