Bình Thuận: Tạo đòn bẩy thúc đẩy tăng trưởng kinh tế từ 3 trụ cột, 3 đột phá

10:06:50 | 26/1/2024

Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2020 - 2025), tỉnh Bình Thuận đã gặt hái được những thành tựu nổi bật trên hầu hết các lĩnh vực; quy mô, tiềm lực của nền kinh tế tăng lên rõ rệt; chất lượng đời sống người dân ngày càng nâng cao. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận – ông Đoàn Anh Dũng cho biết để có được thành công này, Đảng bộ tỉnh đã chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, nỗ lực phát huy triệt để mọi tiềm năng lợi thế, khơi dậy mạnh mẽ các nguồn lực cho phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, từ đó tạo bước phát triển xứng tầm cho vùng đất duyên hải cực Nam Trung bộ.

Ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về những thành tựu nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Thuận đã nỗ lực gặt hái được trong nửa nhiệm kỳ qua?

Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, các cấp, chính quyền, các ngành, địa phương trong tỉnh đã triển khai quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đạt kết quả quan trọng và toàn diện về kinh tế - xã hội. Nửa nhiệm kỳ qua, kinh tế Bình Thuận đã phục hồi tăng trưởng nhanh sau dịch Covid-19, tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2023 ước đạt 8,1% (xếp thứ 14/63 tỉnh, thành phố cả nước).

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng hướng công nghiệp, dịch vụ và lần đầu tiên tỉnh Bình Thuận lọt vào Top 10 địa phương phát triển du lịch cao nhất cả nước. Một số tiềm năng lợi thế của tỉnh được khai thác và phát huy hiệu quả; các ngành kinh tế phát triển tương đối đồng đều. Kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp được quan tâm chỉ đạo đầu tư.

Các nguồn lực cho đầu tư phát triển tiếp tục được huy động nhiều hơn và tăng dần qua các năm, hệ thống kết cấu hạ tầng thiết yếu được đẩy mạnh đầu tư. Việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp được quan tâm lãnh đạo thực hiện, góp phần tạo môi trường thuận lợi trong thu hút đầu tư phát triển.

Cùng với phát triển kinh tế, các hoạt động khoa học công nghệ, y tế, giáo dục, văn hóa, thông tin truyền thông có bước chuyển biến tích cực. Các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho đời sống nhân dân được triển khai đầy đủ, kịp thời. Đời sống của nhân dân tiếp tục được nâng lên. Công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, phòng chống thiên tai, dịch bệnh và bảo vệ môi trường sinh thái được quan tâm chỉ đạo thực hiện đạt kết quả. Công tác quốc phòng - an ninh được tăng cường; công tác phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội được đẩy mạnh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Riêng nhiệm vụ phát triển ba trụ cột kinh tế (Công nghiệp; Du lịch; Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao) và triển khai 3 khâu đột phá (Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Tăng cường thu hút, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật; Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi) đã đạt được những kết quả bước đầu nào, thưa ông?

 Về phát triển ba trụ cột kinh tế, dù chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, kinh tế của tỉnh đã có nhiều cố gắng để phục hồi khá sớm trên cả 3 trụ cột: công nghiệp, du lịch và nông nghiệp. Quá trình tái cơ cấu nền kinh tế cơ bản đúng hướng; tăng dần tỷ trọng lĩnh vực công nghiệp - xây dựng, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng lĩnh vực nông nghiệp.


Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Bình Thuận tháng 3/2023

Sản xuất công nghiệp ghi nhận tốc độ tăng trưởng khá, giá trị sản xuất công nghiệp năm 2023 đạt 40.610,9 tỷ đồng, tăng 19,51% so với năm 2020. Cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, thu hút được nhiều dự án đầu tư công nghiệp có quy mô lớn, nhất là các dự án năng lượng (Kho cảng khí LNG: 31.434 tỷ đồng; Nhà máy nhiệt điện BOT Sơn Mỹ I: 47.464 tỷ đồng; Nhà máy nhiệt điện Sơn Mỹ II: 49.509 tỷ đồng).

Hoạt động du lịch phục hồi nhanh sau dịch Covid-19. Trong giai đoạn 2021-2023, toàn tỉnh đón hơn 15,8 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 340 ngàn lượt, khách nội địa đạt 15,5 triệu lượt; doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 40.139 tỷ đồng. Sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định. Công tác phòng, chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi, quản lý bảo vệ rừng, nguồn lợi thủy sản được triển khai tích cực. Xây dựng nông thôn mới tiếp tục tập trung triển khai; đến nay, tổng số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh là 74 xã/93 xã.

