Chương trình CSI 2023 - Vinh danh 100 doanh nghiệp bền vững Việt Nam

06:19:26 | 14/12/2023

Ngày 13/12, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) đã tổ chức Lễ công bố các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2023.


Ông Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Thước đo phát triển bền vững

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình ông Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đánh giá cao sáng kiến của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các đơn vị có liên quan tổ chức Chương trình đánh giá, công bố Doanh nghiệp bền vững Việt Nam liên tục trong 8 năm qua, đóng góp vào công cuộc “phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng và chất lượng, có tinh thần cống hiến cho dân tộc, có chuẩn mực văn hóa, đạo đức tiến bộ và trình độ quản trị, kinh doanh giỏi” theo đúng tinh thần Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Ông Trần Tuấn Anh cho biết, năm 2023 là năm quan trọng, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Nhưng đây cũng là một năm có nhiều khó khăn thách thức với sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, khi mà bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm mạnh, hoạt động sản xuất - kinh doanh trong nhiều lĩnh vực gặp khó khăn, khiến một bộ phận doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô sản xuất, cắt giảm sản lượng.

Mặc dù vậy, các doanh nghiệp vẫn nỗ lực phấn đấu và đóng góp hết sức tích cực cho sự phát triển kinh tế và thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Ngày 10/10/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 41-NQ/TW về về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Khẳng định đội ngũ doanh nhân là “một trong những lực lượng nòng cốt” góp phần “đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế; xây dựng và phát triển nền kinh tế độc lập”,“bảo đảm quốc phòng, an ninh”.

Bộ Chính trị cũng đã chỉ rõ mục tiêu đề ra là: "Phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, có tầm nhìn, trí tuệ, đạo đức, tinh thần kinh doanh, làm giàu chính đáng, năng động, sáng tạo, năng lực quản trị tiên tiến, tuân thủ pháp luật, có đạo đức, văn hoá kinh doanh mang bản sắc dân tộc; có trách nhiệm xã hội, ý thức bảo vệ môi trường, đóng góp xứng đáng cho các mục tiêu phát triển đất nước".

Trong đó, các tiêu chí đánh giá sự lớn mạnh về chất lượng của đội ngũ doanh nhân đã được đặc biệt quan tâm: có tầm nhìn, trí tuệ, đạo đức, tinh thần kinh doanh, làm giàu chính đáng, năng động, sáng tạo, năng lực quản trị tiên tiến, tuân thủ pháp luật, có đạo đức, văn hoá kinh doanh mang bản sắc dân tộc; có trách nhiệm xã hội, ý thức bảo vệ môi trường.

Đây chính là các tiêu chí thể hiện sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, được cụ thể hóa trong bộ chỉ số đánh giá doanh nghiệp bền vững – CSI mà VCCI xây dựng.

Theo ông Trần Tuấn Anh, bối cảnh thế giới đang chuyển biến nhanh, phức tạp, khó lường, nhiều vấn đề phát sinh chưa có tiền lệ.

“CSI 2023, có 500 hồ sơ doanh nghiệp tham gia chương trình và có đến 23% là các doanh nghiệp tham dự lần đầu cho thấy câu chuyện phát triển bền vững đang lan tỏa mạnh mẽ hơn trong cộng đồng doanh nghiệp của chúng ta, tới mọi loại hình doanh nghiệp, trong các lĩnh vực khác nhau” – ông Trần Tuấn Anh nhấn mạnh.

Chìa khóa thành công 

Phát biểu tại Chương trình, ông Phạm Tấn Công – Chủ tịch VCCI, Trưởng ban chỉ đạo Chương trình CSI 2023 cũng cho biết chương trình năm nay đã có những đổi mới có thể kể đến như: đã thực hiện cải tiến căn bản Bộ Chỉ số, cải tiến quy trình đánh giá, thẩm định theo hướng khoa học, minh bạch, chặt chẽ hơn; mở rộng sự tham gia của đại diện các cơ quan báo chí trong Hội đồng đánh giá doanh nghiệp bền vững. Những điểm mới này đã góp phần khẳng định Top100 Doanh nghiệp được vinh danh tại Lễ công bố CSI 2023 đã được đánh giá, thẩm định, cân nhắc rất kỹ càng, minh bạch.


Ông Phạm Tấn Công – Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo Chương trình CSI 2023

Ngoài việc biểu dương hạng mục chính doanh nghiệp bền vững, chương trình cũng đánh giá, lựa chọn ra các doanh nghiệp tiên phong, thực hiện tốt trong hai hạng mục chuyên đề: Thực hiện kinh tế tuần hoàn, cắt giảm phát thải các-bon, và xây dựng giá trị đa dạng, công bằng và bao trùm.

