Tăng cường quản lý phòng chống gian lận thuế

09:33:44 | 25/7/2023

Văn phòng Tổng cục Thuế vừa có Thông báo 431/TB-TCT về kết luận của quyền Tổng cục trưởng Tổng Thuế Mai Xuân Thành về tăng cường quản lý chống gian lận thuế.

Theo đó, quyền Tổng cục trưởng yêu cầu, các vụ đơn vị cần phối hợp với các cục thuế rà soát, đánh giá toàn diện hệ thống văn bản pháp luật về thuế hiện nay (thông tư, quy trình...), trong đó phân tích, làm rõ các quy định còn vướng mắc, chồng chéo, không đúng thẩm quyền, các quy định còn sơ hở, chưa đầy đủ, đặc biệt là rà soát trách nhiệm của cơ quan thuế trong từng khâu, từng quy trình, từ đó có báo cáo tổng thể và đề xuất kế hoạch xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật về thuế trong thời gian tới.  Chủ trì rà soát, đánh giá tác động của các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo điều hành của Tổng cục Thuế và các cục thuế trong công tác phòng chống gian lận hóa đơn điện tử đối với công tác điều tra của cơ quan công an và hoạt động của các DN liên quan.

Cục KTNB thành lập đoàn kiểm tra việc tổ chức thực hiện của các Cục Thuế đối với các văn bản chỉ đạo, nhiệm vụ mà Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế giao (từ khâu phân công lập kế hoạch thực hiện; tổ chức thực hiện; đến khâu kiểm tra, giám sát việc thực hiện và báo cáo kết quả đã thực hiện).

Để tăng cường kỷ luật kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi công vụ, các vụ, đơn vị cần rà soát, kiểm tra trách nhiệm của cán bộ thuế, từ đó đề xuất các hình thức xử lý, kỷ luật đối với các trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng theo quy định.

Nguồn: Vietnam Business Forum