Về thực hiện khâu đột phá nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của tỉnh tiếp tục có chuyển biến tiến bộ, đạt một số kết quả bước đầu, chất lượng nguồn nhân lực từng bước được nâng lên; tỷ lệ lao động qua đào tạo bằng các hình thức đến năm 2023 đạt 73%, trong đó: tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ đạt 30,4%. Các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai đào tạo theo đúng chương trình, kế hoạch theo quy định; chủ động mở rộng một số ngành đào tạo phù hợp với nhu cầu của tỉnh, liên thông, liên kết đào tạo với một số trường đại học bằng nhiều hình thức (tập trung, vừa học vừa làm, từ xa...). Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã linh động triển khai tuyển sinh bằng nhiều hình thức, nên kết quả tuyển sinh đào tạo nghề vượt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh luôn được quan tâm; công tác bồi dưỡng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các ngành, lĩnh vực lợi thế của tỉnh tiếp tục được chú trọng.

Về thực hiện đầu tư công và thu hút nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng công nghệ số; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân, có thể thấy qua các năm vốn đầu tư phát triển toàn xã hội có sự gia tăng dần. Cụ thể giai đoạn 2021 - 2023 tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 122.262,84 tỷ đồng, mức tăng bình quân hàng năm đạt trên 12%/năm. Hoạt động hợp tác đối ngoại, xúc tiến đầu tư, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được quan tâm; bước đầu đã thu hút đầu tư được một số nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm, nhất là du lịch, năng lượng.

Lập kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn, hàng năm ngày càng chặt chẽ; phân khai vốn theo hướng ưu tiên bố trí vốn cho công trình hoàn thành, thanh toán nợ xây dựng cơ bản, công trình chuyển tiếp; thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; trong đó, ưu tiên phân bổ cho các dự án quan trọng, trọng điểm, bức xúc trong lĩnh vực giao thông, thủy lợi, khu dân cư, tái định cư, giáo dục, y tế, văn hóa, chương trình mục tiêu quốc gia. Thường xuyên chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, giải ngân kế hoạch vốn được giao, nhất là công trình trọng điểm; định kỳ hàng tháng, tiến hành rà soát đánh giá tiến độ thực hiện để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số để xây dựng chính quyền số; phát triển kinh tế và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng nhanh và bền vững dựa trên khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao; xây dựng chiến lược dữ liệu, đảm bảo không gian mạng an toàn, tin cậy và làm chủ công nghệ số. Hoạt động khoa học, công nghệ đã tập trung nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, hỗ trợ đổi mới thiết bị - công nghệ vào sản xuất, đời sống. Các chương trình khuyến công, khuyến nông, khuyến ngư được quan tâm chỉ đạo. Hỗ trợ xác lập quyền sở hữu trí tuệ, xây dựng bảo hộ thương hiệu các đặc sản địa phương, tham gia bình chọn giải thưởng chất lượng quốc gia, tạo nền tảng khởi tạo DN, xây dựng thương hiệu, đem lại giá trị gia tăng cho DN, cộng đồng trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Về công tác cải cách thủ tục hành chính, với mục tiêu kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, hấp dẫn, công tác chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính tiếp tục được các cấp, các ngành thực hiện đầy đủ, đồng bộ, quyết liệt, toàn diện trên các lĩnh vực theo đúng kế hoạch của tỉnh và các văn bản hướng dẫn thực hiện của bộ, ngành Trung ương. Tiếp tục thực hiện các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế của các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI, PCI. Tăng cường triển khai thực hiện quy trình số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Triển khai thực hiện tốt các kế hoạch về chính quyền điện tử, chuyển đổi số; kết nối liên thông các hệ thống thông tin, hạ tầng cơ sở dữ liệu.

Lãnh đạo UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường làm việc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Tăng cường trách nhiệm và đạo đức công vụ trong thực thi nhiệm vụ và phục vụ nhân dân trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, tăng cường kỹ năng, hiệu quả xử lý công việc cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, gắn với tiếp tục sắp xếp tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Tập trung chỉ đạo giải quyết các nội dung tồn đọng, kéo dài, những vấn đề bức xúc nổi lên trong phát triển kinh tế - xã hội; xử lý nghiêm cán bộ công chức, nhất là trách nhiệm người đứng đầu nếu để công việc chậm trễ, kéo dài.