Cũng theo Chủ tịch VCCI, sự ổn định và tăng trưởng bền vững trong hoạt động sản xuất kinh doanh của những doanh nghiệp được vinh danh trong Lễ công bố CSI 2023 là minh chứng cho sự chọn lựa đúng đắn khi họ đã dấn thân, tiên phong áp dụng các tiêu chí bền vững trên cả 3 phương diện môi trường, xã hội, quản trị (ESG) cho chiến lược kinh doanh dài hạn của doanh nghiệp. “Chỉ có sự cam kết và hành động theo chiến lược bền vững sẽ giúp doanh nghiệp vượt qua các khó khăn, thách thức để phát triển, thịnh vượng và kiến tạo hạnh phúc bền lâu.”, ông Công nhấn mạnh.

Đồng hành cùng Chương trình từ những ngày đầu, phát biểu tại Chương trình ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch VCCI, Chủ tịch Hội đồng VBCSD, Phó Trưởng ban chỉ đạo Chương trình CSI 2023 một lần nữa nhấn mạnh chuyển đổi tư duy kinh doanh sang kinh doanh bền vững là điều doanh nghiệp cần phải làm vì chính lợi ích của mình.


Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch VCCI, Chủ tịch Hội đồng VBCSD, Phó Trưởng ban chỉ đạo Chương trình CSI 2023

Bước sang năm thứ 8, Bộ chỉ số CSI 2023 được xây dựng nhằm đánh giá mức độ phát triển bền vững của doanh nghiệp trên các khía cạnh: hiệu quả kinh kinh tế, quản trị doanh nghiệp, môi trường, và lao động, xã hội.

Trong 130 chỉ số của CSI 2023, có tới 63% chỉ tiêu liên quan đến yêu cầu tuân thủ pháp luật, các chỉ tiêu liên quan đến sáng kiến kinh doanh bền vững chiếm 37%. Điều này minh chứng cho việc Bộ chỉ số CSI rất thân thuộc, dễ áp dụng cho tất cả doanh nghiệp, ở mọi quy mô và loại hình; đồng thời cho thấy chỉ cần tuân thủ tốt các quy định của pháp luật thì doanh nghiệp dù quy mô vừa và nhỏ, cũng có thể xây dựng nền tảng vững chắc cho PTBV nói chung, và dễ dàng được đánh giá cao trong Chương trình CSI nói riêng.

Lan tỏa giá trị của Bộ chứng chỉ CSI

Từ góc độ vai trò, đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp vào sự phát triển bền vững, bao trùm của đất nước, ông Trần Tuấn Anh đề nghị các ban, bộ, ngành, các địa phương cùng với VCCI và các tổ chức đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân cần tập trung quán triệt và thực hiện tốt một số yêu cầu căn bản như sau:

Một là, cần thúc đẩy thay đổi tư duy của doanh nghiệp như là một hạt nhân trong viêc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững bên cạnh Nhà nước. Mỗi doanh nghiệp cần nhận thức đúng và cần phải biết đánh giá lợi ích của việc thực hiện phát triển bền vững mang lại cho doanh nghiệp. Từng bước xây dựng đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp có tinh thần trách nhiệm xã hội cao, tinh thần kinh doanh có trách nhiệm bền vững, đặc biệt là thay đổi tư duy và ý thức của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đối với phát triển bền vững.


Vinh danh Top 10 doanh nghiệp phát triển bền vững trong lĩnh vực sản xuất.

Hai là, hướng tới một cộng đồng doanh nghiệp bền vững cần phải bắt đầu từ xây dựng văn hóa kinh doanh bền vững, chuyển đổi tư duy kinh doanh sang kinh doanh có trách nhiệm, tạo ra tăng trưởng kinh tế trong sự hài hòa với lợi ích môi trường và xã hội. Phát triển bền vững cần được gắn kết trong các chính sách phát triển, chiến lược sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, được thông suốt từ cấp lãnh đạo đến từng nhân viên trong doanh nghiệp để đảm bảo mỗi thành viên của doanh nghiệp đang cùng nhìn về một hướng.

Ba là, doanh nghiệp phải trung thực và quan tâm thực sự đến trách nhiệm xã hội và kinh doanh bền vững. Doanh nghiệp cần gắn kết thành công, tăng trưởng dài hạn của mình với lợi ích bền vững của cộng đồng, xã hội và môi trường. Thúc đẩy chuyển đổi chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng của doanh nghiệp theo hướng bền vững hơn; thúc đẩy trách nhiệm giải trình trong doanh nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi số song hành cùng chuyển đổi xanh.

