Thị xã Tân Châu: Điểm đến tin cậy cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp

14:23:56 | 8/9/2023

Tân Châu là thị xã biên giới, nằm ở phía Bắc tỉnh An Giang, nơi đầu nguồn của dòng Mê Kông chảy vào Việt Nam, có đường biên giới tiếp giáp Campuchia dài khoảng 6,2km, có cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương (cửa khẩu đường sông duy nhất trên biên giới Việt Nam và Campuchia), là cửa ngõ giao thương kinh tế quan trọng của các tỉnh vùng đất “Chín Rồng” đến các quốc gia thượng nguồn sông Mê Kông. Đây là những tiềm năng, thế mạnh cho phát triển kinh tế biên mậu, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển nhanh các ngành thương mại, dịch vụ, du lịch, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. 


Ông Nguyễn Ngọc Vệ (bên trái), Chủ tịch UBND thị xã Tân Châu 

Ông Nguyễn Ngọc Vệ, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Tân Châu cho biết, hiện nay, quan điểm của Tân Châu là tạo mọi điều kiện thuận lợi, đưa thị xã trở thành điểm đến tin cậy cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XII. Nhìn lại chặng đường đã qua, Tân Châu đã gặt hái được những kết quả gì, thưa ông?

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, UBND thị xã đã xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, ngoài ra hàng năm thị xã xây dựng kế hoạch thực hiện 16 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, đến nay ước thực hiện vượt 05 chỉ tiêu, đạt 01 chỉ tiêu, còn 10 chỉ tiêu đạt từ 64,29 đến 99%, khả năng đến cuối nhiệm kỳ sẽ hoàn thành.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ăn uống, lưu trú giai đoạn 2020 - 2023 ước đạt 36.753 tỷ 572 triệu đồng, đạt 63,48% so với Nghị quyết. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2020 - 2023 ước đạt 13.676 tỷ 391 triệu đồng. 

Nhiều cơ sở, doanh nghiệp đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, giải quyết việc làm cho nhiều lao động. Hoạt động giao thương khu vực biên giới diễn ra sôi động, giá trị xuất nhập khẩu hàng năm đạt 700 đến 800 triệu USD và tăng trưởng qua từng năm. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu qua lại cửa khẩu từ năm 2020 đến 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 02 tỷ 616,877 triệu USD.

Đến nay có 06 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới, 01 xã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao, số tiêu chí nông thôn mới đạt bình quân/xã: 13,55 tiêu chí, 47 chỉ tiêu.


Nhà máy Việt Úc tại thị xã Tân Châu

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ và chính quyền thị xã đã có những giải pháp gì?

Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thị xã đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng, đưa thị xã tiếp tục phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Tăng trưởng kinh tế vẫn giữ ở mức hợp lý; an sinh xã hội được bảo đảm; các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thông tin có tiến bộ; quốc phòng - an ninh tiếp tục được giữ vững.

Thị xã đã tập trung đầu tư xây dựng các dự án trọng điểm, đảm bảo tính gắn kết và phát huy hiệu quả các công trình thuộc hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tạo điều kiện thực hiện mục tiêu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp - nông thôn, phát triển các loại hình dịch vụ và khai thác kinh tế biên mậu. Hệ thống giao thông được quan tâm đầu tư, nâng cấp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và dân sinh, tạo ra nhiều cơ hội phát triển.

Trong năm bản lề 2023, Tân Châu sẽ tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nào để tiếp tục thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp?

Để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, thị xã tập trung vào một số nhiệm vụ giải pháp sau:

Phát huy các lợi thế, tiềm năng về biên giới gắn với phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch. Tập trung thu hút đầu tư vào hạ tầng thương mại, tạo môi trường thuận lợi liên kết giữa nhà sản xuất và doanh nghiệp phân phối. Tiếp tục kêu gọi đầu tư và triển khai thực hiện dự án, công trình khu kinh tế cửa khẩu nhằm khai thác tốt lợi thế đường bộ và đường sông Vĩnh Xương. Tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng phát triển thị trường đối với các sản phẩm thế mạnh. Chú trọng các sản phẩm OCOP, nâng cao khả năng sản xuất những sản phẩm thế mạnh của địa phương.

Phát triển các loại hình du lịch như: Du lịch tâm linh, sinh thái, sông nước.

Phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành gắn với xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập và đời sống của dân cư nông thôn, chủ động phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường.

Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020 - 2025 đạt mục tiêu có thêm 3 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, đi đôi với thực hiện xây dựng các xã nông thôn mới nâng cao.

Xây dựng trường học đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn từ nay đến năm 2025, huy động nguồn lực toàn xã hội để phát triển giáo dục.

Tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chú trọng đào tạo nghề, giải quyết việc làm, góp phần ổn định đời sống nhân dân. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Tân Châu là một trong những địa phương đi đầu trong cải cách hành chính (CCHC), cải thiện môi trường đầu tư. Ông có thể chia sẻ thêm về quan điểm, định hướng, mục tiêu của thị xã trong thời gian tới?

Với mục tiêu tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân về công tác đăng ký kinh doanh và đầu tư, Tân Châu sẽ tiếp tục đẩy mạnh CCHC theo hướng tinh gọn, đồng bộ, công khai, minh bạch, đặc biệt đối với các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp như: Đăng ký kinh doanh; thuế, bảo hiểm xã hội; xây dựng; tài nguyên và môi trường,… Qua đó tạo môi trường đầu tư thông thoáng, là điểm đến tin cậy để các tổ chức, cá nhân, nhà đầu tư, doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Cùng với đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và thực thi công vụ. Nâng cao chất lượng của Cổng thông tin điện tử thị xã và Trang Thông tin điện tử tại cơ sở, thường xuyên cung cấp thông tin quản lý điều hành, cơ chế chính sách trên môi trường mạng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận.

Thời gian qua, Tân Châu đã đón nhận nhiều thông tin tích cực từ các dự án đầu tư phát triển hạ tầng, kỳ vọng tạo ra những đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư. Một vài nhận định của ông về tiềm năng và cơ hội phát triển của Tân Châu thời gian tới? Để thu hút đầu tư hiệu quả, tạo cú hích trong phát triển kinh tế - xã hội, thị xã sẽ tập trung vào các giải pháp nào?

Thị xã Tân Châu có nhiều tiềm năng, lợi thế, điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, đặc biệt là thương mại dịch vụ và du lịch. Cơ sở hạ tầng được tỉnh quan tâm đầu tư như: Cầu Tân Châu - Châu Đốc, tuyến đường liên kết vùng được triển khai thực hiện, hợp nhất Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương đường sông và đường bộ, khu Thương mại – Công nghiệp Vĩnh Xương,… Ngoài ra cầu Tân Châu – Hồng Ngự được quy hoạch xây dựng sẽ phá thế cù lao, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư.

Thời gian tới, thị xã sẽ tiếp tục huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, phấn đấu đến năm 2025 hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại III theo hướng mở rộng và trước năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc tỉnh theo các tiêu chí đặc thù và đạt tiêu chuẩn đô thị loại II trước năm 2035. Tiếp tục chỉnh trang đô thị và đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật để tạo điều kiện mời gọi đầu tư.

Trân trọng cảm ơn ông!

Việt Văn (Vietnam Business Forum)