Để tạo bước đột phá, phát triển nhanh và bền vững, Bình Thuận cần sự chung tay của nhiều thành phần đầu tư cả trong cũng như ngoài nước. Vậy tỉnh làm thế nào để huy động hiệu quả các nguồn lực này?

Việc huy động tối đa mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Bình Thuận trong thời gian tới. Cụ thể đối với nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, tỉnh chủ trương tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng theo mục tiêu đã đề ra, có biện pháp khuyến khích tiết kiệm và tăng cường đầu tư cho lĩnh vực sản xuất. Huy động tốt các nguồn thu từ thuế, phí vào ngân sách: đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thu ngân sách, tạo điều kiện thuận lợi nhất để nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế và các tầng lớp nhân dân; đảm bảo quản lý chặt chẽ, kiểm tra, kiểm soát được hoạt động tài chính của các đối tượng để thu hồi đầy đủ, kịp thời các khoản thu thuế, phí vào ngân sách; đẩy mạnh hiệu quả nguồn vốn đầu tư công.

Khai thác có hiệu quả các nguồn tài nguyên, đất đai, công sản; cụ thể hoá cơ chế, chính sách cho phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi để đẩy mạnh hoạt động giao dịch bất động sản. Đẩy nhanh tiến độ xác định giá đất cụ thể để thu tiền sử dụng đất đối với các dự án và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; tổ chức đấu giá quỹ đất sạch, tăng nguồn thu cho ngân sách. Tăng cường đảm bảo cân đối vững chắc ngân sách tỉnh. Ngoài chi đầu tư phát triển, tập trung ưu tiên chi cho những nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quan trọng; đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, văn hoá, thể thao, khoa học công nghệ, môi trường…

Đối với nguồn vốn đầu tư xã hội hóa, tỉnh chú trọng đảm bảo triển khai thực hiện tốt Luật Đầu tư, Luật doanh nghiệp; mở rộng các kênh và các biện pháp huy động vốn đầu tư theo hướng xã hội hóa các nguồn vốn, trong đó đặc biệt chú ý các biện pháp tăng cường thu hút vốn FDI. Khuyến khích và tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp mở rộng sản xuất, tìm kiếm thị trường tiêu thụ, tìm kiếm đối tác liên doanh; mở rộng các hoạt động tín dụng, ngân hàng, cho các doanh nghiệp vay vốn ưu đãi với những cơ chế thuận lợi; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả và đảm bảo thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.

Đổi mới, tăng cường công tác xúc tiến đầu tư; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thường xuyên cải thiện môi trường đầu tư. Tăng cường công tác rà soát các dự án ngoài ngân sách đã được chấp thuận chủ trương đầu tư để tháo gỡ kịp thời các vướng mắc khó khăn, tạo điều kiện cho các dự án đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn thành đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời kiên quyết thu hồi các dự án chậm triển khai thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Chú trọng thu hút đầu tư và tạo điều kiện cho các tập đoàn kinh tế tư nhân lớn, có tiềm lực mạnh, có thương hiệu, có khả năng cạnh tranh đầu tư, sản xuất kinh doanh phát triển nhanh, bền vững, tạo động lực lan tỏa thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp khác, ưu tiên thu hút các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm phát triển các ngành: Năng lượng, công nghiệp chế biến, công nghiệp hỗ trợ cho công nghiệp năng lượng, công nghiệp công nghệ cao, du lịch, đô thị cao cấp.

Song song đó tỉnh Bình Thuận cũng dành ưu tiên đẩy nhanh tiến độ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng quan trọng như hạ tầng các khu công nghiệp, hệ thống giao thông, hạ tầng đô thị, đặc biệt là những cơ sở hạ tầng có thể phát huy thế mạnh và lợi thế riêng của tỉnh như đường bộ cao tốc, trung tâm logistics, cảng biển, sân bay,...Điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới các chính sách khuyến khích của tỉnh về đầu tư, khởi nghiệp, kinh doanh đổi mới công nghệ, phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực, phát triển mạnh các loại hình du lịch, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và mở rộng thị trường xuất khẩu… đơn giản hóa thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư. Thực hiện tốt các cơ chế, chính sách ưu đãi theo quy định để hỗ trợ nhà đầu tư; đồng thời, chú trọng hỗ trợ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Trân trọng cảm ơn ông!

Công Luận (Vietnam Business Forum)