Doanh nghiệp cần phải tiến hành xây dựng bộ cam kết phát triển bền vững tới từng thành viên trong doanh nghiệp, phải thực hiện và xây dụng bộ quy tắc ứng xử cho các cấp quản lý tới từng nhân viên. Ở khía cạnh này, tôi nhận thấy Bộ Chỉ số doanh nghiệp bền vững (CSI) do VCCI chủ trì xây dựng như một công cụ hỗ trợ quản trị doanh nghiệp bền vững sẽ giúp ích đắc lực cho doanh nghiệp. Các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là hơn 90% các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cần nhận thức rõ ràng hơn về tầm quan trọng của quản trị doanh nghiệp. Nền tảng quản trị tốt chính là “xương sống” cho bộ máy vận hành của doanh nghiệp.


Vinh danh Top 10 doanh nghiệp phát triển bền vững trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ

Bốn là, bối cảnh thế giới với nhiều thách thức, biến động đặt ra yêu cầu cần chủ động thúc đẩy các mô hình kinh tế mới để tạo thêm không gian phát triển. Các doanh nghiệp, doanh nhân cần chủ động bám sát, tuân thủ các đường lối, chính sách phát triển của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, từ đó tìm ra những hướng đi mới, cơ hội mới, đón đầu và nắm bắt kịp thời xu thế, giúp tạo ra lợi thế cạnh tranh cho chính doanh nghiệp.

Năm là, các doanh nghiệp cần phát huy hơn nữa tính chủ động, năng lực sáng tạo, linh hoạt để không chỉ phát triển doanh nghiệp do mình làm chủ, mà cần tăng cường hợp tác, liên kết với nhau để tạo nên sức mạnh tổng hợp, nâng tầm vị thế của doanh nghiệp Việt Nam, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Cùng với đó là những yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao về nâng cao năng lực, phẩm chất, chất lượng nguồn nhân lực lãnh đạo, quản lý, quản trị doanh nghiệp; về xây dựng văn hóa doanh nghiệp, xây dựng đội ngũ doanh nhân đủ tài, đủ tâm và đủ tầm đáp ứng được những thay đổi và thách thức ngày càng lớn của môi trường kinh doanh trong nước và quốc tế.

Và cuối cùng, các doanh nghiệp phải chú ý tới ý kiến của các bên liên quan để truyền thông hiệu quả, thực hiện việc đánh giá và cải tiến thực hiện phát triển bền vững. Doanh nghiệp phải biết lắng nghe và thấu hiểu mong muốn cũng những nhận xét đánh giá của xã hội để cải thiện trong quá trình thực hiện phát triển bền vững của mình.


Vinh danh Top 100 Doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam 2023

Cũng tại chương trình Phó Chủ tịch VCCI Nguyễn Quang Vinh khuyến khích các doanh nghiệp trong Top 100 doanh nghiệp bền vững 2023 cùng lan tỏa, chia sẻ Bộ chỉ số CSI 2023 đến các doanh nghiệp, đối tác trong chuỗi giá trị, để cùng xây dựng một hệ sinh thái doanh nghiệp “bền” và “vững”, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, củng cố vị thế của mình tốt hơn trong chuỗi giá trị của các doanh nghiệp lớn, và từ đó phát triển lớn mạnh, bền vững hơn.

Ông Vinh cho biết trong thời gian tới VCCI sẽ phối hợp với các cơ quan trong Ban chỉ đạo Chương trình để tiếp tục nâng cấp Bộ chỉ số trở nên đương đại và cập nhật hơn, hỗ trợ hiệu quả hơn cho các doanh nghiệp, cũng như làm việc với các Hội đồng tư vấn kinh doanh trong ASEAN để lan tỏa Bộ chỉ số vươn tầm quốc tế.

Và đặc biệt sau khi đã tham khảo kỹ lưỡng ý kiến của doanh nghiệp, VCCI sẽ làm việc với các cơ quan hữu quan để đưa Bộ chỉ số CSI thành một trong những tiêu chuẩn quốc gia để áp dụng rộng rãi trong cộng đồng doanh nghiệp toàn quốc.

Đại diện các doanh nghiệp được vinh danh trong chương trình CSI 2023, ông Binu Jacob - Tổng giám đốc, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam, Đồng Chủ tịch VBCSD cũng cho biết, 

Chủ đề của chương trình năm nay là “Hành trình kiến tạo hạnh phúc”, điều đó cũng chính là lời nhắc nhở mạnh mẽ với cộng đồng doanh nghiệp về vai trò của doanh nghiệp. Không chỉ dừng lại ở việc mang lại giá trị cho cổ đông, là lợi nhuận, doanh nghiệp còn mang trách nhiệm cải thiện, tạo ra cuộc sống hạnh phúc hơn, tươi đẹp hơn cho người dân.

Ông Binu Jacob cho hay, biến đổi khó hậu là có thật, ông Jacob cho rằng các doanh nghiệp cần đồng lòng tiên phong cam kết và thay đổi hơn nữa để tạo ra những thay đổi trong chính doanh nghiệp của mình. Hướng đến thay đổi, chung tay cùng nhau xây dựng tương lại tươi sáng hơn.

Nguồn: Diễn đàn Doanh nghiệp