Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hà Giang: Đẩy mạnh kết nối cung - cầu và giải quyết chính sách cho người lao động

09:56:29 | 20/9/2023

Cùng với việc kết nối hiệu quả giữa người lao động với doanh nghiệp, nâng cao chất lượng công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) tỉnh Hà Giang còn chú trọng giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người lao động. Thông qua đó không chỉ tạo việc làm bền vững mà còn góp phần đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa phương.


Trung tâm tổ chức Hội nghị tuyên truyền, tư vấn, giới thiệu việc làm

Hà Giang thuộc diện tỉnh nghèo của cả nước, chất lượng lao động còn hạn chế, tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị và thiếu việc làm ở nông thôn còn cao. Bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, ngay từ đầu năm 2023, Trung tâm đã triển khai nhiều giải pháp phát triển, đẩy mạnh thông tin thị trường lao động.

Trung tâm đã tiến hành khảo sát, ký kết hợp tác cung ứng lao động với một số doanh nghiệp có uy tín. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền tư vấn giới thiệu việc làm, đưa lao động đi làm việc ngoài tỉnh, đi làm việc ở nước ngoài; phối hợp tổ chức, tham gia Hội chợ việc  làm năm 2023 tại các huyện. Thực hiện việc đưa lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo chỉ đạo của UBND tỉnh và của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội. Đồng thời tổ chức thực hiện giải quyết chính sách BHTN đảm bảo đúng, đủ, kịp thời; tăng cường tiếp nhận trực tuyến hồ sơ trên cổng dịch vụ công quốc gia; ban hành Kế hoạch và tổ chức kiểm tra, theo dõi, cập nhật thông tin của người lao động liên quan đến việc hưởng BHTN,...

Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2023, Trung tâm DVVL tỉnh đã tổ chức, tham gia 05 chuyến khảo sát thị trường lao động; làm việc với một số doanh nghiệp ngoài tỉnh để phối hợp cung ứng lao động Hà Giang về làm việc. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, tuyển dụng trên nền mạng internet; đã đăng tải 1.390 tin, bài hình ảnh hoạt động lên 02 trang website của Trung tâm với 212.104 lượt truy cập khai thác thông tin; đăng tải 759 tin bài, hình ảnh đăng tải trên zalo, facebook của Trung tâm; gửi Ban Biên tập website của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đăng tải 15 tin bài. Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng trực tuyến của 75 đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Ngoài ra, tổ chức 135 hội nghị tư vấn giới thiệu việc làm, học nghề, định hướng nghề nghiệp tại các xã, cụm xã với 9.146 người, đạt 79,5% kế hoạch, trong đó giới thiệu việc làm thành công 302 người. Bên cạnh đó, đơn vị đã tiếp nhận và giải quyết 1.224 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trong đó, số người nộp hồ  sơ trên cổng Dịch vụ công quốc gia là 260 người, đạt tỷ lệ 21,2%; số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng là 993 người. Tư vấn việc làm, học nghề cho 4.669 lượt người thất nghiệp; giới thiệu việc làm thành công cho 08 lao động thất nghiệp đi làm việc ngoài tỉnh,…

Để tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp tuyển dụng và người lao động tìm hiểu lựa chọn việc làm phù hợp, trong 6 tháng cuối năm, Trung tâm sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp thúc đẩy thị trường lao động. Đẩy mạnh công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho lao động và nâng cao hiệu quả các phiên giao dịch việc làm. Tiếp tục đa dạng hình thức thông tin, tuyên truyền, tư vấn chính sách, pháp luật về BHTN; định hướng đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm cho người lao động khi bị mất việc làm.

Duy trì tốt việc kết nối, cung ứng lao động cho các công ty, doanh nghiệp truyền thống, đồng thời mở rộng thêm thị trường lao động, nhất là việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. Tăng cường hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính BHTN trên cổng Dịch vụ công quốc gia. Thực hiện giải quyết chính sách BHTN theo đúng quy định, kịp thời, không để tồn đọng hồ sơ.

Thực hiện tư vấn việc làm, học nghề cho 2.500 người; giới thiệu việc làm thành công cho 800 người. Tiếp tục quản lý và vận hành website của Trung tâm có hiệu quả. Đăng tải 1.810 tin bài, hình ảnh hoạt động lên website; đăng tin zalo, Facebook 810 tin bài, hình ảnh; tổ chức đi thu thập thông tin nhu cầu tuyển dụng lao động của 400 doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh Hà Giang; tiếp nhận nhu cầu tìm việc làm trực tuyến của 254 người lao động; tiếp nhận và tổ chức dạy nghề cho người tham gia BHTN có nhu cầu học nghề.

Duy Bình (Vietnam Business Forum)