Chủ tịch ASEAN BAC và các thành viên họp bàn về công tác chuẩn bị cho ASEAN 2024

16:14:51 | 11/1/2024

Mới đây, tại trụ sở Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Chủ tịch ASEAN BAC Việt Nam, Phó Chủ tịch VCCI, ông Nguyễn Quang Vinh đã tổ chức cuộc họp với hai thành viên Hội đồng Tư vấn kinh doanh ASEAN (ASEAN BAC) Việt Nam là Madame Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG và ông Thân Đức Việt, Giám đốc May 10.

Cuộc họp nhằm thảo luận về các định hướng và giải pháp cụ thể cho việc triển khai các hoạt động của Hiệp hội Các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong năm 2024, khi Lào đảm nhận vai trò Chủ tịch.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch VCCI Nguyễn Quang Vinh nhấn mạnh rằng, năm 2024 đánh dấu một chuỗi 10 sự kiện quan trọng của ASEAN, bao gồm: 4 kỳ họp thường niên của ASEAN BAC (tổ chức vào tháng 1, 3, 6, 8); 2 kỳ họp thường niên của Hội đồng Doanh nghiệp Hỗn hợp JBC (tháng 1, 6), cuộc đối thoại giữa ASEAN BAC với các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN (AEM) (tháng 6 và 9), Ra mắt ABA và ABIS 2024 (tháng 7), Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư ASEAN 2024 (ASEAN BIS 2024) (tháng 10), Lễ trao Giải thưởng doanh nhân ASEAN 2024 (ABA 2024) (tháng 10), và Đối thoại giữa ASEAN BAC với Lãnh đạo Cấp cao ASEAN (tháng 10).

Ông Nguyễn Quang Vinh đề xuất các doanh nghiệp, hiệp hội và tổ chức doanh nghiệp tham gia tích cực vào các hoạt động của ASEAN, nhằm thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường, an ninh và an toàn trong khu vực.

Chủ tịch BRG Madame Nguyễn Thị Nga và Giám đốc May 10 Thân Đức Việt đã thể hiện sự ủng hộ và cam kết tích cực tham gia các hoạt động của ASEAN trong năm 2024, nhằm đóng góp vào quá trình hội nhập kinh tế khu vực và tăng cường vị thế của Việt Nam trong cộng đồng ASEAN.

Cuộc họp đã đạt được sự thống nhất về một số định hướng và giải pháp cụ thể, tập trung vào các lĩnh vực hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch; văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ; môi trường, an ninh và an toàn. Điều này góp phần tăng cường sự phối hợp giữa VCCI, BRG và May 10 trong việc triển khai các hoạt động của ASEAN trong năm 2024.

Giang Tú (Vietnam Business Forum)