Đây là chia sẻ của ông Phạm Tấn Công - Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tại Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam lần thứ 7, Khóa VII. 


Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Phạm Tấn Công cho biết, năm 2023 vừa qua là một năm hết sức khó khăn đối với các doanh nghiệp và VCCI. Trong điều kiện khó khăn như vậy, trong năm vừa qua, toàn bộ hệ thống VCCI đã nỗ lực vượt khó, đoàn kết một lòng, hoàn thành tốt nhiệm vụ hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, kế hoạch công tác năm 2023 cơ bản hoàn thành, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra ở một số nội dung, nguồn thu vượt kế hoạch đề ra xấp xỉ 4%, tăng trưởng 6% so với năm 2022, thực hiện tốt một số nhiệm vụ phát sinh do Đảng, Nhà nước giao ngoài kế hoạch năm.


Lãnh đạo Ban Chấp hành VCCI điều hành Hội nghị

Không chỉ hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch, VCCI còn có nhiều nội dung hoạt động mới và cách làm mới. Bên cạnh những hoạt động truyền thống như: Chương trình nâng cao chất lượng hoạt động xây dựng pháp luật, chính sách, thúc đẩy thuận lợi hóa môi trường kinh doanh, Chương trình công bố các doanh nghiệp bền vững, các diễn đàn kinh tế do Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp tổ chức, các chương trình hợp tác quốc tế, xúc tiến thương mại quốc tế, đào tạo bồi dưỡng doanh nghiệp, cấp C/O,... năm 2023, VCCI cũng đã tạo dựng được nền tảng cho các hoạt động trong những năm tiếp theo.

Cụ thể: VCCI đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quan trọng nhất của VCCI trong Kế hoạch công tác năm 2023, đó là việc tổng kết Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam, tham mưu xây dựng dự thảo nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 09. Theo đó, VCCI đã chủ động, tích cực phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, chủ trì triển khai nhiều nội dung quan trọng trong khuôn khổ Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, xây dựng dự thảo nghị quyết mới, trình Bộ Chính trị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Nghị quyết số 41/NQ-TW ngày 10/10/2023 về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Trong nhóm các nhiệm vụ, Nghị quyết 41 đề ra phát huy vai trò của VCCI, các tổ chức đại diện đội ngũ doanh nghiệp. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của VCCI, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nhân, doanh nghiệp; phát triển hội viên, phát triển tổ chức ngày càng vững mạnh; là cầu nối vững chắc giữa Đảng với doanh nhân, góp phần cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Các đại biểu tham dự Hội nghị

VCCI đã tổ chức một sự kiện mang tính xây dựng nền tảng cho công tác truyền thông doanh nghiệp, đó là Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa VCCI và Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin - Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam; sự kiện này do Trung tâm Thông tin kinh tế (BIZIC), Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp cùng các đơn vị liên quan triển khai cùng thời điểm với việc tổ chức Diễn đàn “Báo chí và Doanh nghiệp đồng hành vì Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc”;…

Bên cạnh những hoạt động mang tính tạo dựng nền tảng đã nêu, theo Chủ tịch Phạm Tấn Công, năm 2023, VCCI cũng có nhiều hoạt động lớn, gây tiếng vang trong xã hội như: Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập VCCI đã được tổ chức thành công, tạo uy tín và hình ảnh ấn tượng của VCCI trong mắt bạn bè quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp. Sự kiện này đã tạo dựng vị thế và hình ảnh của VCCI trong cộng đồng doanh nghiệp cả nước;

VCCI cũng phối hợp với Hội Nhạc sỹ Việt Nam tổ chức thành công cuộc thi sáng tác ca khúc doanh nhân và công bố bài hát truyền thống của giới doanh nhân Việt Nam nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2023 được cộng đồng doanh nghiệp nhiệt liệt đón nhận, kịp thời động viên tinh thần doanh nhân, doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn. Đây cũng là một hoạt động quan trọng nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án “Thúc đẩy xây dựng văn hóa kinh doanh Việt Nam giai đoạn 2021-2026”; Đẩy mạnh việc kết nối, liên kết các cộng đồng doanh nghiệp vùng: bên cạnh Hội đồng doanh nghiệp Đồng bằng Sông Cửu Long, và tổ chức lễ ra mắt Hội đồng Doanh nghiệp tiểu vùng trục cao tốc phía Đông;...


Toàn cảnh Hội nghị Ban Chấp hành VCCI lần 7, Khóa VII

Từ các nền tảng, động lực đã và đang có, Chủ tịchVCCI Phạm Tấn Công cho rằng, năm 2024 có thể coi là năm bản lề trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội VII, bên cạnh những chương trình hoạt động mang tính truyền thống, trong năm tới, VCCI sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động trọng tâm với nhiều điểm mới như:

Tích cực phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới; Tích cực cải tiến công tác hội viên theo hướng nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc, hỗ trợ hội viên bài bản, chuyên nghiệp, hoàn thiện và triển khai Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác hội viên VCCI”;

Triển khai Chương trình phối hợp công tác giữa VCCI và Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam; Phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học về văn hóa kinh doanh Việt Nam với sự tham dự của các hiệp hội doanh nghiệp trên toàn quốc và các doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu; đồng thời tổ chức lễ trao tặng Danh hiệu Doanh nhân nữ tiêu biểu – Cúp Bông hồng vàng nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10;...

“Năm 2024 là năm có nhiều thách thức nhưng cũng có nhiều cơ hội to lớn để VCCI tiếp tục đổi mới, lớn mạnh, khẳng định vị thế, vai trò trong cộng đồng doanh nghiệp và trong xã hội. Để thực hiện thắng lợi mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, VCCI rất cần sự ủng hộ và tích cực tham gia của các anh chị Ủy viên Ban Chấp hành.

Tôi đề nghị toàn thể các Ủy viên Ban Chấp hành hãy nêu cao tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thách thức, cùng nhau lập lên các thành tựu mới cho đất nước, cho cộng đồng doanh nghiệp”, Chủ tịch Phạm Tấn Công nhấn mạnh.

Nguồn: Diễn đàn Doanh nghiệp